Didaktick anal za d jepisn ho u iva
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Didaktická analýza dějepisného učiva. Přednáška č. 5 AR 2011/2012. Didaktická analýza dějepisného učiva ( DADU ). ↓ jedna z hlavních náplní přípravné fáze učitele na výuku. Podstata DADU:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tashya-willis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Didaktick anal za d jepisn ho u iva

Didaktická analýza dějepisného učiva

Přednáška č. 5

AR 2011/2012


Didaktick anal za d jepisn ho u iva dadu
Didaktická analýza dějepisného učiva ( DADU)

jedna z hlavních náplní přípravné fáze učitele na výuku.

Podstata DADU:

teoreticky zdůvodněný přístup k promýšlení historické látky → didaktická modifikace její obsahové struktury

DADU se uplatňuje:

 • při zpracování základních pedagogických dokumentů

 • v běžné učitelské praxi


Dadu zahrnuje
DADU zahrnuje:

 • analýzu historickou

 • analýzu cílových struktur

 • analýzu metodickou

  výchovně – vzdělávací strategie ( organizace výchovně-vzdělávací práce - vyučovací formy, vyučovací metody, využití didaktických médií)


5 f z dadu
5 fází DADU:

základ – obecně stanovené cíle a úkoly dějepisu jako vzdělávacího oboru v RVP a jejich rozpracování v ŠVP

5 fází DADU dle V. Michovského

 • cíle a úkoly

 • ujasnění struktury učiva

 • volba vyučovacích metod a edukačních médií

 • motivace

 • volba kontrolních otázek


1 f ze dadu
1. fáze DADU

Učitel si musí ujasnit:

 • základní problémy a určující tendence historického období, jehož látka je obsahem příslušného tematického celku

 • při kterém předchozím učivu již byly položeny základy k pochopení nového učiva a na jakém učivu bude možné dále poznatky prohlubovat

 • význam zvládnutí učiva pro pochopení vývoje sledovaného historického období, pro pochopení dalšího vývoje včetně současnosti


2 f ze dadu
2. fáze DADU

Ujasnění si struktury učiva → předpoklad logické prezentace ze strany učitele.

Odpověď na otázku

Které historické údaje, jevy, události jsou nezbytně nutné, aby bylo možné na jejich základě vysvětlit problémy daného tematického celku?

U musí věnovat pozornost

 • konkretizaci historických představ

 • osvojování historické terminologie

 • tvorbě historického myšlení


2 f ze dadu1
2. fáze DADU

Dále U rozvrhne učivo na tematické celky a ty na jednotlivé vyučovací hodiny – zvážení počtu vyučovacích hodin i jejich obsahové náplně


3 f ze dadu
3. fáze DADU

Zdůvodněná volba vyučovacích metod a didaktických médií

U musí brát v úvahu:

 • obtížnost látky

 • mentální připravenost žáků

 • působení jiných zdrojů ( jiné předměty, mimoškolní působení - ??)

 • systematické působení předchozí dějepisné výuky


3 f ze dadu1
3. fáze DADU

 • žáci si nejsnáze osvojí soustavu poznatků

 • obtížnější je rozvoj dovedností

 • nejobtížnější – schopnost samostatně získávat informace

  osvojení si historické myšlení


4 f ze dadu
4. fáze DADU

Promýšlení postupu, který pomůže získat zájem žáků o probírané učivo

výběr vhodných motivačních metod


5 f ze dadu
5. fáze DADU

 • volba kontrolních otázek

 • funkční formulace otázek - ??

  Kategorie otázek:

 • faktografické

 • analytické

 • hodnotící

 • syntetické

 • srovnávací

 • vztahové

 • deskriptivní

 • problémové

 • definující

 • zosobňující


Ot zky
Otázky

 • kdy, kdo, co,kde

  2.vysvětli, proč, dokaž

  3.myslíš si, že, jaký je tvůj názor.., jak historikové interpretují

  4. shrň, vyvoď závěr

  5. srovnej, jaký je rozdíl mezi.., podobnost, jaké jsou shodné , rozdílné znaky, společné znaky

  6. příčiny, následky, výsledek, co způsobilo, co vedlo, jak ovlivnil,

  7.popiš průběh událostí, vyprávěj o.., charakterizuj..

  8.

  9. definuj, jaké znaky má, jaké jsou hlavní rysy,

  10. jak bys jednal ty, kdybys žil v dané době, na čí straně bys stál, mohlo se reagovat jinak, co by se stalo, kdyby…