slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí - PowerPoint PPT Presentation


  • 194 Views
  • Uploaded on

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí. Blanka Sojáková Mgr. Dagmar Remešová Charita Šumperk 2011. Charita Šumperk. Charita Šumperk, Žerotínova 12. Středisko Charity Šumperk. Odjezd za pacienty do terénu. Charita Šumperk, pobočka Hanušovice. Kolektiv sester Charity Šumperk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dlouhodobá péčeo pacienty v domácím prostředí

Blanka Sojáková

Mgr. Dagmar Remešová

Charita Šumperk 2011

st edisko charity umperk
Středisko Charity Šumperk

Odjezd za pacienty do terénu

kazuistika i
Paní LP * 1921

Paní původem z Valašska, vdova, děti žijí v místě

V péči Charity od roku 2004, kdy po CMP převzata rodinou domů

Fatická porucha, pravostranná hemiparéza, oš. rehabilitace na lůžku, sed s pomocí, vertikalizace se nedaří, logoterapie, antikoagulační terapie

Péči zajišťuje dcera s pomocí manžela

Stav relativně dlouho uspokojivý, pokožka bez poruch integrity, medikace pravidelná,

Pacientka rozumí, gestikuluje, avšak nemluví

Péče rodinou zvládána dobře jak fyzicky, tak psychicky

Kazuistika I
kazuistika i1
Kazuistika I

Zdravotní stav v průběhu let komplikován opakovanými atakami CMP, tromboembolickou nemocí

Pravostranné končetiny paraplegické

Postupné poškozování kognitivních funkcí

Zhoršení fatické poruchy

Problémy s vyprazdňováním

Opakované epileptické záchvaty a neklid pacientky

zima na hanu ovicku
Zima na Hanušovicku

Zimní cesty za pacientkou

slide11
V roce 2010 postupně přechod na převážně paliativní péči

Únor 2011 celkové zhoršení stavu, oběhové komplikace, cyanóza LDK

Zahájena infuzní terapie k zajištění hydratace

Rozšíření frekvence návštěv, spolupráce rodiny

Pacientka nekomunikuje, spavá

Přivolání duchovního

Pacientka umírá po 5 dnech infuzní terapie v věku nedožitých 90 let

Kazuistika I – paliativní péče

kazuistika ii
Kazuistika II

Paní MK * 1944

Paní v péči od roku 2002 s dg. roztroušená skleróza

Žije s manželem a dětmi v Jindřichově

Nástup nemoci po druhém porodu, dcera mentálně postižená

Od 40 let v invalidním důchodu, chůze o francouzských holích

Od 56 let po opakovaných atakách imobilní, usedí na invalidním vozíku, ruce ovládá

Péči zajišťuje manžel, zapojena je celá rodina, psychický nátlak pacientky, zahleděna do sebe a své nemoci

Dcera 43 let v invalidním důchodu bez řádné medikace

Syn 45 let pracuje, s péčí pomáhá

kazuistika ii1
Kazuistika II

Obtížné sociální podmínky

Poskytována péče 1xD 5xT oš. rehabilitace, dolní končetiny plegické

Péče o permanentní katetr, opakované problémy

Odmítání podpůrné infuzní či lázeňské péče ze strany pacientky

kazuistika ii3
Kazuistika II

Domácí násilí

Útok dcery na zdravotní sestru

Přerušení péče u pacientky, pouze výměna PMK

Hospitalizace dcery, nastavení medikace

Obnovení péče po 3 měsících v upravené frekvenci

Psychologická pomoc nemožná pro odmítavý postoj pacientky

Poučení z celkové situace

kazuistika iii
Kazuistika III

Paní AK * 1932

Paní vdova, žije sama v domku v Mladoňově, synové s rodinami žijí v místě

V péči Charity od roku 2006 – rozsáhlý defekt pravého prsu

Pacientka si nepřeje, aby rodina znala hlavní diagnózu

Soběstačná, pečuje o domácí zvířata a zahrádku, pomoc pouze při těžších pracech

Převazy 3x týdně, pro hojnou sekreci převazy následně denně

Nástup bolestí, spolupráce s ambulancí bolesti

Onkologické kontroly a léčba

Pomoc rodiny spíše v sociální oblasti, zdravotní stav stále neznají

kazuistika iii2
Kazuistika III

Jaro 2008 postupné zhoršování stavu

Kachektizace, nechutenství, slabost

Bolesti tlumeny, zvyšovány dávky opiátů

Pacientka stále převážně soběstačná, dopomoc rodiny větší

Léto – krátká hospitalizace

Rozhovor se syny, převzetí pacientky domů

Pacientka umírá v péči rodiny v září 2008

slide19
Pokud se jedná o službu prokazovanou trpícím, je v první řadě třeba dbát na odbornou kompetenci.

Odborná kompetence je první a základní předpoklad, ale sama o sobě nestačí.

Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči.

Potřebují lidskost.

Potřebují pozorné srdce.

(Benedikt XVI. 2006)

DEUS CARITAS EST