psychoterapeutick potenci l mdma
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psychoterapeutický potenciál MDMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Psychoterapeutický potenciál MDMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Psychoterapeutický potenciál MDMA. FSS:PSY265 Změněné stavy vědomí a nezvyklé prožitky Leoš Ševčík FF MU, obor psychologie. Historie. 1914 Merck: prekurzor, účinky neznámé 50. léta – CIA a armáda USA: kontrola mysli, hledání séra pravdy 1976 Alexandr Shulgin – znovuobjevení, Empathy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychoterapeutický potenciál MDMA' - tasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psychoterapeutick potenci l mdma

Psychoterapeutický potenciál MDMA

FSS:PSY265 Změněné stavy vědomí a nezvyklé prožitky

Leoš Ševčík

FF MU, obor psychologie

historie
Historie
 • 1914 Merck: prekurzor, účinky neznámé
 • 50. léta – CIA a armáda USA: kontrola mysli, hledání séra pravdy
 • 1976 Alexandr Shulgin – znovuobjevení, Empathy
 • Leo Zeff a Myron Stolaroff - doplněk psychoterapie, psychodynamické pojetí, Adam
slide3
80. léta – jako Extáze mimo terapeutický kontext
 • polovina 80.let – Schedule I, veřejné slyšení, soudce Young ohodnotil kriminalizaci MDMA za zavádějící, arbitrární a jako pouhý vrtoch (Rosenbaum, a další, 1991)
 • 1986 - absolutního postavení látky mimo zákon
 • Založení Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) Rickem Doblinem
studium vlivu mdma
Studium vlivu MDMA
 • před r. 1985
  • Převážně psychologicko-psychiatrické studie
 • poznatky o MDMA z:
  • Terapeutického prostředí z doby před r. 1985
  • Klinicko-medicínského prostředí
  • Rekreačních uživatelů a závislých
popsan p nosn inky
Popsané přínosné účinky
 • Entaktogen, empatogen:
  • hlubší kontakt s pravým Self, posílení rozpoznání pozitivních aspektů Self, silnější propojení s pozitivními aspekty druhých (Mithoefer, 2005)
 • Pozitivní nálada, kognice, přesvědčení
  • euforická, povznesená nálada, zaplavení pocity lásky, facilitace sociálních vazeb, přetrvávající positivní kognitivní modely světa (Doblin 2002; Holland 2001, Parrot 2001 v Parrot 2007)
slide6
Přehodnocení negativního vynořeného materiálu
  • Problémové události z minolosti se mohou vynořit do vědomí, možnost reevaluace za pomoci terapeuta (Doblin 2002; Greer a Tolbert 1990 v Parrot 2007)
  • vytvoření alternativních kognitivních struktur změnit tak význam svého utrpení (Grob, a další, 1996)
slide7
Facilitace terapeutického vztahu
  • Posílení interpersonálního vztahu, větší pocit důvěry, facilitace terapeutické aliance, rychlejší terapie s méně sezeními (Grinspoon a Bakalar 1986; Riedlinger a Montagne 2001 v Parrot 2007)
 • Redukce strachu jako automatické odpovědi
  • Snížení pocitu strachu, možnost reevaluace vynořeného problematického materiálu; fyzická a emocionální anestézie (Doblin 2002; Greer a Tolbert 1986 v Parrot 2007)
slide8
Snížení aktivity levé části amygdaly
  • redukce strachu a psych. Obran, neblokuje přístup ke vzpomínkám, nezabraňuje prožitek hlubokých emocí (Metzner, a další 1988 v Ruse, a další, 2008)
 • Zvýšení hladiny oxytocinu
  • Prožívání důvěry, empatie a sociální blízkosti (Johansen, a další, 2009)
popsan negativn inky
Popsané negativní účinky
 • Negativné nálada a kognice
  • Vyplavení jak positivního tak negativního psych. materiálu, může způsobit akutní rozrušení (Cohen 1998, Greer a Tolbert 1986 v Parrot 2007; Grinspoon a Bakalar 1986)
 • Post-MDMA rebound fenomén
  • Neurochemické vyčerpání v následných dnech může vést k únavě, podrážděnosti, depresi a širšímu psychobiologickému distresu; jedinci s predispozicemi mohou být náchylnější (Greer a Tolbert 1986; Curran et al. 2004 v Parrot 2007)
slide10
Abreakce u psychiatrických pacientů po užití stimulujících drog
  • Užití CNS stimulantů se nedoporučuje pro mnoho psychiatrických potíží, jelikož se mohou posílit nežádoucí symptomy; amfetaminy poskytují neurochemický model psychózy; MDMA může stimulovat vyplavení problematického materiálu; abreakce stimulujících drog se může vyskytnout i u MDMA-asistované psychoterapie (Catton et al. 2000 v Parrot 2007; Greer a Tolbert 1986)
slide11
Akutní metabolicko/psychobiologický distres
  • MDMA je akutní metabolický stresor; má poteciálně velkou šíři negativních psychobiologických efektů, výzkyt a vážnost nelze předpovědět; rebound fenomén se neomezuje na nálady a kognici, ale zahrnuje škálu psychobiologických funkcí (Baylen a Rosenberg 2006; Daresh a Gudelsky 2005, Parrot 2002,2007a, Lock 2007, vše v Parrot 2007)
slide12
Nepříznivé chronické psychobiologické následky
  • Se mohou vyskytnout po MDMA intoxikaci, spojováno s dlouhodobým užíváním, ačkoli nenadálé události se mohou vyskytnout i po minimálním užívání (Greer a Tolbert 1986; Gerra 2001, Hegaroden 1998, Rodgers 2006, vše v Parrot 2007)

X reversibilní vyčerpání 5-HT serotoninu, serotonergická toxicita se nepotvrdila.

studie rekreačních uživatelů, vprůmeru přes 270 tablet, bez následků na kognitivní výkon (Gamma, a další, 2001).

psychodynamick vysv tlen
Psychodynamické vysvětlení
 • Humanistická, transpersonální p.
 • Rogers: organismický hodnotící proces
 • Grof: vnitřní léčivá inteligence
 • Odstraňování překážek
 • Katalyzace podvědomého materiálu
 • Facilitace vyřešení existenciálních problémů
 • Korektivní emoční zkušenost
 • Spontánní benefit-finding
mdma asistovan terapie ptsd
MDMA-asistovaná terapie PTSD
 • Výukový manuál (Ruse, June M., a další. 2008)
 • 13 - 14 sezení, 2 MDMA sezení po 6 - 8 h, následná integrativní sezení až 1.5 h
 • Přípravné sezení, po týdnu MDMA sezení, nasledující den první integrativní sezení, pak obtýden 2 – 3 další integrativní sezení, poté 2. MDMA sezení, další den integrativní sezení a obtýden zbytek integrativních sezení.
 • Trvá cca 11 sezení.
prerekvizity
Prerekvizity
 • DMS-IV kritéria PTSD, jeden neúspěšný pokus léčby medikamenty a/nebo psychoterapií (intervence musí být jedna z uznávaných)
 • Vysazení medikace
kontraindikace
Kontraindikace
 • Kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci
 • Bipolární porucha prvního typu
 • Těhotné ženy, psychotici, lidé s poruchou příjmu potravy, závislost na drogách v posledních 3 měsících, s akutními sebevražednými sklony a sklony k sebepoškozování
f ze i p prava
Fáze I - příprava
 • Terapeutický team – muž a žena
 • Vytvoření terapeutické aliance
 • Získat co nejvíce informací
 • Orientace směrem k terapeutickému procesu
 • Podpora otevřenosti ke zkušenostem
 • Bezpečný prostor
 • (osobní zkušenost terapeutů)
f ze ii mdma sezen
Fáze II - MDMA sezení
 • Účinky 30-60 minut po orální administraci 125mg
 • Reclining position, krytka na očích, poslech hudby, relaxuje
 • Peak po 70-90min, přetrvává 60-90min
 • Interkace / tichá empatická přítomnost
 • Možný bodywork
 • Blízká osoba během zotavovacího procesu, přes noc =)
f ze iii n sledn post mdma sezen
Fáze III - následná post-MDMA sezení
 • Následující den integrační sezení
 • Vědomí bezpečí
 • Klient prozkoumává a interpretuje materiál z MDMA sezení
 • Terapeut nedirektivní
 • Důraz na víru v léčebný proces
 • Integrace korektivní emoční zkušenosti
 • Využití uměleckého vyjádření
 • Katalyzace v následujících dnech
slide20
Design studieMDMA-Assisted Psychotherapy in the Treatment of Posttraumatic Stress DisorderU.S. Pilot Study (Completed September 2008)
 • 23 subjektů, většina ženské oběti sexuálního násilí, 2 mužští veteráni války v Iráku z r. 2003
 • Dvojitě-slepý design, placebo = nízká dávka MDMA, (13 subjektů v exp.sk)
 • Před a po se testovala míra projevů PTSD testem CASP
 • Sekvence se 3x opakovala
 • „nezávislé“ měření PTSD 2 měsíce po
p edb n v sledky frood 2008
Předběžné výsledky(Frood, 2008)
 • Původní skóry PTSD:

- kontrolní sk. 78.4

- experimentální. Sk. 79,6

 • 2 měsíce po

2. experimentálním sezení:

- kontrolní sk. 59.1

- experimentální sk. 27.6 (p.<.05)

p edb n v sledky
Předběžné výsledky
 • 8 z 13 subjektů exp. sk. a 2 z 8 subjektů kontr. Sk. Nesplňovali parametry pro PTSD
 • 92% subjektů exp. sk. a 25% kontr. sk. kleslo na škále o 30%
 • Bez rozdílu v neurokognitivních funkcích
 • Nezahrnuje výsledky posledního subjektu
literatura
Literatura
 • Rosenbaum, Marsha a Doblin, Rick. 1991. Why MDMA Should Not Have Been Made Illegal. Studies in Crime, Law and Justice. 1991, Sv. 7. http://www.psychedelic-library.org/rosenbaum.htm.
 • Mithoefer, MC. 2005Phase 2 clinical trial testing the safety andefficacy of MDMA-assisted psychotherapy in subjects withchronic post traumatic stress disorder. Study #63-384 protocol downloaded from MAPS website
 • Doblin, R. 2002.A clinical plan for MDMA (Ecstasy) in the treatmentof posttraumatic stress disorder (PTSD): partnering with the FDA. J Psychoact Drugs 34:185–194
 • Parrot, AC 2007.The psychotherapeutic potential of MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine): an evidence-based review. Psychofarmacology 191:181–193
 • Grob, Charles, a další. 1996. Psychobiologic effects of 3,4-methylenedioxymethamphetaminu in humas: methodological considerations and preliminary observations. Behavioural Brain Research. 73, 1996, 1. https://erowid.org/references/refs_view.php?A=ShowDoc1&ID=31.
slide25
Grinspoon L, Bakalar JB. 1986.Can drugs be used to enhance the psychotherapeutic process?, Am J Psychother 40:393–404
 • Ruse, June M., a další. 2008.MDMA-Assisted Psychotherapy for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder. místo neznámé : MAPS, 2008. http://www.maps.org/research/mdma/mdma-assisted_psychotherapy_tx_manual-8.19.08.pdf.
 • Johansen, Pal a Krebs, Teri. 2009. How could MDMA (ecstasy) help anxiety disorders? A neurobiological rationale. Journal of Psychopharmacology. 2009, Sv. 23, 2.
 • Baylen CA, Rosenberg H. (2006) A review of the acute subjectiveeffects of MDMA/ecstasy. Addiction 101:933–947
 • Frood, Arran. 2008. Illegal drug shows promise in treating trauma symptoms. Nature News. [Online] 13. listopad 2008. http://www.nature.com/news/2008/081113/full/news.2008.1229.html.
 • Gamma, Alex, a další. 2001. No Difference in Brain Activation During Cognitive Performance Between Ecstasy (3,4-Methylenedioxymethamphetamine) Users and Control Subjects: A [H215O]-Positron Emission Tomography Study. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2001, Sv. 21, 1, stránky 66-71. http://journals.lww.com/psychopharmacology/Fulltext/2001/02000/No_Difference_in_Brain_Activation_During_Cognitive.12.aspx.