slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet mls.adm.gu.se gmv.gu.se HU2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet mls.adm.gu.se gmv.gu.se HU2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet mls.adm.gu.se gmv.gu.se HU2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Göteborgs universitet. Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet www.mls.adm.gu.se www.gmv.gu.se HU2 2007-06-01. Göteborgs universitet. Fakulteter: Sahlgrenska akademin (medicin, odontologi, vårdvetenskap) Naturvetenskapliga fakulteten Humanistiska fakulteten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet mls.adm.gu.se gmv.gu.se HU2' - tasha-woods


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Göteborgs universitet

 • Ulf P Andersson

Miljösamordnare, Göteborgs universitet

 • www.mls.adm.gu.se
 • www.gmv.gu.se
 • HU2
 • 2007-06-01
slide2

Göteborgs universitet

 • Fakulteter:
 • Sahlgrenska akademin (medicin, odontologi, vårdvetenskap)
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Humanistiska fakulteten
 • Konstnärliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Handelshögskolan
 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • IT universitetet
 • Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningarna, UFL
 • ~ 75 institutioner/högskolor/centra
slide3

Göteborgs universitet

51.000 studenter (25.517 heltidsstudenter)

~ 3000 kurser (mycket fristående kurser)

~ 120 utbildningsprogram (kandidat, magister)

~ 4.500 examen/år

2.200 forskarstudenter

~ 300 doktorsexamen/år

5.220 anställda (442 professorer)

~ 450 M € i omsättning (60 % statliga medel)

~ 375 000 m2

slide4

Miljöledningssystem

GU är både ISO14001- certifierat och EMAS registrerat. Enda universitet i Sverige, ett av få i världen.

Administrativt leds miljöledningssystemet från Miljöenheten (5 pers) vid GMV

slide5

Hållbar utveckling

Göteborgs universitet

 • MILJÖLEDNINGSSYSTEMET
 • Bringar ordning och reda
 • Har mål och handlingsplan för arbetet
  • Med bl a uppdrag till GMV
 • Följer upp hur arbetet går
  • Genom bl a Miljöredovisning
  • Ledningens genomgång med rektor
slide6

Miljöredovisning

Göteborgs universitet

 • MILJÖREDOVISNING
 • Berättar hur miljöarbetet gått under året
  • Forskning
  • Utbildning
  • Samverkan
  • Energi och Resor,
  • Inköp, Avfall och Kemikalier
  • Kompetensutveckling
  • Miljökommunikation
  • Fakulteternas arbete
slide7

Göteborgs universitets miljöpolicy

Göteborgs universitet skall vara ett av deledande universiteten i Europaför utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö.

1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet.

slide8

Mätning och mål

 • Hur mycket utbildning och forskning finns det inom hållbar utveckling?
 • Hur skall man definiera hållbar utveckling? Ingår begrepp som hållbar tillväxt, hållbar välfärd, sustainable governance?
 • Kan vi sätta centrala miljömål för hela universitetet för forskning och utbildning? Forskning och utbildning delegerade till fakultet/institution.
 • Kan eller får miljöledningssystemet följa upp hur det går inom forskning och utbildning?
slide9

Forskning inom

hållbar utveckling

 • Mätning av forskning inom hållbar utveckling
 • Projekt (in från fakulteter)
 • Pengar (in från central uppföljning)
 • Artiklar (GUP, ökat samarbete med UB 2007)
 • Personer (GMV:s nätverk)
slide10

Forskarutbildning inom

hållbar utveckling

 • Mätning av forskarutbildning
 • inom hållbar utveckling
 • Disputationer inom ämnet miljövetenskap
 • Avhandlingar inom Hållbar utveckling
slide11

Grundutbildning inom

hållbar utveckling

 • Mätning av utbildning inom hållbar utveckling
 • Program
 • Kurser
 • Examina
 • Uppdrag till fakulteter

2007

slide12

Kriterier för bedömning

Kriterierna utgår från den generella definition av hållbar utveckling som finns i Brundtlandkommissionen: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, texten I Högskolelagen; 1 kap, 5 §, ” Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” samt av de exempel som anges i Agenda 21 (hela texten finns på sidan www.hu2.se/agenda21/) . Bedömningen är gjord i två olika nivåer:

I. Kurser vars frågeställningar är huvudsakligen inom miljö och

hållbar utveckling.

II. Kurser vars frågeställningar är delvis inom miljö och hållbar

utveckling.

slide13

Högskolelagen

§ 5a ändrades och har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

slide14

Fakultetsuppdrag

M. Miljö och hållbar utveckling (2006)

Fakulteten skall verka för att målen i verksamhetsplanen uppnås genom att:

- inom sitt verksamhetsområde, utarbeta en plan för hur en integrering av hållbar utveckling skall kunna genomföras inom fakultetens grundutbildning (detta sker mot bakgrund av förändringen i högskolelagens 1 kapitel 5 §);

M. Miljö och hållbar utveckling (2007)

Fakulteten skall:

Genomföra fakultetens plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildning. Denna plan utarbetades under 2006 mot bakgrund av förändringen i högskolelagens inledande kapitel.

slide15

Goda exempel inom grundutbildningen

Exempel på lärandemål:

Visa förmåga till insikt om att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

lau 160 obligatorisk kurs inom l rarutbildningen
LAU 160, obligatorisk kurs inom lärarutbildningen

Goda exempel inom grundutbildningen

 • Bygger ett hållbart samhälle på demokrati?
 • Mat för 6 miljarder?
 • Miljö och livsstilar – vem bryr sig?
 • Miljödidaktik på temat Miljömyter – hot mot miljön?
 • Tillväxt och uthållighet.
 • Klimatet i skolan
 • Biologisk mångfald - för vem?
 • VFU-period
 • Projektarbetet ”Startnyckel för etthållbart samhälle” Multimediabyrån
 • "Man vill ju att dom ska bry sig”
 • Visning av filmen "En obekväm sanning" med efterföljande debatt
 • Konferens: Lärande för hållbar utveckling. Föredrag och offentlig presentation av utvalda ”Startnycklar”
slide17

Miljöledningssystemetvägen till en hållbar utveckling

Det hållbara samhället

Integrera miljöaspekter i all verksamhet

Öka kunskapen

Minimera den egna miljöpåverkan

Hållbar utveckling

slide18

Strategic profile

Midtown -Midstream

Open minds,

open doors

Where research and education meet

Many disciplines in creative interaction

Committed to a sustainable society

A major European University

slide19

Important achievements

 • The Nobel Prize in Medicine in the year 2000.
 • Brånemark’s titanic screw posts
 • The SOM institute is a research centre studying and carrying out surveys on Society, Opinion and Media
 • Research on Swedish general elections
 • Marine Research Centre
 • Sweden's largest network for environmental research
 • The IT-University in collaboration with Chalmers University of Technology
slide20

Hållbar utveckling

2007-2010

 • Universitetsgemensamt mål 2007-2010
 • Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling
 • Universitetet skall integrera hållbar utveckling i utbildningen
 • (Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning)
 • Universitetet ska erbjuda det omgivande samhället minst en publik aktivitet inom hållbar utveckling om dagen
slide21

Det hållbara universitetet

The Sustainable University

En film om miljöarbetet vid Göteborgs universitet och universitetets ansvar att bidra till en hållbar utveckling

slide22

GU-inventering 2007

 • En timmas möte med alla prefekter och föreståndare (76)
 • Frågeställningar som diskuteras
 • Hållbar utbildning som begrepp
 • Hållbar utveckling inom forskning, andel, exempel
 • Hållbar utveckling inom forskarutbildning, andel, exempel
 • Hållbar utveckling inom grundutbildning, andel, exempel
 • Hållbar utveckling inom samverkan, exempel
 • Framtiden, möjligheter, hinder, samarbete med GMV
slide23

GU-inventering 2007

Rapporten klar oktober 2007

slide24

GU-inventering 2007

 • Lite iakttagelser hittills
 • Olika definition av Hållbar utveckling. Flera känner sig tveksamma till begreppet och har svårt att få med det i sin verksamhet. Några på samhällsvetenskapliga fakulteten tycker att naturvetarna lagt beslag på hela begreppet.
 • Samtalet med olika möjligheter och idéer till samverkan är det mest positiva i våra möten. Flera vill ha mer samarbete med GMV.
 • Vissa institutioner söker inte EU-medel för de tycker det är för mycket administration. Andra institutioner har EU medel som huvudsaklig finansiering och koordinerar flera projekt.
 • Alla har mycket samverkan, men endast en liten del redovisas på något sätt.
 • Flera har vikande studenttillströmning och svårt med ekonomin.