welkom in groep 3 en 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in groep 3 en 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in groep 3 en 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Welkom in groep 3 en 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Welkom in groep 3 en 4. Agenda. Start van de dag. Hoe gaan we met elkaar om. Dagindeling . Rapport, huisbezoek , gesprekken . Zorg . Ouderparticipatie . Nieuwsbrief , website. Rondvraag . Materiaal bekijken. Beginnen in de kring. We gebruiken de methodeTrefwoord

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Welkom in groep 3 en 4


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Welkom in groep 3 en 4

  2. Agenda Start van de dag. Hoe gaan we met elkaarom. Dagindeling. Rapport, huisbezoek, gesprekken. Zorg. Ouderparticipatie. Nieuwsbrief, website. Rondvraag. Materiaalbekijken.

  3. Beginnen in de kring We gebruiken de methodeTrefwoord Liedjes zingen Kalenderplaat bekijken Bijbelverhaal / verhaal Vertellen Ons geld voor Gambia

  4. Thema: Discipline

  5. Hoe gaan we met elkaar om Respectvol Sociaal-emotioneel Regels in de klas PBS – elke week een les. Deze week : les 2 klaslokaal PBS beloning

  6. PBS les klaslokaalHoe gaan we verantwoordelijk om met ons afval in de klas.

  7. vakken • Taal • Spelling • Rekenen • Tafels • Schrijven • Technisch lezen • Begrijpend lezen

  8. Taal

  9. Taal in groep 4 Het taalboek is ingedeeld in 8 blokken. In deze blokken komen de volgende thema’s aan bod: omgeving, natuur, reizen, gevoel, verhalen, samen leven, cultuur en andere tijden. De eerste drie weken van ieder blok bestaan uit de basislessen. Aan het eind van de derde week of in het begin van de vierde week is een toetstaak. Daarmee wordt vastgesteld welke leerlingen de doelen bereikt hebben en welke nog niet. De kinderen die de doelen bereikt hebben, gaan vervolgens aan de slag met plustaken (verdiepingsstof). De kinderen die de doelen van het blok nog niet bereikt hebben, krijgen in de vierde week eerst herhalingstaken waarin ze de leerstof die ze nog niet beheersen, nogmaals aangeboden krijgen. De kinderen krijgen dan extra instructie en worden extra begeleid bij de verwerking van de stof. Een les bestaat uit vier fasen. Dit zijn: Op verkenning: dit is de voorbereiding op de les Uitleg: dit is het instructiemoment van de les Aan de slag: dit is de fase waarin de kinderen zelf aan de slag gaan Terugkijken: de kinderen maken een evaluerende opdracht.

  10. Spelling

  11. Spelling in groep 4 Ook spelling is opgebouwd uit 8 blokken van vier weken. Een blok bestaat uit vier weken. Per week zijn er twee lessen. De eerste drie weken van ieder blok bestaan uit de basislessen. Deze lessen zijn opgenomen in het werkboek. In de eerste vijf lessen wordt telkens 1 spellingcategorie aangeboden en ingeoefend. Les 6 van ieder blok is een herhalingsles. Daarin wordt de leerstof van het blok herhaald. Aan het einde van de derde week of in het begin van de vierde week volgt er een controledictee. Daarmee wordt vastgesteld welke leerlingen de doelen van het bereikt hebben en welke nog niet. De kinderen die de doelen bereikt hebben, gaan vervolgens aan de slag met plustaken (verdiepingsstof). De kinderen die de doelen van het blok nog niet bereikt hebben, krijgen in de vierde week eerst herhalingstaken waarin ze de leerstof die ze nog niet beheersen, nogmaals aangeboden krijgen. De kinderen krijgen dan extra instructie en worden extra begeleid bij de verwerking van de stof. In iedere les krijgen de leerlingen zes woorden aangeboden. In les 2 en les 4 van ieder blok gaat het daarbij om zes weetwoorden die de kinderen door inprenting moeten onthouden. In les 1,3 en 5 van ieder blok worden ook zes woorden (klankwoorden of regelwoorden) aangeboden. Deze lessen zijn er niet op gericht dat de leerlingen ook deze zes woorden uit hun hoofd leren. De woorden zijn voorbeeldwoorden voor een bepaalde spellingcategorie.

  12. Rekenen

  13. Rekenen in groep 4 Doelen in groep 4: • 1e aanzet tot beheersing van de tafels 1 t/m 10; • Sommen tot en met 10 beheersen ( 3 + 6, 9 – 3); • De getallenrij tot en met 100 vlug kunnen hanteren • Met sprongen van 10 verder en terug kunnen tellen; • De getallen tot en met 100 kunnen aflezen en schrijven; • Eenvoudige optellingen tot en met 100 kunnen uitvoeren (20 + 30, 20 + 3, 3 + 20, 23 + 4 etc); • Eenvoudige aftrekkingen tot en met 100 kunnen uitrekenen (60 – 40, 65 – 5, 65 – 60, 65 – 4); • Weten dat de bewerking vermenigvuldigen staat voor herhaald optellen; • Eenvoudige vermenigvuldigingen kunnen uitrekenen.

  14. Schrijven

  15. In groep 4 krijgen ze ook 3 schrijfschriften In het 1e schrift herhalen ze de kleine letters en letterverbindingen. In het 2e schrift worden de hoofdletters aangeleerd. In het 3e schrift wordt aandacht geschonken aan de verbindingen van de hoofdletters naar de kleine letters.

  16. Technisch lezen

  17. Technisch lezen Onze technisch leesmethode bestaat uit drie verschillende aanpakken: • Aanpak 1: deze leerlingen krijgen verlengde instructie, meer begeleiding en extra leestijd. • Aanpak 2: deze leerlingen krijgen een basisinstructie en werken vervolgens zelfstandig. • Aanpak 3: deze leerlingen werken zelfstandig in een speciaal werkboek en krijgen veel vrijheid in lezen. Om te bekijken welke aanpak de kinderen gaan volgen worden alle kinderen getoetst. De kinderen lezen woorden en verhalen in een bepaalde tijd (Cito en DMT-toetsen). Een week bestaat uit drie basislessen en 1 toepassingsles. Basislessen zijn lessen waarin we gericht werken aan het leren lezen van woorden met bepaalde leesmoeilijkheden

  18. Begrijpend lezen

  19. Begrijpend lezen in groep 4 In groep 4 wordt er met begrijpend lezen aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: • Hoe ziet de tekst eruit? • Wat voor tekst is het? • Wat weet ik al? • Kan ik voorspellen • Zie ik moeilijke woorden? • Zie ik verwijswoorden? (hij, hem, zijn, haar) • Zie ik verbindingswoorden? (maar, want, ook, toch, daarom) • Begrijp ik de tekst? • Wat kan ik vragen? • Kan ik doordenken? • Waarover gaat de tekst? • Hoe verloopt het verhaal? • Wat vind ik? • Herken ik dat? • Weet ik nu meer?

  20. De anderevakken • Geschiedenis/aardrijkskunde • Huisje boompje beestje • Creatieve vorming • Verkeer • Muziek • Gym

  21. knutselen

  22. Zelfstandig werken

  23. Rapporten: • Drie keer per jaar uitnodiging voor 10-minuten gesprek. • Rapport voorafgaand aan 10-minuten gesprek mee naar huis. Huisbezoeken:* U kent uw kind het beste! We willen graag uw verhaal over uw kind horen! • Vragenlijst oudervertelavond* Deze informatie gebruiken we om aan de behoeftes van uw kind tegemoet te kunnen komen. • Huisbezoeken voor eerste rapport! • Duur: 45 minuten* Liever geen kinderen bij het gesprek aanwezig. Rapporten en Huisbezoeken

  24. Toetsing We gebruikenmethodetoetsenen CITO toetsen. Methodetoetsenwordenna elk blok afgenomen. Methodetoetsenvoor: Taal Spelling Rekenen Begrijpendlezen TechnischLezen CITO toetsen 2 x per jaarvoor: Lezen. DMT en AVI Spelling Woordenschat Rekenen Begrijpendlezen

  25. Zorg School Maatschappelijk Werk Schoolarts Logopedie WSNS – zorgteam - leerlijnen

  26. Ouderparticipatie • Contactouders groep 3 en 4: groep 3: Renate Knobbe groep 4: Alie Ensing Nieuwsbrief /Website Huiswerk.

  27. Zijn er nog vragen? Zijn er later nog vragen..? U kunt altijd langs komen na schooltijd!