routine outcome monitoring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Routine Outcome Monitoring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Routine Outcome Monitoring

play fullscreen
1 / 11

Routine Outcome Monitoring

121 Views Download Presentation
Download Presentation

Routine Outcome Monitoring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Routine Outcome Monitoring Beroepsbelangen sectie NVVS 16-05-2011

 2. Wat is ROM? • 1 methodiek • Herhaalde meting • Gemeten bij individuele cliënt • Behandelaar kan gelijk bijstellen Doel: Klinische effectiviteit verbeteren

 3. Wat is een RCT? • 1 methodiek • Herhaalde meting • Vergelijking met controle groep • Te generaliseren over omschreven populatie • Beperkt te generaliseren voor klinische praktijk Doel: Effectiviteit aantonen van behandeling De Beurs & Zitman (2007), MGv

 4. Wat is benchmarking? • 1 methodiek • Herhaalde meting (geen tussenmeting) • Individuele cliënt – landelijke normwaarde (benchmark) • Door middel van ROM • Referentiekader voor meten van prestatie Doel: Inzicht, verantwoording afleggen, toezicht vergemakkelijken

 5. De voors van de ROM……. • Inzicht • Gelijk toepasbaar in praktijk • Individuele cliënt ondersteunen • Evaluatie • Verbetering • Vergelijken • Bevorderen discussie • Benchmark-en • Wetenschappelijk onderzoek Bron: GGZ Nederland

 6. en de tegens……. • Onrust (benchmark, privacy) • Uitkomst ≠ effect • Geen vergelijking andere cliënten • Slechts een middel • Niet procesgericht (RPM nodig) • Geen perspectief behandelaar • Geen objectieve observatie • Intercollegiale toetsing nodig Dr. A. Hafkenscheid (GZ-psychologie nr 8, 2010)

 7. De meetinstrumenten: • OQ-45 (de Jong e.a., 2007) • ORS (Miller e.a., 2003) • SRS ( Miller e.a., 2003) Conclusie onderzoek: Meer succesvolle behandelingen en minder ‘geen vooruitgang’ bij feedback aan behandelaar. Bijv.: Harmon e.a. (2007), Lambert e.a. (2003), Anker e.a. (2009)

 8. Outcome Rating Scale (ORS) Miller e.a. (2003), Ilaniek Zantingh subschaal Seksueel

 9. Behandelsessie evaluatie schaal (SRS) Duncan e.a. (2003)

 10. ROM en multidisciplinaire hulp ? • Cliënten moeilijk te vergelijken • Behandelingen moeilijk te vergelijken • Behandelaren moeilijk te vergelijken • Overeenstemming concepten Conclusie eerder onderzoek* Deze uitdagingen zouden ROM niet moeten uitsluiten, maar ROM lijkt niet voor benchmarking geschikt. * Greenhalgh e.a. (2008), BMC Health Services Research

 11. Wat willen seksuologen met de ROM?