Standardpatienten - PowerPoint PPT Presentation

standardpatienten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardpatienten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardpatienten

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Standardpatienten
116 Views
tarmon
Download Presentation

Standardpatienten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion Mats Löfgren, registerhållare + hela styrgruppen 2013 08 26

  2. Kriterier • Sverige har homogen demografisk befolkning • Gynekologins Robsonklassificering • Patienter som INTE skall vidareremitteras från någon opererande enhet pga medicinsk indikation • Tillräckligt vanlig för att uppnå analysbara grupper • Eliminera ”casemix” • Bas i återrapporterna

  3. Acceptans • Alla ”kända” kliniker kontaktats • Tre påminnelser skickats • Cirka 45 svar erhållits, 16 ej svarat • De som svarat är ”representativt urval” ej speciell kategori • universitetssjukhus • länssjukhus • länsdelssjukhus

  4. StandardpatienterHysterektomi, adnex-, inkontinens- och prolapsoperation Gemensamt för alla op: Malign och malignitetsmisstänkt indikation exkluderade (45 svar) ASA 3 exkluderas (44 – 1 svar) (för inkontinens o prolaps ASA3 också) BMI=<35 (45 svar)

  5. Standardpatient adnex Indikation benign, BMI<=35, ASA 1-2 Cysta =<70 mm 40 – 54 större cysta 1 ingen gräns alls exklusive endometrios 44 – 11 funnen eller indikation? Endometriom

  6. Standardpatient hysterektomi Indikation benign, BMI<=35, ASA1-2 Ålder: >= 37 år 42 – 33 lägre ålder (35 år) <60 år. 44 – 11 ingen övre ålder Indikationer: Blödnings-/menstrua-tionsstörning, tryck/tyngd och smärta, myom 44-11 exkludera smärta

  7. Standardpatient inkontinens Indikation benign, BMI=<35, ASA 1-2 Primäroperation 45 Enbart ansträngningsinkontinens 44-1 Ålder < 70 år 43-22 – Varför åldersgräns

  8. Standardpatient prolapser Primäroperation 45 ”Standardoperationer Inget mer avancerat än motsvarande Manchester (hyst utesluten. 43-21- hyst med. 1-varför op ej indikation Ålder = <80 år.40 -33 - Ifrågasätter åldersgräns Ny fråga tidigare hyst?????

  9. Diskussion

  10. Resultat av mötesdiskussion • Adnex – uteslut indikation endometrios, ta med opfynd endometrios • Hyst – ålder >= 37 år. Exkludera om PAD före op visar på benign med atypi • Prolaps – exkludera om op tidigare hyst och nu vaginaltoppsprolaps • I övrigt acceptans för förslagen