podstawy informatyki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODSTAWY INFORMATYKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODSTAWY INFORMATYKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

PODSTAWY INFORMATYKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

PODSTAWY INFORMATYKI. Wykład 1 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU. dr inż. Piotr Fabian Zakład Oprogramowania, Instytut Informatyki. Strona WWW: http://www-zo.iinf.polsl.gliwice.pl/~piotrcf/pi Pokój: 527. Plan. Charakterystyka wykładu i laboratorium, plan zajęć, prowadzący

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODSTAWY INFORMATYKI' - tarannum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawy informatyki

PODSTAWY INFORMATYKI

Wykład 1WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU

dr inż. Piotr Fabian

Zakład Oprogramowania, Instytut Informatyki

Strona WWW: http://www-zo.iinf.polsl.gliwice.pl/~piotrcf/pi

Pokój: 527

slide2
Plan
 • Charakterystyka wykładu i laboratorium, plan zajęć, prowadzący
 • Szczegółowy plan wykładów
 • Szczegółowy plan laboratoriów
 • Warunki zaliczenia
 • Terminy
 • Informacje porządkowe
 • „Podstawy podstaw informatyki”
przedmiot
Przedmiot
 • Wykład – 30 godzin
  • Sala: 425
  • Godzina: 8:30 – 10:00, czwartki
 • Laboratorium – 45 godzin
  • Sale: 521, 522, 523, 528, 528A, 212a
  • Zajęcia według planu
prowadz cy
Prowadzący
 • dr inż. Piotr Fabian
 • mgr inż. Adam Karwan
charakterystyka wyk adu
Charakterystyka wykładu
 • Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat budowy, działania i sposobów wykorzystania komputerów oraz funkcjonowania sieci teleinformatycznych, ze zwróceniem uwagi na aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy.
plan wyk adu 1
Plan wykładu (1)
 • Wykład 1 – Wprowadzenie do przedmiotu
 • Wykład 2 – Budowa, działanie i architektura komputerów
 • Wykład 3 – Urządzenia peryferyjne komputerów
 • Wykład 4 – Systemy operacyjne
 • Wykład 5 – Pakiet Office – Word i Excel
 • Wykład 6 – Pakiet Office – Access i PowerPoint
plan wyk adu 2
Plan wykładu (2)
 • Wykład 7 – Grafika komputerowa
 • Wykład 8 – Sieci komputerowe
 • Wykład 9 – Internet
 • Wykład 10 – Tworzenie stron WWW
 • Wykład 11 – Języki programowania
 • Wykład 12 – Bezpieczeństwo w sieci
plan wyk adu 3
Plan wykładu (3)
 • Wykład 13 – Niektóre kierunki rozwoju informatyki
 • Wykład 14 – Sprawdzian wykładowy
wyk ad 2 budowa dzia anie i architektura komputer w
Wykład 2 – Budowa, działanie i architektura komputerów
 • Historia komputerów
 • Rodzaje komputerów
 • Budowa komputera
 • Urządzenia I/O (wejścia/wyjścia)
 • Porty
 • Procesor – budowa i działanie
 • Magistrale
 • Pamięć RAM – rodzaje, budowa, działanie
wyk ad 3 urz dzenia peryferyjne komputer w
Wykład 3 – Urządzenia peryferyjne komputerów
 • Dyski twarde
 • Czytniki płyt CD/DVD
 • Karty graficzne
 • Monitory
 • Drukarki
 • Skanery
 • Pamięci przenośne
 • Inne
wyk ad 4 systemy operacyjne
Wykład 4 – Systemy operacyjne
 • Pojęcie systemu operacyjnego
 • Historia systemów operacyjnych
 • BIOS
 • Oprogramowanie
 • Wielozadaniowość
 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Dyski, partycje, systemy plików
 • Powłoka systemowa (ang. shell)
 • Zaawansowane funkcje systemów operacyjnych
wyk ad 5 pakiet office word i excel
Wykład 5 – Pakiet Office – Word i Excel
 • Podstawowe i niektóre zaawansowane funkcje programu MS WORD 2003
 • Podstawowe i niektóre zaawansowane funkcje programu MS EXCEL 2003
wyk ad 6 pakiet office access i powerpoint
Wykład 6 – Pakiet Office – Access i PowerPoint
 • Podstawowe i niektóre zaawansowane funkcje programu MS ACCESS 2003
 • Podstawowe i niektóre zaawansowane funkcje programu MS POWERPOINT 2003
wyk ad 7 grafika komputerowa
Wykład 7 – Grafika komputerowa
 • Urządzenia stosowane w systemach grafiki komputerowej
 • Modele barw i kolorów
 • Transformacje geometryczne
 • Grafika rastrowa a grafika wektorowa
 • Oświetlenie, teksturowanie
 • Popularne formaty graficzne
wyk ad 8 sieci komputerowe
Wykład 8 – Sieci komputerowe
 • Pojęcie sieci, rodzaje sieci
 • Składniki sieci, topologia sieci
 • Media transmisyjne
 • ISO/OSI
 • TCP/IP
 • Ethernet
 • 802.11x – sieci bezprzewodowe
 • Bluetooth, IrDA
wyk ad 9 internet
Wykład 9 – Internet
 • Usługi sieciowe
 • WWW
 • FTP
 • Telnet, SSH
 • E-mail
 • Usenet News
 • Zdalny pulpit (RDP)
 • Sieci P2P
 • Komunikatory internetowe
wyk ad 10 tworzenie stron www
Wykład 10 – Tworzenie stron WWW
 • Język HTML
 • Java Script
 • Języki skryptowe wykonywane po stronie serwera (PHP, ASP) – podstawy
 • Edytory stron WWW
 • Wskazówki dotyczące tworzenia witryn internetowych
wyk ad 11 j zyki programowania
Wykład 11 – Języki programowania
 • Podział języków
 • Języki wysokiego a języki niskiego poziomu
 • Pojęcie kompilatora, translatora i interpretera
 • Typy danych, instrukcje
 • „Algorytmy + struktury danych = programy”
wyk ad 12 bezpiecze stwo w sieci
Wykład 12 –Bezpieczeństwo w sieci
 • Wirusy i programy antywirusowe
 • Zapory ogniowe (firewall)
 • Podstawy kryptografii symetrycznej i asymetrycznej
 • Bezpieczne składowanie, przesyłanie i przenoszenie danych
wyk ad 13 niekt re kierunki rozwoju informatyki
Wykład 13 – Niektóre kierunki rozwoju informatyki
 • Nowe technologie
 • Sztuczna inteligencja
 • Systemy biometryczne
 • Sieci konwergentne
 • Konsekwencje globalnej informatyzacji
plan laboratorium 1
Plan laboratorium (1)
 • Wprowadzenie
 • Ćwiczenie 1 – Komputer i urządzenia peryferyjne
 • Ćwiczenie 2 – System Windows 2k/XP
 • Ćwiczenie 3 – MS Word (x2)
 • Ćwiczenie 4 – MS Excel (x2)
 • Ćwiczenie 5 – MS Access (x2)
 • Ćwiczenie 6 – MS PowerPoint
plan laboratorium 2
Plan laboratorium (2)
 • Ćwiczenie 7 – Poczta elektroniczna
 • Ćwiczenie 8 – Tworzenie stron WWW
 • Ćwiczenie 9 – Korzystanie z zasobów sieci Internet
 • Ćwiczenie 10 – Bezpieczeństwo w sieci
 • Ćwiczenie 11 – Środowisko Linux
plan laboratori w
Plan laboratoriów
 • ???
  • Adam Karwan
zaliczenie 1
Zaliczenie (1)
 • Zaliczenie z wykładu uzyskuje się przez zaliczenie laboratorium z przedmiotu i napisanie sprawdzianu wykładowego.
 • Warunkiem zaliczenia laboratorium jest poprawne wykonanie zadań przydzielonych przez prowadzącego zajęcia i uzyskanie pozytywnych ocen z każdego ćwiczenia.
wprowadzenie
Wprowadzenie
 • Na wprowadzeniu do laboratorium został/zostanie odczytany regulamin laboratorium, regulamin przedmiotu regulamin zakładu oprogramowania oraz regulamin BHP.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem BHP.
 • Podział na RÓWNOLICZNE sekcje.
sprawdzian wyk adowy
Sprawdzian wykładowy
 • Odbędzie się na ostatnim wykładzie
 • Tematyka laboratorium i wykładów
 • Forma testu wielokrotnego wyboru
 • Zaliczenie od oceny >= 2.5
 • Forma poprawy zależna od liczby osób
zwolnienia z laboratorium
Zwolnienia z laboratorium
 • BRAK
 • W przypadku kiedy prowadzący laboratorium zweryfikuje poziom wiedzy osoby ubiegającej się o zwolnienie z konkretnego ćwiczenia będzie możliwość wcześniejszego opuszczenia laboratorium.
 • Każde ćwiczenie będzie musiało zostać zaliczone na ocenę pozytywną.
ocena z przedmiotu
Ocena z przedmiotu
 • Oceną końcową z przedmiotu będzie średnia arytmetyczna oceny końcowej z laboratorium oraz oceny ze sprawdzianu wykładowego.
 • Ocena z laboratorium >=3
 • Ocena ze sprawdzianu wykładowego >=2.5
laboratorium terminy
Laboratorium – terminy
 • Terminowe oddawanie projektów i zaliczanie ćwiczeń
 • 1 tydzień na oddanie nieskończonych na zajęciach projektów i zaliczenie zaległych ćwiczeń
 • Zaliczenie wszystkich ćwiczeń przed rozpoczęciem sesji warunkuje zdobycie zaliczenia w normalnym trybie
 • Pierwszego dnia sesji kierownik przedmiotu przejmuje teczki laboratoryjne od prowadzących
przypadki szczeg lne
Przypadki szczególne
 • Każdy, kto nie uzyska zaliczenia w trakcie trwania semestru, będzie musiał je zdobyć w trakcie sesji.
 • Zaliczenie w sesji (u mnie):
  • Nadrobienie i zaliczenie zaległości
  • Dodatkowy DUŻYprojekt praktyczno-teoretyczny do zrealizowania do końca drugiego tygodnia sesji
 • W przypadku nie dotrzymania terminów: BRAK ZALICZENIA
wpisy do indeks w
Wpisy do indeksów
 • Pod oceną w indeksie podpisuje się kierownik przedmiotu
 • Wpisy w terminie konsultacji
slide33
Inne
 • Prezentacje dostępne na stronie:

http://www-zo.iinf.polsl.gliwice.pl/~piotrcf/pi

 • Dodatkowe materiały także na w/w stronie
 • Kontakt: Piotr.Fabian@polsl.pl

temat wiadomości: PIMFET

lub w godzinach konsultacji w pokoju 527/506

koniec cz ci informacyjnej
Koniec części informacyjnej

A teraz trochę podstaw  …

informatyka
Informatyka
 • INFORMATYKA – dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem procesów zachodzących przy przetwarzaniu, przekazywaniu, zapisywaniu i zachowywaniu informacji
 • Informatyka techniczna a informatyka biologiczna
informacja
Informacja
 • INFORMACJA - „Wielkość abstrakcyjna, która może być przechowywana w pewnych obiektach, przesyłana pomiędzy obiektami, przetwarzana w pewnych obiektach i stosowana do sterowania pewnymi obiektami, przy czym przez obiekty rozumie się organizmy żywe, urządzenia techniczne oraz systemy takich obiektów.”
narz dzia informatyki
Narzędzia informatyki
 • Narzędzia współczesnej informatyki:
  • Komputery
  • Oprogramowanie
   • Algorytm
   • Program
   • System operacyjny
dodatkowe definicje
Dodatkowe definicje
 • ALGORYTM – jest to zbiór uporządkowanych operacji takich, że po ich wykonaniu otrzymuje się rozwiązanie dowolnego zadania z określonej klasy zadań.
 • PROGRAM – zakodowany przy pomocy odpowiedniego języka algorytm, który steruje pracą obiektu wykonującego ten program
 • SYSTEM OPERACYJNY – Wykład 4
jednostki informacji
Jednostki informacji
 • 1 bit {0,1} – najmniejsza jednostka informacji
 • 1 bajt (byte) = 8 bitów ( 01101001 )
 • 1 słowo (word) = 2 bajty = 16 bitów
 • 1 KB = 210 bajtów = 1024 bajty
 • 1 MB = 210 KB = 1048576 bajty
 • ...uwaga na przedrostki (nast. slajd)
jednostki informacji1
Jednostki informacji
 • Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyceprzedrostkijednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 103 zastąpionym przez 210 (103 = 1000 ≈ 1024 = 210). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.
jednostki informacji2
Jednostki informacji
 • Ponieważ takie użycie przedrostków SI nie jest zgodne z ich oryginalnym przeznaczeniem, w 1999 r. IEC zaproponowało metodę wyeliminowania rozbieżności. Polegała ona na dodaniu po znaku mnożnika (pisanym zawsze wielką literą) litery i, i zastąpienie drugiej sylaby nazwy mnożnika przez bi. Przykładowo KiB, czyli kibibajt ma oznaczać 1024 bajty, w odróżnieniu od kB, czyli kilobajta oznaczającego 1000 bajtów.
kod dw jkowy
Kod dwójkowy
 • Słowo n-bitowe X = xn-1.......x1x0
  • Słowo 8 bitowe 10010011

Takie słowo reprezentuje liczbę z przedziału od 0 do 2n-1

Przykłady:

 • dla n=8 0 - 255 na jednym bajcie
 • dla n=16 0 - 65535 na dwóch bajtach
 • dla n=24 0 - 16777216 na trzech bajtach
konwersja do kodu dw jkowego
Konwersja do kodu dwójkowego

156 : 2 = 78 reszty 0

78 : 2 = 39 reszty 0

39 : 2 = 19 reszty 1

19 : 2 = 9 reszty 1

9 : 2 = 4 reszty 1

4 : 2 = 2 reszty 0

2 : 2 = 1 reszty 0

1 : 2 = 0 reszty 1

(1 0 0 1 1 1 0 0)BIN

X

27 26 25 24 23 22 21 20

=128+0+0+16+8+4+0+0

(156)DEC = (10011100)BIN

kod uzupe nie do 2
Kod uzupełnień do 2
 • Liczba całkowita ze znakiem
 • Przedział: od -2n-1 do 2n-1-1

dla n=8 -128 do 127 na 1 bajcie

dla n=16 -32768 do 32767 na 2 bajtach

 • liczba ujemna = zanegowana liczba dodatnia + 1

-X = (not X) + 1

system szesnastkowy i semkowy
System szesnastkowy i ósemkowy
 • System ósemkowy (octal){0,1,2,3,4,5,6,7}
  • … 84 83 82 81 80
 • System szesnastkowy (hexadecimal) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}
  • … 164 163 162 161 160

(234)DEC=(EA)HEX=(352)OCT=(11101010)BIN

podstawowe operacje logiczne
Podstawowe operacje logiczne
 • Alternatywa (OR)
 • Iloczyn (AND)
 • Negacja (NOT)
 • Alternatywa wyłączna (XOR)
przyk adowe dzia ania
Przykładowe działania

0 1 1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 0 0 1 0

1 1 1 0 1 0 1 1

SUMA (OR)

NEGACJA (NOT)

0 1 1 0 1 0 1 1

1 0 0 1 0 1 0 0

znaki alfanumeryczne ascii
Znaki alfanumeryczne - ASCII
 • ASCII - American Standard Code for Information Interchange
 • W 1981r. IBM wprowadził rozszerzony do 8 bitów kod (wcześniej od 1965 był 7-bitowy), co pozwala na przedstawienie za jego pomocą 256 znaków (w tym znaki specjalne, graficzne, matematyczne i diakrytyczne znaki narodowe)
kod unicode
Kod UNICODE
 • 256 znaków alfanumerycznych jakie można zakodować za pomocą rozszerzonego kodu ASCII nie dawało możliwości zakodowania znaków diakrytycznych wielu języków np.: japońskiego, arabskiego itp.
 • Odpowiedzią jest kod nazywany UNICODE o długości 16 bitów dla każdego znaku, a to daje już możliwość zakodowania 65536 znaków
pomocne materia y
Pomocne materiały
 • Do przygotowania tej prezentacji wykorzystano następujące materiały:
  • elementy prezentacji „Podstawy Informatyki I” dr hab. Zbigniewa Postawy (UJ)
  • materiały z wykładów prof. Stefana Węgrzyna
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Zapraszam za tydzień na wykład:

Budowa, działanie i architektura komputerów