Download
landanlegg og arbeidshelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landanlegg og arbeidshelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landanlegg og arbeidshelse

Landanlegg og arbeidshelse

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Landanlegg og arbeidshelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Landanlegg og arbeidshelse Innlegg på kurset ”Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien” 03.05.2011 Bjørn Steinar Hauge, bedriftslege og faglig ansvarlig for MPR PM HMS HAM

 2. Disposisjon for innlegget • Landanleggene • Geografi og organisering • Prosess • Typiske generelle trekk • Kaldt/varmt anlegg • Typiske arbeidsmiljøutfordringer • Kontraktører • HAM-avdelingen • SPØR UNDERVEGS!

 3. Statoil - Manufacturing, Processing and Renewable energy - Processing and Manufacturing (MPR PM)

 4. Kårstø

 5. Gassimport og eksport fra Kårstø Njord Alve Draugen Heidrun Norne Åsgard Mikkel Kristin Statpipe 28” 228 km Åsgard Transport 42” 707 km Snorre Statfjord Ø Gullfaks Tordis Statpipe 30” 308 km EuropipeII 42” 650 km Sleipner Ø/V Gungne Sigyn Volve Sleipner Kondensat 20” 245 km Artikkel fra Stavanger Aftenblad

 6. Hydrokarboner LNGLiquefied natural gas C1 Methane Salgsgass/Tørrgass C2 Ethane NGL(natural gas liquids) & condensate C3 Propane Væskeprodukter Våtgass IC4 Isobutane LPGLiquefied petroleum gases NC4 Normal butane C5+ Naphtha C6+ Condensate

 7. Utfordringer typiske for landanlegg } • Store fabrikker med mange ansatte • Komplekse fabrikker, med mange prosesser. • Mange kontoransatte/ingeniørmiljøer i tillegg. • Mange kontraktører = svært varierte faglige utfordringer for HAM

 8. SIKKER OG EFFEKTIV DRIFT • Fokus på sikkerhet og forebygging av storulykke • Prioritering: • HMS • Leveranse • Kostnader

 9. Prosessindustri • Lukka system • Når driften går greit, er det rolig • Ved driftsforstyrrelser er det armer og bein

 10. Kaldt anlegg • Revisjonsstanser • Masse folk • Tett program • Tidspress

 11. Varmt anlegg • Samtidig utbygging/modifisering og drift • Som å skifte hjul på en bil mens den kjører.

 12. Typiske arbeidsmiljøutfordringer • Ergonomi • Kjemikalier. • Åpning av lukkede systemer (revisjonsstans) / vanlig drift og vedlikehold • Støy • Nattarbeid • Arbeidsbelastning (volum, organisering, skiftgang) • Problematiske grensesnitt mellom forskjellige avdelinger og aktører • Generelle organisatoriske og psykososiale problemstillinger

 13. Helse og arbeidsmiljø – strategiske områder : Kjemisk eksponering Arbeidsbelastning Støy Ergonomi Helsefremmende livsstil 14

 14. Kontraktører • Kontraktørene gjør ofte de ”skitneste jobbene” • Kontraktørene står for store personellgrupper • Oppfølging av disse. Påse-ansvar. • Gjensidig avhengighet • Hvem har ansvar for hva? Grensesnitt mot kontraktørenes BHT • Viktig oppgave for BHT/HAM: Prekvalifisering og oppfølging av kontraktører.

 15. Prosjekter • HAM-oppfølging i prosjektutviklingsprosessen • Fra tidligfase til drift • Viktig å tenke HAM i drift ved planleggingen av prosjekter • Svært viktig for arbeidsmiljøet • Svært lønnsomt økonomisk

 16. Avdeling for helse og arbeidsmiljø (HAM) • Organisering – samlet ansvar for alle landanleggene • Bemanning • Styrke • Tverrfaglighet og stort nettverk • Kunnskap om det enkelte anlegg og lokale forhold • Utfordring: • Å vise at vi har noe å bidra med. • Snakke ”ingeniør-språk”. • Å skape en felles HAM-kultur på alle anleggene

 17. HAMs oppgaver, oversikt med eksempler

 18. Oppsummering • Store, komplekse anlegg med mange ansatte og mange kontraktører • Sterkt fokus på eksplosjonsfare og storulykkerisiko • Alle slags arbeidsmedisinske problemstillinger, noe for enhver smak! • Tverrfaglig miljø • Vi blir brukt, og ledelsen hører på oss – mer enn før