slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen. Godsfergen. Fremtidens kystskip. Fleksibilitet vs effektiv lasthåndtering Effektive havneoperasjoner Miljøvennlig Drivstoff Maskineri Operasjonsprofil Skrog og maskineri Rammebetingelser og krav.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen' - taran


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Fremtidenskystskip

Energieffektivemaskinerisystemer 11.06.2013

Dag Stenersen

Godsfergen

fremtidens kystskip
Fremtidenskystskip
 • Fleksibilitet vs effektiv lasthåndtering
 • Effektive havneoperasjoner
 • Miljøvennlig
  • Drivstoff
  • Maskineri
 • Operasjonsprofil
  • Skrog og maskineri
 • Rammebetingelser og krav
operasjonsprofil
Operasjonsprofil
 • Rutemønster - Krav til fremføringstid og antall anløp, tid i havn
 • Krav til hjelpemaskineri
  • behov for egen lasthåndtering
  • Kjøle/frysecontainer/kjølerom
 • Fart
  • Design hastighet
  • Krav til variasjon i hastighet, ref. driftsprofil (lavlastoperasjon)
milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk maskinerisystemer
Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk, maskinerisystemer
 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.
  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer
  • Hybride løsninger
  • Batteriteknologi
  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)
  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet
 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp
  • Systemer for utnyttelse av spillvarme
   • Damp / ORC, kombinasjoner
  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem
   • Frekvensstyring, optimal design og operasjon
  • Renseteknologi
   • Energioptimalt
krav til maskinerisystemene i fremtidens kystskip
Kravtilmaskinerisystemeneifremtidenskystskip
 • Miljøvennlig
  • Drivstoff
  • Maskinerikonfigurasjon
  • IMO tier III
  • Energieffektiv
 • Operasjonsprofil
  • Skrog og maskineri
 • Rammebetingelser og krav
  • Myndigheter
  • IMO
  • Bruker, vareeier, befrakter
krav til maskinerisystemener i fremtidens kystskip valg av drivstoff
Kravtilmaskinerisystemenerifremtidenskystskip – ValgavDrivstoff
 • Tradisjonelt
  • MGO
  • HFO
 • Alternativ
  • LNG
  • Metanol
  • Etanol, H2,..
 • Fornybar
  • Sol
  • Vind
  • Bio
  • Bølge
 • Tekniske utfordringer
  • Krever SCR fra 2016
  • SCR + scrubber (2016, 2015)
 • Tekniske utfordringer
  • Lagring, bunkring, OK i Norge
  • Lav virkningsgrad, på demonstrasjonsstadium
  • Lite aktuelt på skip
 • Kommentar
  • Sol, lite egnet i Norge
  • Kan gi noe effekt, fortsatt utviklingsbehov
  • Tillegg, mix med annet
  • Ny teknologi, et stykke frem
krav til maskinerisystemener i fremtidens kystskip maskinerikonfigurasjon
Kravtilmaskinerisystemenerifremtidenskystskip – Maskinerikonfigurasjon
 • Energiproduksjon og transmisjon
  • Mekanisk
  • Elektrisk
  • Hybrid
 • Energiomvandler
  • ICE
  • FC
  • Turbin
  • Batteri

Operasjonellekrav– Energieffektivitet/Kostnader-Miljø

milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer
Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer
 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.
  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer
  • Hybride løsninger
  • Batteriteknologi
  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)
  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet
 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp
  • Systemer for utnyttelse av spillvarme (ORC)
  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem
  • Renseteknologi
eksempel katamaran
Eksempel - katamaran
 • Maskinrom single line, CargoXpress
eksempel hybrid fremdriftsanlegg med direktekoblet gassmotor og dieselmotor som back up
Eksempel - Hybrid fremdriftsanlegg med direktekobletgassmotor og dieselmotorsom back-up
slide15

WHR med batteri på skip

Consumers

Battery bank

Kanbatteribetraktessom god nok backup slik at DG kanfjernes?

godsfergen valg som m tas
Godsfergen – valgsommåtas

Valgavdrivstoff

Maskinerikonsept

(Mekanisk, elektrisk, hybrid)

Virkningsgrad og kostnader

Driftskostnader og vedlikehold

Tilgjengelighet/pålitelighet

Nye løsninger

Fornybar

"Waste heat recovery" – investering og avskrivningstid, effektivvirkingsgrad, kandetteværenoe for Godsfergen

Lagring/distrtribusjonombord

Landstrømellerbatteri

Andre punkt?