az ltal nos forgalmi ad r l sz l 2007 vi cxxvii t rv nyhez kapcsol d ellen rz si tapasztalatok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatok - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatok. Ingatlanértékesítések áfa-adózási szabályai - kapcsolata a fordított adózással -. }.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatok' - tarala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az ltal nos forgalmi ad r l sz l 2007 vi cxxvii t rv nyhez kapcsol d ellen rz si tapasztalatok

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatok

Ingatlanértékesítések áfa-adózási szabályai- kapcsolata a fordított adózással -

slide2

}

 • Általános szabály szerintlevonási joggal nem járó adómentes értékesítés:1. a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 év eltelt2. építési teleknek nem minősülő földterület ► Speciális szabály 1.: az eladó élt választási jogával a 88. § (1) bek. a) pontja szerint a) fordítottan adózik az ügylet a 142. § (1) bek. e) pontja alapjánb) egyenesen adózik az ügylet a vevő személyétől függően (pl. magánszemély)

A 86. § (1) bek. j) és k) pontjai ← „régi ingatlanok”

}

A 86. § (1) bek. j) és k) kivételei ← „új ingatlanok”

► Speciális szabály 2.:főszabály szerint adóköteles, egyenesen adózó értékesítés:1. beépített ingatlan, melynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg2. beépített ingatlan, de még a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 év nem telt el3. építési telek

a 86 87 88 ok egym shoz val viszonya
A 86-87-88. §-ok egymáshoz való viszonya
 • 86. § (1) bek.
 • -ja) pontja
 • jb) pontja
 • k) pont kivétele

87. §

88. § (1) bek. a) pont

>

<

Ingatlanértékesítések esetén a 87. § szabálya üres halmazra vonatkozik.

slide4

Levonási joggal nem járó adómentes ingatlanértékesítések = fordítottan adózó ingatlanértékesítések

 • Feltételek:
 • „régi ingatlanok” értékesítése
 • az eladó nem élt a 88. § (1) bek. a) pontja szerinti választás lehetőségével
 • a vevő bármilyen státuszú személy lehet
slide5

Adóköteles ingatlanértékesítések – az adó megfizetésére kötelezettszemély I.

Az eladóaz adófizetésre kötelezett a 138. § alapján (egyenes adózás)

 • „Új ingatlan” értékesítése(kivéve: 142. § (1) bek. f), g) pontjai)
 • A főszabály (ha az eladó általános szabályok szerint adózó) mellett ha az eladó:
 • alanyi adómentes státuszú (193. § (1) bek. a) pont)
 • mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású
 • használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályokat alkalmazó
 • idegenforgalmi tevékenységet folytató
 • eva-alany
 • „Régi ingatlan” értékesítése
 • Az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén:
 • a 88. § (1) bek. a) pontja alapján az eladó adókötelessé tételt választ
 • és a vevő

adóalany

nem adóalany

alanyi adómentes státuszú

adóalany-nak nem minősülő szervezet

magán-személy

külföldön nyilvántar-tásba vett adóalany

slide6

Adóköteles ingatlanértékesítések – az adó megfizetésére kötelezett személy II.

A vevőaz adófizetésre kötelezett (fordított adózás)

 • Az ügylet tárgya: „régi ingatlan”
 • - az eladó a 88. § (1) bek. a) pontja szerinti adókötelessé tételt választ
 • az eladó és a vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany
 • a vevőtől adófizetési kötelezettség teljesítését lehet követelni
 • Az ügylet tárgya akár
 • „új ingatlan” „régi ingatlan”
 • - „régi ingatlan” esetén az eladó élt a 88. § (1) bek. a) pontja szerinti adókötelessé tétellel
 • az ingatlan

dologi biztosítékul szolgált (142. § (1) bek. f) pontja szerinti adós és hitelező közti értékesítés)

tárgyi eszköz v. 100 eFt-ot meghaladó értékű, és az eladó felszámolási eljárás alatt áll (142. § (1) bek. g) pont)

- az eladó és a vevő belföldön nyilván-tartásba vett adóalany

- a vevőtől adófizetési kötelezettség teljesítését lehet követelni

slide7

Fogalmi meghatározások I.

 • Beépített ingatlan:
 • - az építmény, épület építése építési hatósági engedélyhez van kötve
 • a jogerős építési engedélyt követő első kapavágás jelentősége (státuszváltás: beépítetlen ingatlan → beépített ingatlan)
 • építési engedély hiányában létrehozott építmények kezelése
 • nemcsak építési telken létrehozott, hanem egyéb beépítetlen területen kivitelezett építmények, épületek (pl. nyaraló, présház, pince, közmű-, vezetékhálózat stb.) is beépített ingatlannak minősülnek
 • A használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 2 év:
 • napokban számítandó → a 731. napon
 • → szökőév eseténa 732. napon
 • vált kategóriát az ingatlan
slide8

Fogalmi meghatározások II.

átminősítés:az ingatlan funkcióváltása esetén újra indul a számítás

 • Rendeltetésszerű használatbavétel

az ideiglenes használatbavételi engedély léte = rendeltetésszerű használatbavétel

slide9

Fogalmi meghatározások III.

 • Építési telek:
 • az Áfa-tv. 259. § 7. pontja szerinti fogalom: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építési telek és építési terület, amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 6. és 7. pontja szerinti terület („építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek; építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál”)

Belterület

Külterület

Beépítésre szánt

Építési telek

Beépítésre

nem szánt

Építési terület

slide10

A magánszemélyek ingatlanértékesítései [a 6. § (4) bek. b) pontja szerinti gazdasági tevékenység – adóalanyiság]

 • Feltételek:
 • kizárólag „új ingatlanok” esetén
 • 2008. jan. 1. után értékesített ingatlanok esetén
 • amennyiben az értékesítések sorozatjelleggel teljesülnek

Ingatlanapport [a 17-18. §-ok speciális szabályai]

 • A termékértékesítéshez fűződő joghatás nem áll be, ha:
 • a vevő belföldi nyilvántartásba vett adóalany
 • kötelezettséget vállal, hogy az ingatlanértékesítés kapcsán a jogokat és kötelezettségeket teljesíti
 • a vevő áfa-státusza alapján tőle adófizetési kötelezettség teljesítése várható
slide11

igen

Az ingatlant kizárólag a 85.-86. §-ban felsorolt

szolgáltatásokhoz használta az eladó?

Ingatlanértékesítések döntési folyamatábrája

nem

igen

Az ingatlan beszerzésekor a 124.-125. § tiltotta

az adó levonását?

nem

nem

Az ingatlan építési telek?

Beépített az ingatlan?

nem

igen

igen

nincs

A beépített ingatlannak van használatba vételi

engedélye?

van

nem

Az engedély jogerőre emelkedése óta két év

eltelt? (napokban)

igen

nem

Választotta az eladó az adóköteles

ingatlanértékesítést?

igen

Az eladó felszámolás alatt áll?

igen

nem

igen

Az ingatlan dologi biztosítékként

szolgál?

A vevő státusza eleget tesz a fordított adózás

személyi feltételeinek?

nem

nem

igen

Adóköteles értékesítés, a számlán

az adót fel kell tüntetni.

Adóköteles ügylet, fordított

adózás miatt a vevő fizeti

az adót

Adómentes értékesítés

a 86. vagy 87. § alapján

slide12

Ingatlanértékesítések döntési folyamatábrája

nem

Az ingatlan építési telek?

Beépített az ingatlan?

nem

igen

igen

nincs

A beépített ingatlannak van használatba vételi

engedélye?

van

nem

Az engedély jogerőre emelkedése óta két év

eltelt? (napokban)

igen

nem

Választotta az eladó az adóköteles

ingatlanértékesítést?

igen

Az eladó felszámolás alatt áll?

igen

nem

igen

Az ingatlan dologi biztosítékként

szolgál?

A vevő státusza eleget tesz a fordított adózás

személyi feltételeinek?

nem

nem

igen

Adóköteles értékesítés, a számlán

az adót fel kell tüntetni.

Adóköteles ügylet, fordított

adózás miatt a vevő fizeti

az adót

Adómentes értékesítés

a 86. § alapján

ford tott ad z s
Fordított adózás

[142.§ (1) a)]

Az építési szerződés alapján történő ingatlanátadás megfogalmazása:

2008. május 1. előtt

2008. május 1. után

Termék értékesítésnek minősül az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

Termék értékesítésnek minősül építési szerződés alapján ingatlan (ingatlanrész) átadása a megrendelőnek, még akkor is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a megrendelő bocsátotta rendelkezésre.

Tartalmában nem hozott változást.

slide14

Adóköteles ingatlanértékesítések – az adó megfizetésére kötelezett személy

Az ügylet tárgya: a törvény 10. § d) pontja szerinti építési szerződés alapján történő ingatlanátadás.

A vevőaz adófizetésre kötelezett (fordított adózás)

 • Feltételek:
 • - az eladó és a vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany
 • - a vevőtől adófizetési kötelezettség teljesítését lehet követelni

Az eladóaz adófizetésre kötelezett (egyenes adózás):

- ha a fenti feltételek valamelyike nem teljesül.

ford tott ad z s1
Fordított adózás

Mi minősül ingatlannak?

Az ÁFA tv. nem tartalmaz ingatlanfogalmat.

Ptk. szerinti ingatlan

Az ingatlan pontos fogalmát nem határozza meg, csak földről és épületről (építményről) tesz említést.

A Ptk. az építmény fogalmát nem határozza meg.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 8. pontjában található fogalom-meghatározás.

ford tott ad z s2
Fordított adózás

[142.§ (1) b)]

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fordított adózása:

2008. május 1. előtt

2008. május 1. után

Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:

a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.

Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:

ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében.

Az alkalmazási területe szűkült.

ford tott ad z s3
Fordított adózás
 • A 142. § (1) b) pontja alá tartozó szolgáltatások feltételei:
 • ingatlanhoz kapcsolódjon;
 • ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltoztatására irányul;
 • építési-szerelési, egyéb szerelési munka;
 • az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedélyköteles.

Az ÁFA törvény 142.§ (1) b) pontja alkalmazásában mi tekinthető építési hatósági engedélynek?

ford tott ad z s4
Fordított adózás
 • Építési hatóság alatt az ÁFA törvény vonatkozásában nemcsak az építésügyi hatóságként aposztrofált hatóságot, hanem minden olyan hatóságot kell érteni, amelyik építési, bontási tartalmú engedély kiadására jogosult.
 • Bányafelügyelet (bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.) Pl. vezetékek, hálózatok létesítése;
 • Villamosenergia-ipari építésügyi hatóság (villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv.) Pl. villamos és egyéb vezetékek;
 • Hírközlési hatóság (a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999 (X.6) KHVM-rendelet) Pl. elektronikus hírközlési építmények létesítése;
 • Közlekedési hatóság (utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000 (IX.16) KöViM- rendelet) Pl. utak létesítése;
 • Általános építésügyi hatóság (építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997 (XII. 29.) KTM-rendelet);
 • Vízjogi engedélyt kiadó hatóság (vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv) Pl. vizilétesítmény.
ford tott ad z s5
Fordított adózás

maga a tevékenység engedélyköteles

HATÓSÁGI ENGEDÉLY

vagy amihez a tevékenységet megrendelték

A fordított adózás alakulása alvállalkozói láncolat esetén:

A 142. § (1) b) pontja kizárólag a szolgáltatás jellegére tekintettel rendeli a fordított adózás alkalmazását, függetlenül attól, hogy mely felek között teljesül.

Amennyiben olyan ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltoztatására (ideértve a bontást is) irányuló építési-szerelési, vagy egyéb szerelési munkáról van szó, amely építési-hatósági engedélyköteles beruházás, munkálat során teljesül, akkor a szolgáltatás az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint minősül.

FORDÍTOTTAN ADÓZIK

slide20

Fordított adózás

A fordított adózás alkalmazása két, vagy több szolgáltatás esetén:

- Amennyiben az adóalany olyan szolgáltatást nyújt, amely két, vagy több szolgáltatást tartalmaz, azt kell megítélni, hogy az adott szolgáltatásban mi a főtevékenység.

Ha ez fordítottan adózik a teljes ügylet fordítottan adózik.

Ha ez egyenesen adózik a teljes ügylet egyenesen adózik.

Szolgáltatásnyújtást és termékértékesítést is magában foglaló ügyletek

 • azt kell megvizsgálni, hogy a felek szerződéses akarata mire irányul
 • - szempontjai: amely miatt a felek szerződésbe léptek
 • amely szokásosan kiegészíti a másikat
 • értékarány
ford tott ad z s6
Fordított adózás
 • Átmeneti rendelkezések:
 • a fordított adózás alá eső, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások köremájus 1-jét követően leszűkült
 • áthúzódó ügyek kezelése
 • Fordított adózásos ügylet esetén
 • Példa:
 • részteljesítés: április 15. fordított adózás
 • részteljesítés: május 20. egyenes adózás
 • Részteljesítés (végszámla): augusztus 15.
ford tott ad z s7
Fordított adózás

A számla módosítás:

szem lyg pj rm vek fa rendszerbeli meg t l se i
Személygépjárművek áfa-rendszerbeli megítélése I.

A személygépkocsi fogalma

Személygépkocsi: az a gépjármű, melynek vámtarifaszáma: 8703[Áfa-tv. 124. § (1) bek. b) pont]

szem lyg pj rm vek fa rendszerbeli meg t l se ii
Személygépjárművek áfa-rendszerbeli megítélése II.

A személygépkocsi beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonhatósága

1. A levonási jog tiltása: 124. § (1) bek. d) pont

továbbértékesítési cél [125.§ (1) a)]

- zárt végű pénzügyi lízing

- tesztautó

- bemutatóautó

2. Kivételek bérbeadás [125. § (2) b)]

- változás 2007-hez képest

- „túlnyomórész” fogalma (ennek színlelése)

- ha nem teljesül a bérbeadás, utólagos korrekciós kötelezettség az Áfa-tv. 135. §-a alapján

- nyílt végű pénzügyi lízing, operatív lízing

- átmeneti szabályok

taxiszolgáltatás [125. § (2) a)]

- legalább 90 %-os használati arány

szem lyg pj rm vek fa rendszerbeli meg t l se ii1
Személygépjárművek áfa-rendszerbeli megítélése II.

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges költségek

1. A levonási jog tiltása: 124. § (1) bek. a-c) pont, 124. § (2) bek. b) pont

termék, üzemanyag továbbértékesítési cél

a terméknek a bérleti díjba közvetlen anyag jellegű ráfordításként beépülő ellenértéke

üzemanyag üzemanyag- kártya

szolgáltatás közvetített szolgáltatás [Áfa-tv. 15. §]

a szolgáltatásnak a bérleti díjba közvetlen anyag jellegű ráfordításként beépülő ellenértéke

kivéve

kivéve

kivéve

kivéve

Tiltott

kivéve

kivéve

szem lyg pj rm vek fa rendszerbeli meg t l se iv
Személygépjárművek áfa-rendszerbeli megítélése IV.

A 87. § alkalmazása személygépkocsi-értékesítés esetén

Adómentes értékesítés

[Áfa-tv. 87. § a-b) pont]

85. § (1) v. 86. § (1) bekezdése szerinti adómentes értékesítéshez használt termék értékesítése

olyan termék értékesítése, melynek előzetesen felszámított adója a 124. § v. 125. § alapján nem volt levonható

szem lyg pj rm vek fa rendszerbeli meg t l se v
Személygépjárművek áfa-rendszerbeli megítélése V.

A 87. § b) pontjának alkalmazása a beszerzés célja szerint

pótlólagos levonás nem lehetséges

saját használatra

áfa-köteles

használt termék továbbértékesí-tésre

a viszonteladóra vonatkozó szabályok (Áfa-tv. XVI. fejezet)

l zing
Lízing
 • - Fogalma
 • Atipikus a Ptk-ban nem nevesített ügylet, az ÁFA tv. nem használja a lízing szót.
 • adásvétellel egybekötött bérlet.

LÍZING

Pénzügyi lízing

- fogalma a Hpt. szerint

 • Operatív lízing
 • nincs fogalmi meghatározás
 • 13.§ > szolgáltatásnyújtás

zárt végű

(termékértékesítés)

[10. §]

nyílt végű

(szolgáltatásnyújtás)

[13. §]

l zing1
Lízing

adómentes

egyenes

alapügylet

adóköteles

LÍZING ÜGYLET

fordított

hitelügylet (adómentes [86. § (1) b) c)])

az ellenértékről az ügylet megkötésekor megállapodnak

Elkülöníthetőség

a kamatláb rögzítve van

l zing2
Lízing

A lízing típusainak kezelése az áfában:

1. Zárt végű pénzügyi lízing

- 10. § szerinti termékértékesítés

- adófizetési kötelezettség az 55. § szerint (57. § nem nevesíti, 58. § (3) kizárja)

-1 számlakiállítás, több számviteli bizonylat

- tőkerész, hitelrész elkülönítése

2. Nyílt végű pénzügyi lízing

- szolgáltatásnyújtás

- 259. § 4. pont szerinti bérbeadás

- adófizetési kötelezettség 58. § szerint

- lízingdíjakról külön számla (tőke és kamat elkülönítése)

l zing3
Lízing
 • 3. Operatív lízing
 • szolgáltatásnyújtás
 • 259. § 4. pont szerinti bérbeadás
 • nem állapítható meg pénzügyi jellege
 • részletenkénti számlázás
 • Lízingtermék beszerzéséhez kapcsolódó levonási jog:
 • 124. § tiltása
 • 125. § (1) a) továbbértékesítési cél
 • (1) b) lakóingatlan továbbértékesítésénél 88. § szerinti szerepe
 • (2) b) igazoltan egészben, túlnyomó részben bérbeadás
 • (2) c) lakóingatlan bérbeadása (88. § szerepe)
 • Egyéb járulékos költségek (adóköteles, adómentes, mindkettő)
 • 186. § (4) a)-b)„a 10.§ a) pontja szerinti termékértékesítés esetén a (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott csökkentési kötelezettség csak a jogosulatlanul visszatartott összeg adótartalmával megegyező levonható előzetesen felszámított adóra terjed ki.”
megfizet s
Megfizetés

BANK

Kölcsön folyósítás

Vulkán Park Kft.

vételár kiegyenlítés

Kölcsön folyósítás

ingatlan ért.

Gránit Holding Zrt.

Napsugár Zrt.

Kölcsön

Kölcsön folyósítás

Kaldera Zrt.

Bazalt Zrt.

Kölcsön folyósítás

a pénz útja

tulajdonosi részesedés

kapcsolt vállalkozások

r p t s
Ráépítés

K1

105

► Új típusú átszámlázó:

J

A: 15-öt ideiglenesen berak, 20-at visszakap az államtól → haszon:

5

100 + 20

B

B: haszon:6

95 + 19

C

C: haszon:6

90 + 18

D

D: haszon:6

85 + 17

E

E: 3-at visszaad → haszon: –3

∑Haszon: 20

slide35

Építmény:

építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

slide36

A Hpt. fogalmi meghatározása szerint a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra.

A használatba adással a lízingbevevő

a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,

b) a hasznok szedésére jogosulttá válik,

c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is),

d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kitöltött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő, vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét – amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos –, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését.