Vánoce v Japonsku - PowerPoint PPT Presentation

v noce v japonsku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vánoce v Japonsku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vánoce v Japonsku

play fullscreen
1 / 9
Vánoce v Japonsku
166 Views
Download Presentation
tara
Download Presentation

Vánoce v Japonsku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vánoce v Japonsku

  2. Podobně jako u nás je symbolem vánočních svátku smrk, borovice, anebo jmelí, které -jak věříme- nosí štěstí. • Vchody domů jsou v Japonsku zdobeny tzv. Kadomacu - tvořenými nejčastěji větvemi borovice, haluzemi japonské švestky ume a bambusovými stvoly. • Borovice, bambus a ume jsou totiž odedávna pokládány za symboly plodného života, vytrvalosti, oddanosti a štěstí. • Kadomacu přináší všem obyvatelům domu sílu a zdraví po nadcházející rok.

  3. Ke kadomacu patří také posvátný šintoistický pás šimenawa. • Proužky skládaného bílého papíru zavěšený nahoře nad hlavním vchodem do domu. Posvátný pás Šimenawa Šimenawaoznačuje podle šintoistických tradic, že dům je "čistý" a že žádným zlým duchům není dovoleno vstoupit dovnitř.

  4. Oslavy v japonsku • Japonského Nového roku začínají až novoroční půlnocí. • Poslední večer v roce v Japonsku charakterizován v některých domácnostech pracovní náladou - horečně se uklízí. • Podle staré tradice měly být před půlnocí vyřízeny i takové záležitosti, jako jsou splátky dluhů, neboť Nový rok by měl každý začínat s čistým kontem.

  5. Zahájení nového roku • Symbolickým zahájením Nového roku je o půlnoci 108 úderů ve všech buddhistických klášterech po celém Japonsku, které vysílá i televize. Sto osm je posvátné číslo buddhismu a zde mají tyto údery představovat odmítnutí 108 špatných myšlenek, pošetilých tužeb, neřestí a hříchů.

  6. Novoroční jídla • Součástí novoročních oslav je podávání speciálních tradičních jídel, která se připravují jen při této příležitosti. • černé fazole mame se jedí proto, že toto slovo jinak znamená také zdravý a robustní.

  7. Kačiguri • kaštany kačiguri se jedí proto, že součástí jejich jména je slovní kmen kači – vítězství • v novém roce předchází přípitek zvláštním druhem kořeněného sladkého vína Toso, které má zároveň chránit před nemocemi.

  8. Oslavy nového roku • Hlavní oslavy Nového roku trvají tři dny a jejich průběh je ustálen mnohaletou tradicí. Celá rodina se při této příležitosti obléká do nejlepších šatů a kromě návštěvy chrámu nebo svatyně vykonává také návštěvy přátel a sama přijímá hosty.

  9. Japonské novoročenky • Novoroční obrázková přání nebo pohlednice našeho typu posílají Japonci výhradně svým přátelům v zahraničí. Japonské novoročenky jsou buď zcela nezdobené nebo se na ně tisknou razítka se symboly japonského zvěrokruhu.