Download
1 / 19

12. Näppäimistöltä lukeminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

12. Näppäimistöltä lukeminen. Sisällys. Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In -luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner -luokka. Yleistä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 12. Näppäimistöltä lukeminen' - tara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sisällys

 • Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti.

 • Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.

 • In-luokka.

 • Luetun arvon tarkistaminen.

 • Tietovirrat ja ohjausmerkit.

 • Scanner-luokka.


Yleistä

 • Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden) lukeminen on periaatteessa helppoa:

  • Lukuoperaation kohdatessaan ohjelman jää odottamaan käyttäjän syötettä.

  • Näppäimistöltä annettu syöte lähetetään ohjelmalle Enter-näppäintä painamalla.

  • Ohjelman suoritus jatkuu syötteen lähetyksen jälkeen.

 • Ongelma: lukuoperaatio odottaa saavansa tietyn tyyppisen arvon, mutta ohjelman käyttäjä voi antaa syötteeksi jotain muuta tyyppiä olevan arvon.


Yleistä

 • Esim. Ollaan lukemassa kokonaislukua ja käyttäjä syöttää syystä tai toisesta ohjelmalle liukuluvun.

 • Jos lukuoperaatio ei pysty muuttamaan syötettä halutun tyyppiseksi, tapahtuu usein ajonaikainen virhe (runtime error).

 • Ajonaikainen virhe pysäyttää ohjelman suorituksen, ellei siihen ole varauduttu lukuoperaation yhteydessä.


Javassa

 • Lisävaikeuksia aiheuttaa itse Java-kieli, jossa tietojen lukeminen näppäimistöltä on vaikeaa.

 • Uusimmissa Java-versioissa (≥ 1.5.0) lukeminen on helpompaa, mutta Scanner-luokan operaatiot ovat virheenkäsittelyn osalta valitettavan yksinkertaisia.

 • Koska ajonaikaisista virheistä selviäminen vaatii edistyneempiä Java-taitoja, Laki-kurssilla lukemiseen käytetään pääasiassa omatekoista In-luokkaa, jonka operaatioihin virheidenkäsittely on koodattu valmiiksi.


In-luokka

 • Luokka sisältää operaatiot:

  • readInt() int-tyyppisen kokonaisluvun lukemiseen

  • readDouble() double-tyyppisen liukuluvun lukemiseen

  • readString() merkkijonon (String) lukemiseen ja

  • readChar() merkin (char) lukemiseen.

 • Nämä operaatiot eivät luovuta helpolla: lukemista jatketaan kunnes on saatu kelvollinen syöte.

 • Luokka löytyy kurssin kotisivuilta Harjoitustyö-kohdasta.


In-luokka

 • Operaatioita kutsutaan pistenotaatiolla, joka on tuttu jo tulostamisen yhteydessä: In.operaatio

 • Esim. double d = In.readDouble();

  if (In.readChar() == 'k') { ... }

 • Lukuoperaation palauttama arvo sijoitetaan usein muuttujaan, jonka on oltava luonnollisesti sopivaa tyyppiä.

 • Paluuarvoa voidaan myös käyttää myös suoraan lauseen osana.


int n = In.readInt();

System.out.println(n);

10

10

In-luokka

 • Näppäimistöltä annettu syöte saadaan ohjelmaan lukuoperaation paluuarvona.

 • Ohjelmassa tulostusoperaation parametriksi annettu arvo tulostetaan näytölle.


In-luokka

 • In-luokka on käännettävä yhdessä oman ohjelman (luokan) kanssa. Tämä on tehtävissä eri tavoin.

 • Luokan voi kopioida samaan hakemistoon kuin oman ohjelman, jolloin ohjelmaa käännettäessä myös In-luokka kääntyy. Esimerkki:

  javac Tehtavat.java

 • Nyt ohjelma on ajettavissa tutulla komennolla:

  java Tehtavat


In-luokka

 • In-luokan voi sisällyttää käännökseen myös jostakin muusta hakemistosta joko polkumäärittelyllä tai javac-ohjelman sourcepath-parametrillä.

 • Esim. Oletetaan, että In-luokan lähdekoodi löytyy Windows-käyttöjärjestelmässä työhakemiston ylihakemistosta. Tällöin Tehtavat-ohjelma voidaan kääntää vaihtoehtoisesti komennoilla:

  javac Tehtavat.java ..\In.java

  (UNIX: javac Tehtavat.java ../In.java) tai

  javac -sourcepath .. Tehtavat.java


In-luokka

 • Muussa kuin nykyisessä hakemistossa sijaitseva In-luokan tavukoodi sisällytetään ohjelman suoritukseen classpath-parametrillä.

 • Esim. Oletetaan, että In-luokan tavukoodi löytyy Windowsissa työhakemiston ylihakemistosta. Tällöin ohjelma suoritetaan komennolla:

  java -classpath .;.. Tehtavat

  (Linux: java -classpath .:.. Tehtavat)


Syötteen tarkistaminen

 • Vaikka syöte olisi oikeaa tyyppiä, se ei ole välttämättä oikeellinen: Usein on tarpeen lukea arvo tietyltä arvoalueella.

 • Esim. Jos käsitellään henkilön pituutta ja painoa, syötearvojen tulisi olla positiivisia.

 • Usein ohjelma yrittää “pakottaa” käyttäjänsä antamaan oikeellisen arvon silmukan avulla.

 • do-while-rakenne on tässä tehtävässä erityisen hyödyllinen.


Syötteen tarkistaminen

 • Idea pseudokoodina:

  do {

  Lue syöte;

  Jos syöte virheellinen, niin ilmoita käyttäjälle.

  }

  while (syöte virheellinen);

 • Syötteen oikeellisuus voidaan ilmaista joko loogisella lausekkeella tai lippumuuttujalla, joka on usein boolean-tyyppinen.

  • Lippumuuttujan käsite on venyvä. Lippuarvo määritellään usein ohjelmalle tuntemattomaksi arvoksi, jolla lopetetaan silmukan suoritus.


Tietovirrat

 • Usein ajatellaan abstraktisti, että ohjelma kommunikoi ympäristönsä kanssa tietovirtojen (data stream) avulla.

 • Tyypillisesti käytettävissä ovat standarditulos-, standardisyöte- ja -standardivirhevirrat.

 • Tulos- ja virhevirrat liittyvät oletusarvoisesti näyttöön ja syötevirta näppäimistöön.

 • Javassa standardivirtojen tunnukset ovat System.out, System.in ja System.err.


int n = In.readInt();

System.out.println(n);

System.in

System.out

In

Tietovirrat

 • System.out-virta tuttu tulostamisoperaatioiden yhteydestä.

 • In-luokan operaatiot liittyvät System.in-virtaan.


Ohjausmerkit

 • Komentoikkunassa standardisyöte- ja standarditulostevirrat voidaan liittää väliaikaisesti tiedostoihin ohjausmerkeillä.

 • Uudelleenohjaus toimii Windows- ja UNIX-komentoikkunoissa.

 • Pienempi kuin -merkillä (<) ohjelma lukee syötteet tiedostosta näppäimistön asemasta.

 • Esim. java OmaOhjelma < syote.txt

 • Syötetiedostossa kukin syöte on omalla rivillään.


Ohjausmerkit

 • Suurempi kuin -merkillä (>) ohjelma tulostaa tiedostoon näytön asemasta.

 • Esim. java OmaOhjelma > tulos.txt

 • Kannattaa tarkastaa, että tiedostossa ei ole mitään tärkeää, koska tiedoston vanha sisältö menetetään!

 • Ohjausmerkkejä voidaan myös käyttää yhdessä, jolloin syötteet tulevat tiedostosta ja tulosteet menevät tiedostoon.

 • Esim. java OmaOhjelma < syote.txt > tulos.txt


Scanner-luokka

 • Sisältää yksinkertaisia metodeja (esim. nextInt(), nextDouble(), nextLine(), nextBoolean()) näppäimistöltä tai tiedostosta lukemiseen.

 • char-tyypille ei ole omaa lukumetodia:

  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  char merkki = sc.nextLine().charAt(0);

 • Löytyy Javan uusimmissa versioissa (≥ 1.5.0) java.util-pakkauksesta: import java.util.*;

 • Virheenkäsittely hoidettava try-catch-lauseilla.


Scanner-luokka

import java.util.*; // Otetaan Scanner-luokka käyttöön import-lauseella.

public class ScannerDemo {

public static void main(String[] args) {

Scanner sc = new Scanner(System.in); // Liitetään oletussyötevirtaan.

try { // Yritetään lukea kokonaisluku.

System.out.print("Anna luku: ");

int luku = sc.nextInt();

}

catch (Exception e) { // Jos tapahtui virhe, niin se "siepataan" tänne.

System.out.println("Tapahtui virhe: " + e);

}

// Suljetaan.

sc.close();

}

}


ad