Utl mnande av allm n handling
Download
1 / 10

Utlämnande av allmän handling - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Utlämnande av allmän handling. Lagar och regler som styr utlämnande av allmän handling:. Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen OBS! Ny lag sedan 09-06-30 Beslut från justitieombudsmannen. Utlämnande av allmän handling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utlämnande av allmän handling' - tao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lagar och regler som styr utl mnande av allm n handling
Lagar och regler som styr utlämnande av allmän handling:

 • Tryckfrihetsförordningen

 • Offentlighets- och sekretesslagen OBS!Ny lag sedan 09-06-30

 • Beslut från justitieombudsmannen


Utl mnande av allm n handling1
Utlämnande av allmän handling

 • Tre begrepp: Allmän, offentlig och sekretessbelagd handling.

 • Det är inte bara hela handlingar som lagstiftningen gäller, utan även uppgifter ur handlingar.

 • Exempelvis på detta är sammanställningar ur digitala system; adresslistor på personer med en viss postadress.


Alla handlingar p utbildningsf rvaltningen inklusive samtliga skolor r allm nna handlingar
Alla handlingar på Utbildningsförvaltningen– inklusive samtliga skolor – är allmänna handlingar!

Det betyder att vem som helst har rätt att begära ut dessa. En handling behöver inte nödvändigtvis vara ett papper utan kan lika gärna vara ett e-postmeddelande, en datafil eller en ljud- eller bildupptagning.


Utlämnande av offentlig handlingVid utlämnande av offentlig handling har personen i rätt att vara anonym. Vi får alltså inte fråga efterpersonens namn eller vad denne ska ha uppgifterna till.

En originalhandling lämnas aldrig ut,

endast kopior.


Vad g ller vid utl mnande av offentlig handling
Vad gäller vid utlämnande av offentlig handling?

Enligt lag ska offentliga handlingar lämnas ut skyndsamt.

Ett beslut från Justitieombudsmannen anger att skyndsamt

är inom 24 timmar. Det innebär att handlingar ska skickas senast med vändande post, såvida personen i fråga inte

kräver dem samma dag.


Vad g ller vid utl mnande av sekretessbelagd handling
Vad gäller vid utlämnande av sekretessbelagd handling?

 • Vid utlämnande av sekretessbelagda handlingar måste

  vi fråga om namn och vad vederbörande ska ha handlingen till.

 • Nekas utlämnande, enligt paragraf i offentlighets- och sekretesslagen, måste ett myndighetsbeslut fattas med besvärshänvisning.

 • Kammarrätten är första instans därefter regeringsrätten


Kostar det att f ut en allm n handling
Kostar det att få ut en allmän handling? handling?

Stockholms stad tillämpar följande kopieringsavgift:

 • De första nio kopiorna är gratis. Kopia nr 10 kostar 50:-,

  därefter kostar varje kopia 2:- st.

 • Särskilda avgifter gäller för kopior av ljudband, videoband,

  röntgenbilder, ritningar och fotografier.

 • Samtliga beställare ska debiteras eventuell avgift för porto försändelsen väger mer än 20 gram eller rekommenderat brev.

 • Enligt Kfs 1996:25 skall vi ta ut dessa avgifter!

  Något avgiftstak finns inte.


Vem f r l mna ut allm n handling
Vem får lämna ut allmän handling? handling?

 • Enligt delegationsordningen får enhetschef eller avdelningschef fatta beslut när det gäller nekande av utlämnande av allmän handling/uppgift ur allmän handling.

 • Är handlingen/uppgiften offentlig kan vem som helst lämna ut den.

 • Den som handlägger ett ärende ansvarar för eventuella menprövningar så länge ärendet är aktuellt (öppet).


Utl mnande av allm n handling2
Utlämnande av allmän handling handling?

OBS!

En hemligstämpling kan ej ske utan stöd av

erforderlig paragraf i offentlighets- och sekretess- lagen (OSL), även om man som enskild tycker att

en uppgift verkar känslig eller att ett utlämnande känns olustigt.


ad