zatrudnienie os b niepe nosprawnych w administracji rz dowej w tym os b w wieku 45 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji rządowej, w tym osób w wieku 45+ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji rządowej, w tym osób w wieku 45+

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji rządowej, w tym osób w wieku 45+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji rządowej, w tym osób w wieku 45+. Anita Klimek-Jezierska. Zanurzeni w błękicie…. ?. Niepełnosprawność a osoba niepełnosprawna. Czym jest niepełnosprawność? Jak określić osobę niepełnosprawną?. Plan wystąpienia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji rządowej, w tym osób w wieku 45+' - tanuja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zatrudnienie os b niepe nosprawnych w administracji rz dowej w tym os b w wieku 45

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji rządowej, w tym osób w wieku 45+

Anita Klimek-Jezierska

niepe nosprawno a osoba niepe nosprawna
Niepełnosprawność a osoba niepełnosprawna
 • Czym jest niepełnosprawność?
 • Jak określić osobę niepełnosprawną?
plan wyst pienia
Plan wystąpienia
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Rekrutacja osób niepełnosprawnych
 • Możliwości i trudności w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • Zarządzanie wiekiem – wybrane aspekty
 • Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zatrudnienie, staże, praktyki)
konwencja onz o prawach os b niepe nosprawnych
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

(…. ) gwarantuje i popiera realizację prawa do pracy(…), poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze ustawodawczej, między innymi w celu:

 • wprowadzenia zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność we wszystkich sprawach dotyczących wszelkich form zatrudnienia, w tym w zakresie warunków rekrutacji, przyjmowania do pracy i zatrudnienia, ciągłości zatrudnienia, awansu zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym,
 • popierania zdobywania przez osoby niepełnosprawne doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy.
prawne aspekty zatrudnianie os b niepe nosprawnych
Prawne aspekty zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa o służbie cywilnej; ustawa o pracownikach urzędów państwowych; ustawa o pracownikach samorządowych
 • Kodeks pracy
 • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
stan zatrudnienia
Stan zatrudnienia

Wymagany wskaźnik zatrudnienia: 6%

Faktyczny wskaźnik zatrudnienia:

 • Ministerstwa i urzędy centralne – 1,7%
 • korpus służby cywilnej – 3,4%
 • Urzędy marszałkowskie – 2,3 %
bariery po stronie administracji publicznej
Bariery po stronie administracji publicznej
 • Ograniczona liczba wolnych stanowisk pracy, limity etatowe,
 • Wysoka konkurencja wśród osób starających się o pracę (rynek pracodawcy),
 • Bariery funkcjonalne (ograniczenia w przestrzeni fizycznej, brak specjalistycznego sprzętu),
 • Bariery społeczne (postawy, uprzedzenia, stereotypy, sposób postrzegania ludzi).  
bariery po stronie os b niepe nosprawnych
Bariery po stronie osób niepełnosprawnych
 • Niski poziom aktywności zawodowej,
 • Niedostosowane kwalifikacje,
 • Brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe,
 • Bariery społeczne (postawy, uprzedzenia, stereotypy, sposób postrzegania ludzi)
 • Niska samoocena i automotywacja do podejmowania wyzwań.
opinie pracodawc w
Opinie pracodawców

Brak wystarczającej wiedzy o przepisach prawnych dotyczących zatrudnienia 46,4%

Kłopoty z uzyskaniem rzetelnej informacji 46,3%

opinie os b niepe nosprawnych
Opinie osób niepełnosprawnych

Blisko 2/3 ogółu osób niepełnosprawnych prawnie uważa, że nie ma ograniczonej zdolności wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, bądź uważa, że stopień ograniczeń nie jest zbyt poważny.

Źródło: Badanie stanu zdrowia ludności Polski, GUS , 2011

kogo szukamy
Kogo szukamy?

Osoby, której kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i predyspozycje w największym stopniu odpowiadają wymaganiom określonym na danym stanowisku pracy.

slide16
?

Nie szukamy

osoby niepełnosprawnej,

szukamy

osoby sprawnej

na dane stanowisko pracy

rozw j
Rozwój

Szkolenia

Budowanie ścieżki kariery

dostosowanie
Dostosowanie

Art. 23a ustawa o rehabilitacji (...)

Pracodawca ma obowiązek zapewnić racjonalne usprawnienia (konieczne zmiany, dostosowania do zgłoszonych potrzeb wynikających z niepełnosprawności) w procesie:

 • pracy
 • rekrutacji
 • szkolenia
 • stażu
 • przygotowania zawodowego
 • praktyk zawodowych lub absolwenckich
 • o ile ich zapewnienie nie skutkuje nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń
zarz dzanie wiekiem
Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej - element zarządzania różnorodnością.

Polega na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

sta y ci praktykanci w parp
Stażyści, praktykanci w PARP

Współpraca z:

 • Organizacjami pozarządowymi
 • MŚP
 • Urzędami pracy
 • Biurami Karier