slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Тотка Чернаева Национално контактно лице

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Тотка Чернаева Национално контактно лице - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Програма “Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма “Конкурентоспособност и иновации” Тема 2. Цифрови библиотеки. Тотка Чернаева Национално контактно лице. Съдържание. Европейска цифрова библиотека - услуги Европейска цифрова библиотека – агрегиране на цифрово съдържание

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Тотка Чернаева Национално контактно лице' - tansy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Програма “Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма “Конкурентоспособност и иновации”Тема 2. Цифрови библиотеки

Тотка Чернаева

Национално контактно лице

slide2

Съдържание

 • Европейска цифрова библиотека - услуги
 • Европейска цифрова библиотека – агрегиране на цифрово съдържание
 • Европейска цифрова библиотека – цифровизиране на съдържание
 • Отворен достъп до научна информация
 • Използване на материали от културното наследство за образование
slide3
Обща информация
 • Бюджет 25 M€
 • Цел: Да направи европейското културно и научно наследство достъпно за всички като допринесе за реализацията на инициативата “Европейска Цифрова библиотека” – “Еuropeana”, официално открита на 20 ноември 2008г.
 • Еuropeana предоставя многоезичен достъп от една точка до цифрово съдържание, разпределено в европейските библиотеки, архиви, музеи и колекции – публични и частни.
  • Поддържа всички типове културно съдържание - текстове, аудиовизуални материали, музейни експонати, архивни записи, фотографии и др.
  • С възможности за бързо предоставяне на критична маса от ресурси на потребителите - до 2010 г. трябва да предоставя най-малко 10 млн. обекта

www.europeana.eu

slide4
Какво е финансирано досега в областта на цифровите библиотеки?
 • Осигурено 68 M€ финансиране от програма eContentplus.
 • 29 проекта за улесняване на достъпа до цифрово съдържание на национални библиотеки, архиви, филмови архиви телевизионни архиви и местни културни институции.
 • В момента са достъпни ~4,3 млн. културни обекта чрез Europeana.
slide5
Какво предстои да се направи?
 • Да се усъвършенстват фронт-енд услугите.
 • Да се увеличи достъпното цифрово съдържание и да се улесни неговото използване.
 • Да се осигури отворен достъп до научно съдържание и използването на материали от културното наследство за образование.
slide6
Цели, които ще се финансират по Тема 2

2.1. European Digital Library - services (BPN)

Европейска цифрова библиотека - услуги

2.2. European Digital Library - aggregating digital content in Europeana (BPN)

Европейска цифрова библиотека – агрегиране на цифрово съдържание

2.3. European Digital Library – Digitising content for Europeana (Pilot B)

Европейска цифрова библиотека – цифровизиране на съдържание

2.4. Open access to scientific information (Pilot B)

Отворен достъп до научна информация

2.5. Use of cultural heritage material for education (Pilot B)

Използване на материали от културното наследство за образование

slide7
2.1 Европейска цифрови библиотека - услуги

Фокус:

Развитие на оперативната част на Europeanaт.е. на “фронт-енд” услугите. Подобрения по отношение на:

  • Търсенето –изображения и звук, многоезичност и др.
  • Преглеждането – комбинирано в пространството и времето, персонифициращи функции и др.
  • Интерфейсите – напр. за мобилни платформи.

• Инструмент: BPN- мрежи за най-добри практики

 • Финансиране: 3-5 M€
slide8
2.1 Европейска цифрови библиотека - услуги

Условия и характеристики на проектите

• Предлаганите решения трябва да се тестват и валидират заедно с потребителите в реални условия, да могат да се прехвърлят върху платформата на Europeanaи да са приложими за съдържанието, предоставяно от нея.

• Консорциумът трябва да включва доставчици на съдържание и потребители и да демонстрира капацитет за разпространение на резултатите и за възприемането им от болшинството държави членки на ЕС.

• Потребителите и техните нужди трябва да са в центъра. Предложението трябва да се основава на количествен анализ на търсенето.

• Очакваните подобрения трябва да бъдат измерими с реалистични количествени и качествени индикатори.

slide9
2.1 Европейска цифрови библиотека - услуги

Очаквано въздействие

• Подобрени използване и услуги на Europeana

• Силно присъствие на Европа в културните и творчески индустрии на 21 век

• Развитие на нови услуги с добавена стойност в областта на изследванията, ученето и забавленията.

slide10
2.2. Европейска цифрова библиотека – агрегиране на цифрово съдържание

Фокус:

 • Да се подпомогнат културните институции в Европа да предоставят своето цифрово съдържание чрез Europeana
 • Проектите трябва да агрегират съществуващо цифрово съдържание чрез:
  • адаптиране на съдържанието,
  • подобрения в метаданните,
  • подобряване на оперативната съвместимост между системите за управление на съдържание на доставчиците и платформата на Europeana.
 • Инструмент: BPNs
 • Финансиране: 3-5 M€
slide11
2.2. Европейска цифрова библиотека – агрегиране на цифрово съдържание

Условия и характеристики

 • Съдържанието трябва да е от европейски културни институции от различни европейски страни.
 • Количеството, качеството и критериите за избор на съдържание трябва да са ясно дефинирани.
 • Съдържанието трябва да е достъпно чрез Europeana на равнище единици (обекти), а не на каталози.
 • Консорциумът трябва да включва доставчици на съдържание и може да включва агрегатори на съдържание на национално ниво или в определени области.
 • Проектите трябва да имат:
  • експлоатационен план за осигуряване на устойчивост след фазата на финансиране; и
  • план за разпространение на резултатите от проекта и оптималното им използване.
slide12
2.2. Европейска цифрова библиотека – агрегиране на цифрово съдържание

Очаквано въздействие

• Повече качествено съдържание, достъпно чрез Europeana

• Общ достъп до материали от културното наследство в цифрова форма

slide13
2.3. Европейска цифрова библиотека – цифровизиране на съдържание

Фокус:

 • Подкрепят се насочени действия по цифровизация на съдържание, което се допълва с вече достъпното чрез Europeana цифрово съдържание и така се повишава количеството и качеството на предоставяното съдържание.
 • Инструмент: Pilot B
 • Финансиране: 2-2.5 M€
slide14
2.3. Европейска цифрова библиотека – цифровизиране на съдържание

Условия и характеристики

Съдържанието, което ще се цифровизира, трябва да е на културни институции от различни европейски страни и да бъде от широк обществен интерес.

 • Да бъде подбрано тематично и да демонстрира ясно добавена стойност от включването му Europeana.
 • Да стане достъпно за гражданите чрез Europeana веднага след цифровизирането му.

Консорциумът трябва да включва доставчици на съдържание.

Проектът трябва да има:

 • експлоатационен план за устойчивост след периода на финансиране; и
 • ясен план за разпространение на резултатите от проекта и оптималното им използване

Очаквано въздействие

 • По-широк достъп до висококачествено цифрово съдържание
 • По-широк достъп до европейското културно наследство
slide15

2.4. Отворен достъп до научна информация

В момента се изпълняват 3 проекта по eContentplus.

 • NEEO – създаване на централен многоезичен портал за достъп до научно съдържание по икономика;
 • PEER – създаване на обсерватория за наблюдение на отворения достъп до научно съдържание, публикувано в ~150 научни списания;
 • OAPEN – прилагане на модел за отворен достъп до академични книги по хуманитарни и социални науки.

Фокус в тази програма:

 • Заключителни експерименти с отворен достъп до цифрови библиотеки с научно и учебно съдържание като:
  • Изследване на нови парадигми за преглед на материали от независими експерти (peer reviewing), интерпретиране, извличане и свързване на съдържание.

Инструмент: Pilot B, финансиране: 2-2.5 M€

slide16
2.4. Отворен достъп до научна информация

Условия и характеристики

 • Ясно определени количество, качество и критерии за подбор на съдържание
 • Изяснени авторски права за включване и предоставяне на съдържание
 • Съдържанието да може да се търси и намира на ниво единица, а не каталог.
 • Консорциумът да включва различни типове участници:
  • Доставчици на съдържание, напр. научни библиотеки и хранилища, научни издателства, финансиращи организации.
 • Ясно определени нужди на потребителите (изследователите)
 • Количествен анализ на търсенето
 • Експлоатационен план за устойчивост след периода на финансиране; и ясен план за разпространение на резултатите от проекта и оптималното им използване
 • Очакваните подобрения да бъдат измерими с реалистични количествени и качествени индикатори.

Очаквано въздействие - отворен достъп до повече научно и учебно съдържание

slide17
2.5 Използване на материали от културното наследство за образование

Фокус:

 • Да се осигури наличност на качествено многоезично културно съдържание за целите на образованието и обучението през целия живот.
 • Ще се финансират проекти за пилотно или повторно внедряване на услуги за използване на материали от културното наследство в многоезичен и многокултурен контекст.
 • Материалите могат да са вече включени в Europeanа или да се включат при изпълнението на проекта.
 • Инструмент: Pilot B
 • Финансиране: 2-2.5 M€
slide18
2.5 Използване на материали от културното наследство за образование

Условия и характеристики

 • Ясно определени количество, качество и критерии за подбор на съдържание
 • Изяснени авторски права за включване и предоставяне на съдържание
 • Съдържанието да може да се търси и намира на ниво единица.
 • Да се включи критична маса от съдържание, за да се постигне висок ефект.
 • Ясно да се определят нуждите на потребителите (преподаватели, учащи); да има количествен анализ на търсенето.
 • Да се адресират моногезични и многокултурни проблеми произтичащи от различни култури на образование и обучение.
 • Консорциумът да включва доставчици на съдържание и крайни потребители.
 • Експлоатационен план за устойчивост след периода на финансиране; и ясен план за разпространение на резултатите от проекта и оптималното им използване.
 • Очакваните подобрения да бъдат измерими с реалистични количествени и качествени индикатори.
slide19
2.5 Използване на материали от културното наследство за образование

Очаквано въздействие

 • Широка осведоменост за ценността и потенциала на Europeana.
 • Повишено използване и повторно използване на материали от културното наследство от европейските граждани (преподаватели, учащи)
 • По-добро използване на европейското културно наследство и образователни системи.

Благодаря за вниманието!