slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalsekretær PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalsekretær

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
tanner

Generalsekretær - PowerPoint PPT Presentation

143 Views
Download Presentation
Generalsekretær
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Norges Røde Kors hovedkontor 01.02.2011 Generalsekretær Distriktskontorer* Røde Kors Ungdom Generalsekretærens stab Rådgiver for Generalsekretær Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon og marked Omsorg og foreningsutvikling Internasjonal Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps Økonomi og administrasjon Seksjon Media Foreningsutvikling Program Beredskap Regnskap og lønn Folkerett Opplæring Nødhjelp Hjelpekorps Plan og budsjett Politikk Omsorgsfag Finans Dialog Ressurs Delegat Eiendom og drift Feltsalg Privat Servicetorget Næringsliv * Finnmark, Troms, Nordland, N.Trondelag, S.Trondelag, More & Romsdal, Sogn & Fjordane, Hordaland, Rogaland, V.Agder, A.Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Ostfold, Akershus, HedmarkogOppland. Oslo selvstendig. Ressurs og fag IKT HR og ledelse

  2. Generalsekretær Børge Brende Distriktskontorer* Røde Kors Ungdom Christine Weima Lager Stabssjef Generalsekretærens kontor André Støylen Spesialrådgiver for Generalsekretær Ole Jørgen Krohn-Nydal Spesialrådgiver for Generalsekretær Rune Sætren Kvalitetssikring og internrevisjon Svein Erik Bersås Kommunikasjon og marked Bernt G. Apeland Økonomi og administrasjon André Støylen Omsorg og foreningsutvikling Grete Herlofson Internasjonal Leni Stenseth Nasjonal beredskap og hjelpekorps Gisle Kavli • Daglige ledere: Finnmark – Randi Vaage, Troms – Tord Eriksen, Nordland – Hilde Gunn Kristiansen, Nord Trøndelag – Trude Mathisen, Sør Trøndelag – Eileen Gjerde, Møre & Romsdal – Tore Nedregård, Sogn & Fjordane – Dag Hovland, Hordaland – Lars Atle Skorpen, Rogaland – Per Arne Lea, Vest Agder – Erik Lølandsmo, Aust Agder – Kari Thorson, Telemark – Eli Ducros, Vestfold – Bjørn Hjalmar Andersen, Buskerud – Mari Ann Morken, Akershus – Lene Nordlund, Østfold – Øyvind Bruflat, Oppland – Hanne Gunn Røraas, Hedmark – Lars Linholt, Oslo- Randi Hammerstrøm. Norges Røde Kors

  3. Kommunikasjons- og markedsdirektør Bernt G. Apeland Stabskoordinator Adrian Poljac Personlig assistent Stine Torbergsen Seniorrådgiver Vidar Jøssang Media Seksjonsleder Jon Martin Larsen Folkerett Seksjonsleder Mads Harlem Politikk Seksjonsleder Liv Ronglan Dialog Seksjonsleder vakant Kåre-Rune Mossing (fung.) Feltsalg Seksjonsleder Emil Tellåsen Privat Seksjonsleder Grete Thorsen Næringsliv Seksjonsleder Øistein Mjærum Kommunikasjon og marked

  4. Avdelingsdirektør Omsorg og foreningsutvikling Grete Herlofson Adm.rådgiver Kristin MacBeath Foreningsutvikling Seksjonsleder Henrik Bøe Opplæring Seksjonsleder Erna Bøhler Omsorgsfag Seksjonsleder Therese Koppang Ressurs Seksjonsleder Eda Efterdal Omsorg og foreningsutvikling

  5. Utenlandssjef vakant Leni Stenseth Adm.rådgiver Tordis Birkeland Program Seksjonsleder vakant Trude Bang (vikar) Nødhjelp Seksjonsleder Tørris Jæger Ressurs og fag Seksjonsleder Lars-André Skari Internasjonal Delegat vakant Ingrid Johannessen (fung.)

  6. Avdelingsdirektør nasjonal beredskap og hjelpekorps Gisle Kavli Adm.rådgiver Anne Linckert Beredskap Seksjonsleder Trude Marie Nilsen Hjelpekorps Seksjonsleder Eli Merethe Hageberg Nasjonal beredskap og hjelpekorps

  7. Økonomi og administrasjon Økonomidirektør André Støylen Nestleder Dagrun Haider Adm.rådgiver Tiina Suikeli-Lindstrøm Regnskap og lønn Seksjonsleder Dagrun Haider Plan og budsjett Seksjonsleder Kristian Kjørkleiv Finans Controller Nils Johan Waldenstrøm IKT Seksjonsleder Trygve Mathiesen HR og ledelse Seksjonsleder Hanne Hansen Servicetorget Seksjonsleder Rønnaug Odden Eiendom og drift Seksjonsleder Ranveig Tveitnes/ Jannecke Wold (vikar)