slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„EU peníze středním školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
„EU peníze středním školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

„EU peníze středním školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

„EU peníze středním školám“. Literární památky doby raného a vrcholného středověku svatý prokop. Vypracovala : Mgr. SIMONA TOMÁŠKOVÁ. STŘEDOVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„EU peníze středním školám“' - tanner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liter rn pam tky doby ran ho a vrcholn ho st edov ku svat prokop

Literární památky doby raného a vrcholného středověkusvatý prokop

Vypracovala : Mgr. SIMONA TOMÁŠKOVÁ

st edov k p semnictv
STŘEDOVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ
 • Péče o písemnictví spočívá nadále v rukou duchovenstva, jehož literárním jazykem je latina. I nyní byla oblíbená legenda, ale literatura se obohacovala i o historii, která legendistiku odsunula z hlediska literární produkce až na druhé místo.
liter rn pam tky 11 stolet
Literární památky 11.století
 • V 11. stol. se stal centrem staroslověnské literatury Sázavský klášter(založený r. 1032 opatem Prokopem). Ve srovnání s latinou však stagnuje. Snaží se překládat z latiny.
 • Pražské hlaholské zlomky - úryvky modliteb psané hlaholicí, obsahují četné bohemismy.
 • Glosy - poznámky vpisované do latinských rukopisů, většinou překládají nebo vysvětlují některé výrazy, někdy s textem ovšem vůbec nesouvisí. Byly psány jak česky, tak staroslověnsky (Svatořehořské glosy, Vídeňské glosy).
s zavsk kl ter a sv prokop
Sázavský klášter a sv.prokop
 • Sv. Prokop (kolem 970 Chotouň – 25. března 1053 Sázava) byl původně světský kněz a později poustevník, zakladatel SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA .
 • Roku 1204 byl Prokop kanonizován papežem Inocencem III., a to jako první Čech, který byl za svatého prohlášen papežem. Je uctíván jako jeden z českých zemských patronů. Roku 1588 byly Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě.
dal liter rn pam tky
Další literární památky
 • Legendy : Život sv. Václava, Život sv. Ludmily
 • Legenda- původně zbožné čtení, jež se četlo v kostele o svátku. Během středověku se z ní vyvinul žánr prozaické nebo veršované epiky. Vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců. Má racionální jádro (historicko-životopisné údaje), které je propleteno líčením různých zázraků spojených s osobou světce. Ve středověku byla legenda velmi oblíbená.
dal liter rn pam tky1
Další literární památky
 • .Hospodine, pomiluj ny(Pane, smiluj se nad námi) - původně staroslověnská, později počeštěná duchovní skladba.
 •  Prapůvod skladby lze vidět ještě v odkazu cyrilometodějského působení a její definitivní verze vznikla v době, kdy staroslověnština zápasila s latinou a přijímala do sebe české prvky. Autorství písně bylo připisováno přímo svatému Vojtěchu
text p sn
Text písně
 • Staroslověnský text písně zní:
 • Hospodine, pomiluj ny!Jezukriste, pomiluj ny!Ty, spase všeho mira,spasižny i uslyšiž,Hospodine, hlasy našě!Daj nám všěm, Hospodine,žizn a mír v zemi!Krleš! Krleš! Krleš!
 • Vysvětlivky:
 • pomiluj ny = smiluj se nad námi
 • spase mira = spasiteli světa
 • spasižny i uslyšiž = spas nás a vyslyš
 • žizn = hojnost
 • mír = pokoj
 • Krleš = Kyrie eleison (Pane, smiluj se)
citace a zdroje
Citace a zdroje
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A1zavsk%C3%BD_Kl%C3%A1%C5%A1ter.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepomucky2-20061.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Procopius_011.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesova.jpg