sveu ili te u mostaru filozofski fakultet socijalni rad socijalni rad s osobama s invaliditetom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET SOCIJALNI RAD SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET SOCIJALNI RAD SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET SOCIJALNI RAD SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET SOCIJALNI RAD SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM. CEREBRALNA PARALIZA MENTOR: STUDENT: Prof.dr.sc.Zdravka Leutar Ana Roki studeni, 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET SOCIJALNI RAD SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM' - tanner-walton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sveu ili te u mostaru filozofski fakultet socijalni rad socijalni rad s osobama s invaliditetom

SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETSOCIJALNI RADSOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM

CEREBRALNA PARALIZA

MENTOR: STUDENT:

Prof.dr.sc.Zdravka Leutar Ana Roki

studeni, 2013.

slide2

Cerebralna paraliza (CP) je kompleksni medicinski, psihološki i socijalni problem. Prevalencija se danas procjenjuje na 2-4%. Postoji više definicija cerebralne paralize. Jedna od njih je da cerebralna paraliza predstavlja grupu trajnih poremećaja razvoja pokreta i držanja koji uzrokuju ograničenja aktivnosti, a koji se mogu pripisati neprogresivnom poremećaju koji se dogodio u razvoju fetalnog mozga ili mozga malog djeteta.

 • Pojam "cerebralna" odnosi se na mozak, a "paraliza" na poremećaj pokreta i položaja.
klasifikacija
Klasifikacija
 • Prema tipu poremećaja:
 • 1. SPASTIČNA (postoji otpor pasivnim pokretima. Mišići rade u parovima: kada se jedna skupina mišića kontrahira, druga skupina mišića se relaksira kako bi se mogao izvršiti pokret u željenom smjeru
 • 2. ATETOIDNA (postoji teškoća u kontroli i koordinaciji pokreta. Osobe s atetoidnom CP imaju mnoge nevoljne pokrete i stalno su u kretnjama. Često prisutne govorne poteškoće.)
 • 3. ATAKSIČNA (najrjeđi oblik CP. Osobe s ataksičnom CP imaju poremećen osjećaj ravnoteže i duboke percepcije. Ataksija je rezultat oštećenja maloga mozga, centra za ravnotežu i koordinaciju.)
slide4

Prema broju zahvaćenih ekstremiteta:

  • KVADRIPLEGIJA- zahvaćena sva četiri ekstremiteta.
  • DIPLEGIJA- noge su zahvaćene jače od ruku.
  • HEMIPLEGIJA- zahvaćena samo jedna strana tijela, ruka je obično jače zahvaćena od noge.
  • TRIPLEGIJA- zahvaćena su tri ekstremiteta, obično obje ruke i noga.
  • MONOPLEGIJA- zahvaćen je samo jedan ekstremitet, obično ruka.
  • TETRAPLEGIJA- zahvaćenost sva 4 ekstremiteta.
uzroci
Uzroci
 • Prenatalni uzroci: od začeća do poroda

familijarne forme cerebralne paralize; definirani prenatalni sindromi; kromosomske abnormalnosti; dokazane kongenitalne infekcije (toksoplazmoza, rubeola, citomegalovirus, herpes); cerebralne anomalije (uključujući primarnu mikrocefaliju i fetalni hidrocefalus); manjak kisika; alkohol ili lijekovi upotrebljavani za vrijeme trudnoće.

slide6

Perinatalni uzroci:kratko vrijeme iza poroda i jedan tjedan poslije poroda

Moždano krvarenje u unutarnje prostore mozga i/ili u moždano tkivo; oštećenje moždanog tkiva (oko prostora s likvorskom tekućinom) uzrokovana manjkom kisika ili problemima s protokom krvi; potvrđeni edem mozga ili evidentnost neonatalnog šoka (npr. potreba za oživljavanjem); niski Apgar ili niski pH; neonatalni meningitis; neonatalne konvulzije; teška žutica

slide7

Postnatalni uzroci: poslije prvog tjedna iza poroda

trauma mozga; infekcije; vaskularni problemi; neoplazme; manjak kisika

oblici tretmana cerebralne paralize
Oblici tretmana cerebralne paralize

Rehabilitacija treba obuhvaćati:

 • Fizikalnu terapiju
 • Radnu terapiju
 • Ortopediju
 • Logopediju
 • Terapiju strabizma (strabizam je senzo-motorna anomalija poremećaja položaja očiju)
 • Pedagošku koncepciju rane stimulacije.
preduvjeti koje je neophodno ostvariti kako bi se osoba uklju ila u neovisan ivot
Preduvjeti koje je neophodno ostvariti kako bi se osoba uključila u neovisan život
 • mogućnost dobivanja potrebnih informacija;
 • mogućnost razmjene iskustava sa drugim osobama s invaliditetom;
 • pristupačnost ortopedskim i drugim tehničkim pomagalima;
 • pristupačan okoliš;
 • pristupačan prijevoz;
 • pružanje usluga osobnih asistenata;
 • financijska neovisnost.
za stvaranje jednakih mogu nosti za osobe s cp va no je
Za stvaranje jednakih mogućnosti za osobe s CP važno je:
 • postaviti ranu dijagnozu;
 • osigurati rehabilitaciju što bliže djetetovu domu;
 • uvesti zdravstveno- obrazovne mjere u predškolskoj dobi;
 • osigurati pravo na odgovarajuće obrazovanje u odgovarajućem okruženju, u skladu sa svojim potrebama i željama obitelji;
 • pružiti pravo na profesionalnu orijentaciju;
 • pravo na zapošljavanje;
 • pravo na socijalnu integracij;
 • pravo na socijalnu, ekonomsku i pravnu zaštitu.
djetetova okolina
Djetetova okolina
 • Roditelji moraju prihvatiti svoje dijete kao osobu kojoj se dogodilo da ima cerebralnu paralizu, a ne kao cerebralno paralizirano dijete.
 • Najvažniji terapeuti u tretmanu djeteta su roditelji. S rastom djeteta individualna terapija postaje nedovoljna. Dijete je potrebno uključiti u vrtić, a kasnije u školu, te nastojati osigurati integraciju ovih osoba kroz osobni rad ili rad u različitim radionicama, radnoj okupaciji, a prema njihovim sposobnostima i mogućnostima.