protokoli za proveru identiteta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protokoli za proveru identiteta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protokoli za proveru identiteta

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
tanner-mcclure

Protokoli za proveru identiteta - PowerPoint PPT Presentation

210 Views
Download Presentation
Protokoli za proveru identiteta
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Protokoli za proveru identiteta Prof. dr Mladen Veinović, dipl.ing.

 2. Authentication • Authentication - provera identiteta • Provera da li je učesnik u komunikaciji ono što tvrdi da jeste • Radi se o udaljenom učesniku • Authorization – ovlašćenje • Šta je jednom procesu dozvoljeno da uradi

 3. Authentication • Primer: Klijentski proces stupa u vezu sa serverom datoteka i kaže: • Ja sam Markov proces i želim da obrišem daoteku ime.key • Server treba da proveri • Da li je to Markov proces - authentication • Da li je Marko ovlašćen da obriše datoteku ime.txt - authorization

 4. Authentication • Provera identiteta • Žele da komuniciraju A i B • Protokol započinje tako što A šalje poruku za B • Sledi razmena više poruka u oba pravca • Provera identita i za stranu A i za stranu B • Strana A mora biti sigurna da komunicira sa B • Strana B mora biti sigurna da komunicira sa A • Uspostavlja se sesijski ključ (Difie-Hellman)

 5. Authentication • Provera identiteta na bazi tajnog ključa • Tajni ključ je prethodno dogovoren (razmenjen) • Strana A šalje slučajni broj drugoj strani B, i od B dobija njegovu šifrovanu vrednost • IDU i IDO • Takvi protokoli se nazivaju: • Protokoli za proveru identiteta testiranjemChallenge responseprotocols

 6. Provera identiteta testiranjem Šifrovan SN_B SN_B Predstavljanje Slučaj 1 SN_A Šifrovan SN_A

 7. Provera identiteta testiranjem Predstavljanje SN_A SN_B Šifrovan SN_A Slučaj 2 Brže, ali pogrešno Šifrovan SN_B

 8. Napad Pretpostavka: Sa B se može uspostavljati više sesija SN_B Šifrovano SN_T Lažno predstavljanje SN_T Lažno predstavljanje SN_B SN_B Šifrovano SN_B Šifrovano SN_B

 9. Napad • Preporuke • Identitet treba da dokaže prvo inicijator • Treba koristiti različite ključeve za dokazivanje identiteta (za svaki smer posebno) • SN_A i SN_B moraju uvek biti različiti • Složeniji protokoli kada ima više sesija

 10. Napad Pretpostavka: Sa A se može uspostavljati više sesija

 11. Provera identiteta pomoću Hash-a SN_B Heš (SN_A, SN_B, Ident A, Ident B, Tajni K) Heš (SN_A, SN_B, Tajni K)

 12. Diffie-Hellman • Uspostavljanje deljenog ključa (key exchange) • Strane A i B dogovaraju dva velika broja n i g • To su javni brojevi • Strana A bira tajni broj x, a strana B y • Strana A šalje: n, g, (gx mod n) • Strana Bšalje: (gy mod n) • Strana A računa: (gy mod n)xmod n = gxymod n • Strana B računa: (gx mod n)ymod n = gxymod n

 13. Diffie-Hellman Odrediti x je težak problem Odrediti y je težak problem

 14. Napad naDiffie-Hellman Lančani napad ili posrednički napad (man-in-the-middle attack)

 15. Treća strana od poverenja • Treća strana od poverenja (centar za distribuciju ključeva) • KDC ima tajni ključ sa A i drugi sa B • Strana A šalje ka trećoj strani šifrovano: • Da želi da komunicira sa B • Sesijski ključ za komunikaciju strane A sa B • Treća strana šalje ka B šifrovano • Da strana A želi da komunicira • Sesijski ključ za komunikaciju strane A sa B

 16. Treća strana od poverenja Sesijski ključ Ks Predstavljanje trećoj strani Šifrovano (Odredište i sesijski ključ) Šifrovano (Izvorište i sesijski ključ) • Ovaj protokol je osetljiv na napade ponavljanjem slanja poruka (replay attack) • Odbrana: • Uz poruku se šalje i vremenska oznaka • Uz svaku poruku različit jednokratni uzorak

 17. Needham-Schroederprotokol Strana A, strana B i SN_A Šifrovano (SN_A, B, Ks + kupon) Kupon + šifrovan novi SN Potvrda identiteta B Potvrda identiteta A

 18. Kerberos • Pored strana A i B uključuje: • Server za proveru identiteta (Authentication Server – AS) • Server za dodelu kupona (Ticket-Granting Server – TGS) • Username – javni podatak o identitetu • Password – tajni podatak, koji pored radne stanice poseduje AS • Služi za generisanje tajnog ključa za komunikaciju sa AS • Tajni ključ se generiše na osnovu passworda

 19. Kerberos • AS server • Poseduje password za svakog korisnika • Dodeljuje ključ sesije i kupon za pristup TGS serveru • TGS server • Treba da uveri prave servere da je podnosilac TGS kupona stvarno ono što i tvrdi da jeste

 20. Kerberos Password za svakog korisnika Bezbedno pristupa resursima na mreži, a password nikada ne izlazi na mrežu

 21. PKI • Treća strana od poverenja • Postoji server koji izdaje sertifikate za javne ključeve • Sertifikati su po standardu X.509 ver 3

 22. PKI

 23. Authentication • Literatura • A. Tanenbaum, Računarske mreže, prevod Mikro knjiga

 24. DISCUSSION QUESTIONS?