Sie informacyjna europe direct
Download
1 / 40

Sieć Informacyjna Europe Direct - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Sieć Informacyjna Europe Direct. Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską, rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku. W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sieć Informacyjna Europe Direct' - tanner-hickman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sie informacyjna europe direct

Sieć Informacyjna Europe Direct


 • Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską, rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku.

 • W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej.

 • Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: 00800 6 7 8 9 10 11, dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE


 • Nowa edycja Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct została wyłoniona 1 stycznia 2013 roku, będzie ona funkcjonować przez 5 lat.

 • W ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska wybrała 500 podmiotów, które prowadząc Punkty stanowią „pierwszą linię kontaktu” z Unią Europejską.

 • W Polsce funkcjonuje 31 Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct.


Punkt informacji europejskiej europe direct katowice
Punkt Informacji Europejskiej została wyłoniona 1 stycznia 2013 roku, będzie ona funkcjonować przez 5 lat.Europe Direct - Katowice

Na Śląsku o Unii Europejskiej


 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży ViribusUnitis.

 • Wszystkie usługi świadczone przez ED – Katowice są nieodpłatnie.

 • Głównym celem działania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice jest przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej.

 • Cel ten realizowany jest poprzez szereg działań, wśród których należy wskazać na:


 • Prowadzenie otwartego Punktu Informacji prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Europejskiej

 • Komunikacja ze społecznością lokalną za pośrednictwem strony internetowej

 • www.europedirect-katowice.pl

 • oraz profilu na portalu społecznościowymFacebook

 • www.facebook.com/EuropeDirectKatowice


 • Przygotowywanie publikacji własnych: prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży

 • Scenariusze lekcji europejskich dla szkół podstawowych oraz scenariusze lekcji europejskich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 • Publikacja naukowa „Tematy Europejskie. Szkice o Unii Europejskiej”.

 • Kalendarz ścienny na rok 2014 „Obywatele Unii Europejskiej”.


 • Obecność w mediach lokalnych: prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży

 • Udział w audycjach radiowych w Radiu Katowice

 • Publikacja artykułów na portalach naszemiasto.pl oraz mmsilesia.pl


 • Organizacja stoisk prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży informacyjno–promocyjnych podczas wydarzeń w pomieszczeniach np.: Targów Pracy, konferencji, szkoleń.

 • Organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych podczas imprez plenerowych np.: Dni Organizacji Pozarządowych, festynów.


 • Prowadzenie lekcji europejskich prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży we wszystkich typach szkół

 • Prowadzenie letnich warsztatów pt. „Podróże do Europie”

 • Prowadzenie wykładów dla różnych grup odbiorców np.: na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, podczas konferencji, w domach kultury i bibliotekach

 • Organizacja „Dni Kariery Europejskiej” na wyższych uczelniach oraz szkoleń z wypełniania dokumentacji Europassdla młodzieży i studentów


 • Organizacja gry miejskiej „Złap Fundusze” prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży poprzedzonej cyklem warsztatów

 • Organizacja konferencji dla uczniów połączonej z konkursem negocjacyjnym

 • Organizacja „Śląskiego Dnia Europy”


 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice chętnie, w miarę posiadanych sił i środków , angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia o charakterze europejskim w regionie.

 • Nasi przedstawiciele mogą poprowadzić wykład, szkolenie lub warsztaty. Zorganizować stoisko informacyjne i zabrać głos podczas konferencji.

 • Serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.


Punkt informacji europejskiej europe direct katowice1
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

ul. Kościuszki 6

40-049 Katowice

tel. 32 733 09 19

fax. 32 209 17 01

[email protected]

www.europedirect-katowice.pl

www.facebook.com/EuropeDirectKatowice


Esk republika

Česká chętnie, w miarę posiadanych sił i środków republika


Lokalizacja
Lokalizacja chętnie, w miarę posiadanych sił i środków


Nazwa
Nazwa chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Liczne przykłady w językach słowiańskich pozwalają przypuszczać, że nazwa miała pierwotnie oznaczać "członka rodu, ziomka" lub nawet "człowieka". Nazwą tą posługiwało się jedno lub więcej plemion słowiańskich zamieszkujących w okresie średniowiecza Kotlinę Czeską.

 • Łacińska nazwa Czech - Bohemia (Boiohaemum), pochodzi od nazwy celtyckiego plemienia Bojów, którzy zamieszkiwali Kotlinę Czeską w okresie starożytnym. Od nazwy łacińskiej pochodzi także niemiecka nazwa kraju Böhmen i francuska Bohême. Stąd też bohema, w znaczeniu cyganeria artystyczna.


Podstawowe informacje
Podstawowe informacje chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Stolica: Praga


Praga
PRAGA chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą.

 • Praga jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym.

 • Walki o dominacje doprowadziły ok. 800 roku do władzy dynastię Przemyślidów, którzy założyli tu miasto. Wznieśli oni dwie warowne osady: Zamek Praski i Wyszehrad. Od 973 roku Praga była siedzibą pierwszego biskupstwa na tych terenach


Wyszehrad
Wyszehrad chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Według legendy miała tu znajdować się siedziba legendarnego czeskiego władcy Kroka, którego córka Libusza miała sen, według którego należało w pobliskich lasach odnaleźć człowieka, który ciosał właśnie próg do swojego domu i w tym miejscu wznieść nowe miasto.

 • Sen spełnił się, a miasto otrzymało nazwę "próg", po czesku Praha. W rzeczywistości wzgórze stało się drugą, obok Hradczan siedzibą czeskich władców w X wieku.


Hradczany
HRADCZANY chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Powstała w XIV w. "królewska" dzielnica na zachodnim, wysokim brzegu Wełtawy w Pradze. W jej skład wchodzi kompleks zamku królewskiego (założonego w IX wieku), bazylika św. Jerzego, słynna Złota Uliczka, ogrody królewskie z Belwederem oraz, budowana przez 6 stuleci, katedra św. Wita


Podstawowe informacje1
Podstawowe informacje chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Ustrój: republika parlamentarna

  Organem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament.

  Niższa izba parlamentu – Izba Poselska składa się z 200 parlamentarzystów wybieranych na czteroletnią kadencję. W skład izby wyższej – Senatu wchodzi 81 senatorów wybieranych na okres 6 lat. Jedna trzecia senatorów jest wybierana co 2 lata.

PETR NECAS – premier Czech


Prezydent
prezydent chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Na czele państwa stoi prezydent, który jest wybierany przez parlament na pięcioletnią kadencję. Reprezentuje on państwo na arenie międzynarodowej. Prezydent podpisuje ustawy, powołuje i odwołuje premiera oraz członków rządu, ma prawo rozwiązać Izbę Deputowanych, powołuje sędziów oraz członków Rady Czeskiego Banku Narodowego

Vaclav Havel(1993-2003)

ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech

Vaclav Klaus(2003-2013)

Milos Zeman(2013-)


Podstawowe informacje2
Podstawowe informacje chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Waluta: korona czeska

 • Hymn: Kdedomovmůj

Gdzie jest mój dom?Woda huczy wśród łąk,bory szumią pośród skał,w sadzie pyszni się wiosenny kwiat,widać że to ziemski raj!Oto jest ta piękna ziemia,ziemia czeska - mój dom,ziemia czeska - mój dom!


Historia
Historia chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Państwo Samona

  W V lub VI wieku pojawiły się pierwsze plemiona słowiańskie. Pierwszym państwem na terenie Czech i zarazem najstarszym państwem słowiańskim w ogóle było państwo Samona (624–661), mające charakter rozległego związku plemiennego, w którego skład wchodzili m.in. Czesi i Morawianie.


Historia1
Historia chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Czechy Przemyślidów

  Po upadku Wielkich Moraw najważniejszym ośrodkiem integracyjnym na ziemiach czeskich stało się księstwo Przemyślidów z głównym grodem w Pradze. Na przełomie IX i X wieku Przemyślidzi panowali już nad całymi Czechami właściwymi i około 955 r. podporządkowali sobie Morawy. Za panowania Bolesława I doszło do centralizacji władzy i zastąpienia prawa plemiennego prawem książęcym.


Historia2
Historia chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • KAROL IV

  Syn i następca Jana Luksemburskiego, Karol IV został wybrany na cesarza rzymskiego (1355) i walnie przyczynił się do rozkwitu Pragi, która licząc 40 tys. mieszkańców stała się jednym z największych miast ówczesnej Europy.

  Jako stolica Cesarstwa Rzymskiego, Praga pełniła rolę jego kulturalnego i intelektualnego centrum. Rozpoczęto budowę Katedry św. Wita i mostu Karola. W roku 1348 zostało zaprojektowane Nowe Miasto, po dziś dzień pozostające przykładem nowoczesnej urbanistyki. Karol IV założył również Uniwersytet w Pradze, pierwszy w Europie Środkowej.


Historia3
Historia chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Hus i Habsburgowie

 • Działalność Jana Husa utorowała drogę dla reformatorskiej działalności husytów, których główne postulaty wyrażono w artykułach praskich (prawo do swobodnego głoszenia Słowa Bożego, przywrócenie komunii pod dwiema postaciami dla świeckich, odebrania duchowieństwu władzy świeckiej i sekularyzacja dóbr kościelnych oraz karanie za grzechy śmiertelne tylko przez władzę świecką). Podczas Soboru w Konstancji w 1414 r. Jan Hus został skazany na śmierć za herezję.

  W XVI w. na czeskim tronie zasiadają Habsburgowie, których panowanie prowadzi do dalszego pogłębienia konfliktów społecznych i destabilizacji kraju. W XIX w., na skutek złagodzenia polityki władz austriackich, Czechy przeżywają okres rozwoju kulturalnego i przemysłowego.


Historia4
Historia chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Czechosłowacja

 • W wyniku I wojny światowej i rozpadu Austro-Węgier, 28 X 1918 r. proklamowano powstanie Czechosłowacji - wspólnego państwa Czechów i Słowaków. Idea Czechosłowacji narodziła się w XIX w. i miała polegać na wspólnych dążeniach niepodległościowych i emancypacyjnych Czechów i Słowaków w monarchii austro-węgierskiej.

 • W roku 1989 Czechosłowacja zmieniła ustrój podczas „aksamitnej rewolucji”. W roku 1991 wycofane zostały z kraju ostatnie jednostki radzieckie. 1 stycznia 1993 w sposób pokojowy podzielona została na dwa niezależne i suwerenne państwa: Czechy i Słowację.

 • Czechy wstąpiły do NATO w 1999 r., a do Unii Europejskiej zostały przyjęte w roku 2004


J zyk czeski na weso o
Język czeski na wesoło chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • mam pomysł - mámnápad

 • chwilowo nieobecna - momentálnínepřítomná

 • maj - květen

 • teatr - divadlo kurtyna

 • mandat – pokuta

 • odjazdy autobusów - autobusové odchody

 • lody – zmrzlina

 • truskawka – jahoda

 • świeży – čerstvý

 • pług - ruchadlo


Znani czesi
ZNANI CZESI chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

Jaromir Jagr


Znani czesi1
ZNANI CZESI chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

Franz Kafka


Znani czesi2
ZNANI CZESI chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

Milos Forman


Znani czesi3
ZNANI CZESI chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

Jan Hus


Znani czesi4
ZNANI CZESI chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

Milan Baros


Religia
Religia chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Czechy należą do najbardziej laickich państw na świecie. Zgodnie ze Spisem Powszechnym z 2011 roku za wierzących uznało siebie 20,6% mieszkańców Czech, przy czym tylko 13,9% przynależy do któregoś z kościołów lub organizacji religijnych. Mianem "niewierzących" określiło siebie 34,2% respondentów. 45,2% mieszkańców nie umiało bądź nie chciało określić swojego stosunku względem religii

 • Okazało się rówenież, że aż 15 070 Czechów zadeklarowało, że są wyznawcami filozofii rycerzy Jedi, bohaterów serii "Gwiezdne wojny". Co ciekawe, fanów kosmicznej sagi jest w Czechach więcej niż Romów.


Bajki
Bajki chętnie, w miarę posiadanych sił i środków


Adrszpaskie ska y
Adrszpaskie chętnie, w miarę posiadanych sił i środków SKAŁY


Karlowe wary
Karlowe Wary chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Królowa czeskich uzdrowisk, położone w głębokiej dolinie rzeki Teplej, otoczonej stromymi, zalesionymi zboczami.

 • Podobno pierwsze gorące źródło odkrył podczas polowania sam Karol IV, tropiący ze swym psem myśliwskim zranionego jelenia. W 1370 r. władca nadał wiosce Vary (co znaczy "ukrop") prawa miejskie i wtedy w nazwie pojawiło się określenie "Karlowe".

  Początkowo nikt nie wpadł na to, że wodę można pić, i służyła jedynie do kąpieli. Dłuższe kąpiele powodowały poparzenia skóry, ale uważano, że im dłuższy czas pobytu w wodzie tym większa moc uzdrawiająca wody. W drugiej połowie XVII w. zaniechano parzących praktyk i skoncentrowano się na piciu. I znowu przesadzano, ponieważ początkowo kuracjusze zmuszani byli do wypijania 50-70 kubków obrzydliwej cieczy dziennie.

  Jednym z pierwszych, którzy się temu przeciwstawili, był słynny dr Jan Becher. W 1789 r. przeprowadził naukową analizę składu wody. Od jego nazwiska wzięła później nazwę becherovka - powszechnie znany likier żołądkowy produkowany właśnie w Karlowych Warach oraz tzw. bechery - śmieszne kubeczki, z których do dziś popija się nasyconą minerałami wodę (zapobiegają zabarwianiu zębów).


Kuchnia
Kuchnia chętnie, w miarę posiadanych sił i środków

 • Kuchnia czeska jest bardzo podobna do austriackiej – dużo mięsa (przeważnie wieprzowina albo wołowina) podawanego z kluskami, ziemniakami lub ryżem oraz z sosem.

 • Specjalnością kuchni czeskiej są knedliki, czyli ciasto gotowane na parze i krajane w plastry, podawane z wieprzowiną i duszoną kapustą (vepřové, knedlíky a zelí). Porcje warzyw są nieduże. Posiłek na ogół zaczyna się od gorącej zupy, najczęściej jest to rosół z kluskami lub kapuśniak z kiełbasą.


ad