adresse webservices aws n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adresse webservices AWS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adresse webservices AWS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Adresse webservices AWS - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Adresse webservices AWS. - skal stille de offentlige adressereferencer til rådighed på en moderne måde. Morten Lind, KMS: molin@kms.dk. Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Disposition. Baggrund

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Adresse webservices AWS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Adresse webservicesAWS - skal stille de offentlige adressereferencer til rådighed på en moderne måde Morten Lind, KMS: molin@kms.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  2. Disposition • Baggrund • Adresserne, infrastrukturen, lovgivningen, udviklingen • Processen • Prototype, OIO-høring, status, perspektiv • Det nye i AWS • Adressevask, fonetik, stabil ID, vejnavneobjekt • Funktionerne i AWS • Indblik i metoder, parametre og output Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  3. Baggrund

  4. Dagbladet BT 11. maj 2004 Adresser er alvor! Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  5. Hvad vi helst vil undgå: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  6. a a a a a a a Manglende integritet Før: adresser som attributdata CVR ESR CPR TELE BBR SUND Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  7. CVR ESR CPR TELE BBR SUND ADR(x/y) Nu: adresser er selvstændig klasse Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  8. Kredit-, bank-, forsikrings- virksomhed Forsynings- virksomhed og drift Kunde-management og (Geo)marketing Mobile tjenesterog stedbestemte services Bygning og Fast ejendom Virksomhed og Juridiske enheder Person (Familie, Sundhed, Social, Skat …) Adressesystem Forskning og Udvikling Offentlige referencedata Nyt syn på adressesystemet 2000 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  9. Aftale om bedre adgang til data 2002 • Forberedt af ”Den digitale Taskforce” 2001 • På baggrund af fastlåst situation ~ unyttige offentlige data • Aftale mellem stat og kommuner 2002 • Nulpris for visse registerdata bl.a. adresser m. koordinater • Har medført stærkt stigende anvendelse • Fri og lige adgang for offentlige og private • Enestående af sin art i Europa (verden?) Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  10. Standardisering af adressens kernekomponenter og ”OIO Adresseguide” i ISB OIOXML-standardisering 2004 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  11. CPR Matr Adr Infrastruktur og referencedata 2005 Referencedata:Én, definitiv udgave: Fordi det giver sikkerhed!(Monopol ~ særlige forpligtelser) Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  12. 2001-05: adressesystemet styrket • Lovgivning er forenklet og styrket (2001) • Adresser fastsættes (kun) af kommunerne (BBR-lov + bek.) • Registrering af adressedata styrket (2002) • Kommunerne har pligt til at ajourføre i BBR og CPR • Barrierer for brug er reduceret (2003) • FM og kommuner har aftalt 0-datapris (”frikøb”) • IT-standardisering gennemført (2004) • XML kernekomponenter, adresseguide med adressetyper • Distribution af adressedata via OIS (2005) • Standard adresse datasæt inkl. x/y (OSAK) + Nyt BBR Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  13. Brugs-enhed Enhed Rum Enheds-adresse Etage Adgangs-adresse Bygning Indgang/ opgang Grund Nyt BBR: Basisregister for adresser 2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  14. Processen

  15. ESDH EPJ Borger 112 Virk IT .. ADR (x/y) Idé: Adresse web-services Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  16. Business Case, jan-april 2005 • Idé: Stille de officielle adresse-data til rådighed v.hj.a web-services • Rapport bestilt af KMS og EBST • Bakket op af ITST • Rapportens konklusion: ”Undersøgelsen konkluderer, at værdien af centrale adresseservices langt overstiger omkostningerne til udvikling,implementering og drift.” ”Netto gevinst 24 mio. kr. over 3 år ved fuld ibrugtagen” Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  17. Business Case: Illustration af gevinst Serviceorienteretarkitektur plus Brug af fælles referencedata • Etablering og drift • IT udvikling forenkles • Implementering lettere • Reducere hard-/software udg. • Datavedligehold reduceres • Indhold og funktionalitet • Maksimal troværdighed • Stor sikkerhed for integritet • Aktualitet som state of the art • Nøjagtighed bedst mulig Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  18. http://aws.oio.dk www.adresse-info.dk AWS (begrænset) prototype nov. 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  19. AWS prototype (Computerworld) Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  20. Systembeskrivelse maj 2006 • Evaluering af prototype:Interviews og drøftelser med ”pilotbrugere” • KMS og EBST udarbejder systembeskrivelse • ITST afholder OIO-Høring maj-juni 2006 • 15 høringssvar, heraf 9 med bemærkninger • Høringsnotat juli 2006 • Rettelser af systembeskrivelse januar 2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  21. I n t e r n e t IT-4 Bruger Bruger Bruger IT-3 IT-2 IT-1 Offentlig infrastruktur CPR Area Plan CVR Ting MiniMaks KF AWS AWS – en del af it-infrastrukturen Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  22. AWS status maj 2007 • It-udvikling i ”nationalt udbud” pr. 29. april • EBST forestår de ”ikke-geografiske” metoder • KMS udvikler de ”geografiske metoder” • Forventes sat i drift i løbet af 2007 • Stilles til rådighed for alle på vilkår u. brugerbetaling • I første omgang begrænset ”servicelevel” • Kortforsyningens udviklere har dog sædvanelig service • Supplerer kortforsyningens øvrige geonøgleservices • Perspektiv: Fælleskomponent i it-infrastruktur • F.eks. i Borger.dk, Virk.dk og mange andre løsninger Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  23. AWS som fælleskomponent i Borger.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  24. Plus naturligvis … INSPIRE … Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  25. Det nye i AWS

  26. Nyt: (Vej)fonetiske metoder • Staveforskelle: Åstykket ~ Aastykket • Bestemt/ubestemt: Skovvej ~ Skovvejen • Ejefalds-s: Sindalshvilevej ~ Sindalhvilevej • Sammenskrivning: Møllevej ~ Mølle Vej • Forkortelser Gl. ~ Gammel; Dr. ~ Dronning • Personnavne: H.C. ~ Hans Christian; IX’s ~ IXs • Varianter: Søndre ~ Sønder; Klostret ~ Klosteret • Afledninger: Dyssevang ~ Dyssevænget • Stavefejl: Lærkevej ~ Lærkvej Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  27. StreetName StreetBuildingID FloorID SuiteID PostCodeID DistrictName Bregnerødvej th 3460 Birkerød 96B 2 Nyt: Parse-metoder (adressevask) Bregnerødvej 196B, 2. th, Høvelte, 3460 Birkerød Bregneødvje 196 B 2.TH. 3460 Birker. Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  28. Nyt: Stabil identifikation af adressen • Stabil adresse-ID efterspurgt i mange år • Implementeres som en del af Nyt BBR • Indført i OSAK forud for kommunalreform • Følger anbefalinger fra OIO: XRI, UUID • Del af OIOXML-standard “AddressPoint” Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  29. Før: Hovedvejen 14A 38e0d519-c1c5-4355-a13c-cfdb48fc04d1 Efter: Søvej 2 38e0d519-c1c5-4355-a13c-cfdb48fc04d1 Eksempel: Stabil adresse ID Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  30. Rudersdal kommune Allerød komune 160B 160A 28 Vejkode (0230) 0069 148 160 154 156 Bregnerødvej 35 159 33 163 161 6B 6A Vejkode (0201) 0925 4 3460 Birkerød 5 2 3 1 3450 Allerød Navngiven vej: 60e1d51a-c1c5-11d5-b13c-cfdb4afc04d1 Nyt: Navngiven vej (objekttype) Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  31. Naboer Bynavn Bynavn Naboer Logisk datamodel Navn-givenvej Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  32. Funktionerne i AWS

  33. ParseAddress GetAddress TransformAddress ValidateAddress FindAddress Tolker en adresselinie og opdeler den i enkeltkomponenter: vejnavn, husnr., etage osv. Giver en adresseoplysning ved et simpelt opslag f.eks. Kommunekode+vejkode := vejnavn Omformer en adresseoplysning baseret på kommune- vejkode til en fuldstændig, postadresse Validerer en adresseoplysning, dvs. undersøger om adressen findes blandt de officielle adresser Finder en adresseoplysning ud fra forskellige søgekriterier, f.eks. del af vejnavn (fonetisk), postnr. Kommune o.l. AWS funktionalitet: metoder [1] Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  34. ConvertAddress MapLayerAddress GeographicSearchAddress GeoCodeAddress Konverterer en adresse før kommunalreformen til samme adresse efter reformen (kommunekode, vejkode, husnr Returnerer et ”adressekort” dvs. et husnummertema som kan lægges oven på WMS-kort fra andre kilder (WMS GetMap) Returnerer den eller de adresser som ligger på et bestemt sted (svarer til WMS GetFeatureInfo) Returnerer koordinaterne til en adresse i et givent koordinatsystem AWS funktionalitet: metoder [2] Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  35. AWS metoder oversigt (1) Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  36. AWS metoder oversigt (1) Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

  37. Mere info Generel info: www.adresse-info.dk > teknik > webservices eller: http://www.adresse-info.dk/Forside/Teknik/Webservices/tabid/186/Default.aspx KMS: Morten Lind (molin@kms.dk) Nikolaj Kamstrup (nkk@kms.dk) EBST: Kristian K. Hansen (kkh@ebst.dk) Lars Green Lauridsen (lgl@ebst.dk) Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen