slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Operační systémy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Operační systémy - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační systémy' - tannar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Počítač je stroj, který vykonává pouze předem dané příkazy. Příkazy neboli instrukce jsou vykonávány procesorem, sled instrukcí neboli program ve strojovém kódu je před svým spuštěním přenesen do vnitřní paměti (RAM), odkud je pak procesorem postupně čten a prováděn. Většina programů zpracovává ještě další informace neboli data (např. text u textového editoru). Ty se v okamžiku zpracování nacházejí také ve vnitřní paměti. Před ukončením práce však musí být přeneseny do paměti vnější.

Operační systémy

z kladn funkce po ta e
Podívejme se, co se v počítači děje v okamžiku, kdy je zapnut a procesor dosud neví, co má dělat. Od výrobce je nastaveno, že se spustí určitý pevně daný inicializační (boot) program, který je uložen v paměti ROM uvnitř počítače. Je to zvláštní paměťový obvod, ve kterém je obsah jednotlivých buněk předem nastaven a lze je pouze číst (ROM - Read Only Memory). Tento program nejprve testuje všechny funkce počítače (grafickou kartu, paměť, disky, porty atd.). základní funkce počítače
z kladn funkce po ta e1
U PC většinou vypisuje na obrazovku dva pro nás zajímavé údaje. Nejprve to bývá typ grafické karty spolu s velikostí její paměti RAM. Tak se můžeme hned dozvědět, jaký je nejlepší dosažitelný grafický mód, v jakém budeme moci pracovat. Pak následuje test celé operační paměti (RAM), při němž se zobrazuje, kolik paměti je bez chyby (OK). Znamená to, že se můžeme hned po zapnutí počítače dozvědět celkovou kapacitu operační paměti.základní funkce počítače
z kladn funkce po ta e2
Inicializaci počítače je možné modifikovat, použije-li se při startu volba SETUP (většinou klávesou DEL). Zásah do tohoto nastavení může způsobit naprostou nefunkčnost počítače. Raději zde nic neměňte, snad kromě systémového data a času, pokud se příliš rozchází se skutečností. základní funkce počítače
z kladn funkce po ta e3
Po dokončení vnitřních testů hledá inicializační program na určitém předem definovaném místě na pevném disku, na disketě, nebo dokonce někde jinde prostřednictvím lokální sítě, jiný program, kterému, pokud ho najde, předá řízení (spustí ho). Tomuto programu říkáme operační systém (OS). Jaký to bude systém, můžeme ovlivnit tím, který program na určené místo umístíme neboli nainstalujeme. základní funkce počítače
z kladn funkce po ta e4
Operační systém je vlastně takový zvláštní program, jehož část zůstává po celou dobu provozu počítače v operační paměti (rezidentní program) a je neustále připraven vykonávat příkazy, které dostane od uživatele. Je to on, kdo, napíšete-li v příkazovém řádku operačního systému XYZ a stisknete-li Enter, říká procesoru: "Teď si najdi na disku program s názvem XZY, zkopíruj si ho do operační paměti a začni ho od začátku provádět!". Je to on, kdo je okamžitě po ukončení tohoto programu připraven přijímat další příkazy. A nemusí to být vždy jen spouštění programů. Má k dispozici celou řadu vlastních příkazů (kopírování a mazání souborů, nastavování vlastností OS apod.). základní funkce počítače
co je to soubor
Soubor je množina informací (dat), které mají určité společné vlastnosti. Tyto informace jsou uloženy většinou na disku a je nějakým způsobem zajištěno, že k sobě patří. Z pohledu OS je soubor definován jménem. Při práci je třeba mít neustále na paměti, že pracujete-li se jménem souboru, pracujete ve skutečnosti s celou množinou informací, u níž nemusí být na první pohled zřejmé, jaké jsou její společné vlastnosti, co je jejím konkrétním obsahem a jak je velká. Je vždy dobré, dříve než začnete s nějakým souborem manipulovat, zjistit si o něm co nejvíce informací.Co je to soubor?
co je to soubor1
Pro uživatele „neviditelné“, ale velmi důležité, jsou soubory, které spouští programy – mají nejčastěji příponu EXE (executable), občas COM.

Ostatní typy souborů samy o sobě spustitelné nejsou. Buď jde o dokumenty, které potřebují nějaký program, nebo jde o podpůrné soubory pro spuštění nějakého programu – knihovny (DLL), systémové soubory (SYS), inicializační (INI), atd.

Co je to soubor?
co je to soubor2
Přípony významných typů dokumentů:

textové dokumenty – TXT (neformátovaný text); DOC (formát MS Word); RTF (Rich Text Format), ODT (OpenDocument Text); ABW (AbiWord); PDF (PortableDocumentFormat)‏

tabulkové dokumenty – CSV (neformátovaná tabulka); XLS (formát MS Excel); ODS (OpenDocument Spreadsheet)‏

audio soubory – WAV, MP3, FLAC, OGG, WMA, ...

video soubory – MPEG4, AVI, ...

grafické soubory – bitmap: BMP, PCX, JPG, PNG, GIF, ...

vektor: SVG, EMF, WMF, ...

Co je to soubor?
co je to soubor3
Pro vyhledávání/označování souborů používáme zástupné znaky, tzv. wildcards, ? za jeden libovolný znak, * za libovolný počet libovolných znakůCo je to soubor?
ad