slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012. - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

SAGLASNOST UTVRĐENOG KVALITETA VODA VODOTOKA SLIVA RIJEKE SAVE U 2011. GODINI SA PROPISANIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ZA RAZLIČITE NAMJENE. Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012. Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save www.voders.org Jelena Vićanović i saradnici.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.' - tannar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SAGLASNOST UTVRĐENOG KVALITETA VODA VODOTOKA SLIVA RIJEKE SAVE U 2011. GODINI SA PROPISANIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ZA RAZLIČITE NAMJENE

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save

www.voders.org

Jelena Vićanović i saradnici

mostar svjetski dan voda 22 mart 2012

Jedan od glavnih ciljeva Okvirne direktive o vodama je spriječavanje daljeg pogoršanja kvaliteta voda i postizanje „dobrog statusa“ voda svih vodnih tijela.

Praćenje, odnosno monitoring kvaliteta voda predstavlja dobru strategiju zaštite.

Poznavanje i održavanje kvaliteta vodotoka dobra je osnova sa aspekta očuvanja prirode, ali i sa aspekta razvoja privrede.

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

50 gram vegetables = 10L100 gram rice = 140L150 gram chicken meat = 615LTOTAL = 765L embedded WATER

mostar svjetski dan voda 22 mart 20121

Zbog ispuštanja otpadnih voda, u vodenim ekosistemima, moguće su pojave:

 • različitih bolesti,
 • genetske promjene,
 • fiziološke smetnje,
 • fizičke deformacije, kao i
 • uginuće pojedinih vrsta biljaka i životinja.
 • Ulaskom zagađenja u lanac ishrane postoji opasnost povećanja koncentracije opasnih materija u organizmima višeg reda, uključujući i čovjeka.

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 20122

U toku 2011. godine, ispitivanje stanja kvaliteta voda vodotoka u slivu rijeke Save izvršeno je na

 • 56 mjernih profila, u okviru
 • operativnog monitoringa (OM) i
 • nadzornog monitoringa (nacionalni-NM1 i međunarodni-NM2).

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 20123

Sprovedena su mjerenja/ispitivanja:

 • bioloških parametara,
 • fizičko-hemijskih parametara,
 • saprobioloških parametara,
 • specifičnih supstanci (As, Cr, Cu i Zn),
 • prioritetnih supstanci zagađenja (33+8)- za određen broj mjernih profila na kojima do 2011. nisu vršena ispitivanja,
 • hidrometrijska mjerenja.

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

100 gram Rice = 140 L50 gram Vegetables = 10 L100 gram other Meat = 1350 LTOTAL = 1500L embedded WATER

mostar svjetski dan voda 22 mart 20124

Cilj

ovdje prezentovanih podataka

da se na osnovu ocjene kvaliteta statusa voda ispitivanih vodotoka, izvršene u skladu sa relevantnim propisom, sagledaju mogućnosti njihovog korištenja u poljoprivredi, za navodnjavanje poljoprivrednih površina u proizvodnji hrane.

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

Za ocjenu stanja kvaliteta voda primjenjeni su propisi iz Uredbe o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Službeni glasnik Republike Srpske broj 42/01).

mostar svjetski dan voda 22 mart 20125

Vodama svrstanim u klase od 1 do 5, prema uslovima korišćenja za različite namjene odgovaraju sljedeće klase:

 • Klasa 1
 • podzemne i površinske vode se u svom prirodnom stanju ili poslije dezimfekcije mogu koristiti za piće ili u prehrambenoj industriji , kao i površinske vode za razvoj plemenitih vrsta riba (pastrmke);
 • Klasa 2
 • vode koje se poslije određenog tretmana (koagulacija, flokulacija, taloženje, filtracija i dezinfekcija) mogu koristiti za piće; vode se u prirodnom stanju mogu koristiti za kupanje, sportove na vodi, za rast i razvoj ciprinidnih vrsta riba;
 • Klasa 3
 • vode koje se mogu koristiti za piće nakon obimnog tretmana (koagulacija, flokulacija, taloženje, filtracija, ozonizacija, adsorpcija na aktivnom uglju i dezinfekcija), vode koje se mogu koristiti u poljoprivredi i u industriji koja nema posebne zahtjeve u pogledu kvaliteta voda za rast manje plemenitih vrsta riba

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 20126

Klasa 4

 • zagađene vode koje se u predjelima sa nedostatkom vode mogu koristiti i u nekim industrijama poslije odgovarajućeg tretmana;
 • Klasa 5
 • jako zagađene vode koje se gotovo ne mogu koristiti ni za kakve namjene.

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 20127

Dopuštene granične vrijednosti parametara za pojedine klase voda

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 20128
Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

1 tomato, cheese and vegetable pizza (725 gram) = 1246 L embedded WATER

mostar svjetski dan voda 22 mart 201210
Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

* ne odnosi se na jezera i akumulacije

** ispod granice detekcije najboljim analitičkim tehnikama

***ne odnosi se na podzemne vode

50 gram vegetables = 10L1 sandwich= 40L150 gram chicken meat = 615LTOTAL = 665L embedded WATER

mostar svjetski dan voda 22 mart 201211

Ocjena klase kvaliteta

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 201212

Saglasnost fizičko-hemijskih i hemijskih parametara kvaliteta sa propisanim uslovima korišćenja voda u poljoprivredi

Ukupan broj analiza/mjerenja - 6566

Zadovoljava uslove - 5940 parametara

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

100 gram vegetables = 20L150 gram pork meat = 690LTOTAL = 710 L embedded WATER

mostar svjetski dan voda 22 mart 201213

Uslovi kvaliteta vode namjenjene za korištenje u poljoprivredi nisu zadovoljeni u 626 izvršenih mjerenja:

 • 4.99% se odnosi na
 • - 2.18 % ukupni fosfor
 • - 1.90% suspendovane materije
 • - 0.91% zasićenje kiseonikom
 • 4.51% se odnosi na sve ostale normirane parametare hemijskog kvaliteta vode

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

2 Slice bread = 80 L50 gram Vegetables = 10 L10 Potato = 250 L150 gram other Meat = 2025 LTOTAL = 2365 L embedded WATER

mostar svjetski dan voda 22 mart 201214

Ocjena klase kvaliteta za parametre sa liste prioritetnih supstanci zagađenja

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 201215

Rezultati ispitivanja za As pokazuju da se sve vrijednosti nalaze u okviru dozvoljenih granica.

Pb i Ni u 27%, odnosno u 35% slučajeva ne zadovoljavaju propisane vrijednosti

Vrijednosti koncentracija Cd i Hg u 2% slučajeva ne zadovoljavaju propisane vrijednosti

Koncentracije Cu propisane vrijednosti ne zadovoljavaju u 3% ispitivanih slučajeva.

Vrijednosti koncentracija organskih parametara koji se nalaze na listi prioritetnih supstanci zagađenja, uglavnom se nalaze ispod granice detekcije metode i zadovoljavaju vrijednosti koje su Uredbom propisane za prvu i drugu klasu vodotoka.

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 201216

Rezultati ispitivanja fitoplanktona

 • vrijednosti za indeks saprobnosti S kretale su se u 2. klase vodotoka.
 • Rezultati ispitivanja fitobentosa
 • prisutni dominantni i subdominantni taksoni indikatori su 1, 2. i 3. klase vodotoka
 • Rezultati ispitivanja makrofita
 • U 2011. godini su prvi put vršena istraživanja;
 • Rezultati su nedovoljni za pouzdanu procjenu, jer su ispitivanja obustavljena;
 • Potrebno je intenzivirati istraživanja u ovoj oblasti

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 201217

Rezultati ispitivanja makroinvertebrate

 • svi profili imaju indeks saprobnosti koji ih svrstatava u 2. klasu kvaliteta (osim Bosne, nizvodno od ušća Spreče i Spreče, Stanića Rijeka -3.klasa ili α-mezosaprobnost), njih karakteriše jako organsko zagađenje i karakteristično razlaganje aminokiselina

Rezultati ispitivanja sapromikrobioloških parametara

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 201218

Zaključci

Propisane uslove kvaliteta voda koje se mogu koristiti u poljoprivredi ne zadovoljavaju

Vode rijeke Bosne – profil Modriča u 41 % izvršenih mjerenja

- profil Rudanka u 36 % izvršenih mjerenja

Vode rijeke Usore – 17 % izvršenih mjerenja

Vode Crne rijeke - 15 % izvršenih mjerenja

Vode rijeke Spreče – 11 % izvršenih mjerenja

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.

mostar svjetski dan voda 22 mart 201219

Preporuke za kvalitetniju procjenu mogućnosti korištenja voda za različite namjene

 • kontinuirano praćenje kvaliteta voda
 • razvoj novog modela za ocjenu ekološkog i hemijskog statusa
 • definisanje tip specifičnih granica klasa
 • usklađivanje propisanih vrijednosti sa ekološkim standardima kvaliteta za prioritetne supstance
 • istraživanja u cilju utvrđivanja specifičnih supstanci zagađenja
 • ...

Mostar, Svjetski dan voda, 22. mart 2012.