plaats n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plaats PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Plaats - PowerPoint PPT Presentation

tanith
161 Views
Download Presentation

Plaats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Plaats Voor plaats gebruiken we het symbool x Voorbeeld: het hectometerbord op snelwegen 24,2 is de plaats op de snelweg In formule: • Stel dat je pech krijgt bij het bord met 24,2. 2,4 min 1,6 min (En je bent je mobieltje vergeten.) • Je loopt in 2,4 min naar het bord met 24,6. • Je belt daar 5,0 min met de wegenwacht. • Je loopt in 1,6 min terug naar het bord met 24,2. Dit kun je zetten in een: (plaats,tijd)-diagram Andere naam: (x,t)-diagram 5,0 min

  2. (x,t)-diagram 2,4 min 1,6 min Hoe zie je dat je stil hebt gestaan? grafiek horizontaal Hoe zie je dat je eenparig hebt gelopen? rechte lijn grafiek omlaag Hoe zie je dat je terug liep? 5,0 min grafiek steiler Hoe zie je dat je sneller terug liep?

  3. (Δx,t)-diagram Vaak gebruik je in plaats van plaats (x) de verplaatsing (Δx) Als je bij bord 24,2 begint met lopen, is de verplaatsing 0 km 0,4 km En als je bij bord 24,6 aankomt, is de verplaatsing: 2,4 min 1,6 min Het (Δx,t)-diagram heeft dezelfde vorm als het (x,t)-diagram Alleen is overal de beginwaarde (24,2 km) afgetrokken 5,0 min In formule: