KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA - PowerPoint PPT Presentation

tanith
kulttuuriosuuskunta bertta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA
139 Views
Download Presentation

KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA TOIMINNAN JA TALOUSHALLINNON SUUNNITTELUA Anu Vainikka ja Tiina Korhonen

 2. Projektin aloittaminen • Aihe koululta Moodlen taloushallinnon projektit sivuston kautta • Tapaaminen kulttuuriosuuskunnan edustajan kanssa. • Yhteispalaveri koululla: ohjaava opettaja, me ja kulttuuriosuuskunnan edustaja. • Projektisuunnitelma ja -sopimus • Aikataulu: kesä – heinäkuu

 3. Projektin prosessia • Käynnit kulttuuriosuuskunnan kokouksissa • Yhteydenpito sähköpostitse • Käynnit verotoimistossa ja Cursorissa(Kotkan – Haminan seudun kehittämisyhtiö) • Lähdemateriaalin etsintä: • Netti • Kirjasto • Yhteiset pohdinnat • Raportin kirjoitus

 4. Mikä kulttuuriosuuskunta? • Perustettu 26.4.2011 Kotkassa. Kaupparekisteriin 3.8.2011. • Tarkoituksena on tukea ja edistää jäsentensä eli kulttuurin ja taiteentekijöiden toimeentuloa. • Pyrkii kulttuurivaikuttajaksi toiminta-alueellaan. • Antaa neuvotteluetua jäsenilleen esim. työskentely- ja näyttelytilojen hankinnassa.

 5. Mitä kulttuuriosuuskunta tarjoaa? • Palvelut vain kulttuuriosuuskunnan jäsenille • Yhteinen verkosto ja markkinointi • Yhteinen myymälätila Kotkassa • Taide-esineiden välitysmyynti • Kahvila • Hanketoiminta • Tukipalvelut kulttuuriosuuskunnan jäsenille, jotta he voivat keskittyä omaan osaamiseensa. Tukipalveluita olisivat esim. • Taloushallinnon hoitaminen • Managerointi

 6. Miten toimitaan? • Palkkatyösuhde • Palvelut yrittäjille • Tulonhankinta: Freelancer-toiminta • Huomioitavaa: mm. eläkevakuuttaminen ja mahdollisesti vaikutus työttömyysturvaan. • Apurahat • Toimeksiannot • Hankinta ja toteutuksessa avustaminen

 7. Toimeksiantosopimuspohja • KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1/2 • Päiväys • TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN OSAPUOLET • Toimeksiantaja • ____________________________________________________ (________________________) • Y- tai henkilötunnus • Toimeksiannon saaja • ____________________________________________________ (________________________) • Y- tai henkilötunnus • TOIMEKSIANTO • Toimeksiannon kuvaus • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • Toimeksiantoon sisältyvät tehtävät • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • PALKKIO • _________________________________________________ + _______ % ALV • KULUT • Korvattavat kulut • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • TOIMEKSIANNON AIKATAULU • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS 2/2 • Päiväys • MAKSUEHDOT (esim. aikataulu, maksun viivästyminen, viivästyskorko) • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • MUUT EHDOT (esim. tekijänoikeus) • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________________ • ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN • Erimielisyydet ratkaistaan _______________________________ käräjäoikeudessa. • (paikkakunta) • SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO • ___ Sopimus on voimassa kunnes toimeksianto on suoritettu. • ___ Sopimus on voimassa __________________ asti. • ALLEKIRJOITUKSET • Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena; yksi kummallekin sopijapuolelle. • Paikka ja aika ___________________________________________________ • ________________________________ _________________________________ • Toimeksiantaja Toimeksiannon saaja • ________________________________ _________________________________ • nimenselvennys nimenselvennys

 8. Verotus ja arvonlisävero • Selvitimme: • Kuinka, miten ja milloin kulttuuriosuuskunta hoitaa veroilmoituksen. • Mitä verotuksessa täytyy ottaa huomioon. • Selvitimme arvonlisäverotusta • tulonhankinnan näkökulmasta ja • taide-esineiden välitysmyynnin näkökulmasta. • Myynnin tilittäminen

 9. Hinnoittelu • Teimme osuuskunnan jäsenille hinnoittelumallin Mitä on huomioitava hintaa muodostettaessa? • Kiinteät kulut • Muuttuvat kustannukset • Palkka • Verot ja mahdollinen alv • Osuuskunnan välityspalkkio

 10. Alkuinvestoinnit ja rahoitus • Selvitimme osuuskunnan toiminnan aloitukseen tarvittavia hankintoja ja kustannuksia, kuten: • rekisteröintimaksu • internet-sivut ja palvelinmaksu • myymälän vuokra • myyntikalusteet ja kassa • perustettavan kahvilan tarvikkeet ja mahdollinen tarkastusmaksu • Teimme alustavan kustannuslaskelman • Varsinaista budjettia ei tehty, sillä rahoitusmuodot eivät olleet vielä aivan selvillä

 11. Osuuskunnan tulonhankinta • Osuuskunnan tulonlähteitä ovat: • Osuusmaksut • Jäsenten tuotteiden myynnistä saadut välityspalkkiot • Myyntitilaan perustettavan kahvilan tuotot • Aikovat hakea hankerahoitusta jossain vaiheessa

 12. Huomionarvoisia asioita: • Kirjoitimme lisäksi raporttiin, mitä kaikkea tulisi huomioida edellisten lisäksi toiminnan alkuvaiheessa • vakuutukset • kirjanpito • laskutus • palkanlaskenta • hankintojen kilpailutus

 13. Osuuskunnan jäsenyys ja arkistointi • Laadimme: • Jäsenhakemuksen • Osuustodistuksen • Jäsenluettelon (osuuskuntalain mukaisesti) käyttäen Yhdistysavaimen ilmaista sivustoa. • Kirjoitimme hieman vinkkejä mitä kannattaa ottaa huomioon asiakirjahallinnossa.

 14. Jäsenhakemus • KULTTUURIOSUUSKUNTA BERTTA JÄSENHAKEMUS • päiväys • Haen jäseneksi Kulttuuriosuuskunta Berttaan. • Nimi: ___________________________________________________ • Henkilötunnus: ___________________________________________________ • Osoite: ___________________________________________________ • Postinumero ja –paikka: ___________________________________________________ • Puhelinnumero: ___________________________________________________ • Sähköpostiosoite: ___________________________________________________ • Jäsenenä saan Kulttuuriosuuskunta Bertan yhden (1) varsinaisen osuuden. Sitoudun noudattamaan saamiani Kulttuuriosuuskunta Bertan voimassaolevia sääntöjä, jotka olen lukenut. • Varsinainen osuusmaksu: 80 € (kahdeksankymmentä euroa) • Liittymismaksu: 0 € (nolla euroa) • Varsinainen osuusmaksu ja liittymismaksu maksetaan tilille FI63 5172 0220 1371 12 voimassaolevien sääntöjen edellyttämällä tavalla. • Päiväys: _____________________________________ • Allekirjoitus: _____________________________________ • nimenselvennys: • Jäsenhakemus HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY: • Päiväys: ________________________________ • Allekirjoitus: ____________________________ ____________________________ • nimenselvennys ja • asema :

 15. Mitä opimme? • Koko prosessi oli opettavainen, kaikki oli meille uutta • saimme valtavasti tietoa mm. yrityksen perustamisesta • teimme ison kokonaisuuden ja pysyimme aikataulussa • Kulttuuriosuuskunnan perustajat näyttivät, että kannattaa rohkeasti luottaa itseensä ja lähteä toteuttamaan ideoitaan!

 16. KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA!