Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Caerphilly PowerPoint Presentation

Caerphilly

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Caerphilly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Caerphilly By Molly Jenkins (Year 4)

  2. Caerffili/Caerphilly Dyma taith fach o gwmpas Caerffili! Rydw i yn hoffi byw yng Nghaerffili achos mae llawer o bethau diddorol yma. Here is a short introduction to Caerphilly town! I enjoy living in Caerphilly as there are many interesting things in the town.

  3. Parc a LlyfrgellLocal Park and Library • Rydw i yn dwli mynd i Barc Morgan Jones. Mae yna coedwig, cae chwarae a parc gyda siglen a llithren. Y peth gorau yn y parc yw’r 'aqua splash'. I enjoy gong to our local park which is called parc Morgan Jones. The best thing about the park is the Aqua Splach area, which is lots of fun! • Mae Llyfrgell Caerffili drws nesaf i'r parc. Rydw i yn hoffi y llyfrgell achos mae'n rhoi cyfle i fi benthyg llyfrau gwahanol. Mae llawer o lyfrau i ddewis ac mae'n helpu pryd rydw i yn dysgu am pethau yn yr ysgol er enghraifft oes Fictoria. The local library is situated next to the park. It is an excellent library and I often use it to help with my school work.

  4. Castell Caerffili. • Rydw i yn lwcus iawn i fyw ar bwys Castell. Mae'n adeilad mawr, du a llwyd gyda dwr o'i amgylch. Mae hwyaid yn nofio yma. Rydw i yn hoffi mynd lawr i'r Castell i fwydo'r hwyaid gyda bara. • Priododd fy modryb yma ac roeddwn i yn forwyn priodas. • Mae tan gwyllt hefyd yma ar penwythnos y Caws Mawr ac noson tan gwyllt. • I am very lucky to live near Caerphilly Castle, which is one of the largest in Europe. I enjoy going to the castle to feed the ducks. Many events are held at the castle including the Big Cheese and fireworks on bonfire night.

  5. Pobl Enwog/Famous People Mae sawl person enwog wedi dod o Gaerffili. Dyma rhai ohonyn nhw... / Many famous people have come from Caerphilly, here are a few… Nathan Cleverly Aaron Ramsay Tommy Cooper Peter Pendergast Simon Weston

  6. Bwyd a diod/ Food and drink Mae Caerffili yn enwog am greu gwahanol pethau. Dyma rhai ohonyn nhw. Caerphilly is famous for producing a range of food and drink, including the famous Caerphilly Cheese.

  7. Map o Gaerffili/ A Map of Caerphilly Borough

  8. Baner Cymru/ Welsh Flag