Cretler
Download
1 / 28

CRETLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

ÜCRETLER. Vergi Konseyi. VERGİ GELİRLERİ. Toplam Vergi gelirlerinin GDP ye oranı Türkiye 32.9 OECD 36.3 OECD EU 38.9 OECD EU15 40.6 Kaynak: OECD 2002. Toplam Vergiler Gelirleri içindeki Dağılım. İşçilik Maliyeti İçindeki Vergi Oranı. Türkiye 42.7 OECD 36.5 EU15 40.9

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CRETLER' - tanika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cretler l.jpg

ÜCRETLER

Vergi Konseyi


Verg gel rler l.jpg
VERGİ GELİRLERİ

Toplam Vergi gelirlerinin GDP ye oranı

 • Türkiye 32.9

 • OECD 36.3

 • OECD EU 38.9

 • OECD EU15 40.6

  Kaynak: OECD 2002Ilik maliyeti indeki vergi oran l.jpg
İşçilik Maliyeti İçindeki Vergi Oranı

 • Türkiye 42.7

 • OECD 36.5

 • EU15 40.9

 • Kore 16.6

 • Belçika 54.2

 • Çek C. 43.6

  Kaynak :OECD 2004 Bekar GV+SSK-Nakdi Yardım


Ilik maliyeti indeki vergi oran5 l.jpg
İşçilik Maliyeti İçindeki Vergi Oranı

 • Türkiye 42.3 * en yüksek

 • OECD 26.9

 • EU15 29.5

 • İrlanda 7.4

 • Fransa 40.0

 • Çek C. 30.6

  Kaynak.OECD 2003 iki çocuklu aile


D nya dak trendler l.jpg
DÜNYA DAKİ TRENDLER

 • Vergi oranlarının düşürülmesi

 • Vergi dilimlerinin yükseltilmesi

 • Aile odaklı indirimler

 • İşçilik maliyetinde verginin düşürülmesi

 • Düşük gelirlilere vergi kredisi sağlanması


Hedefler l.jpg
HEDEFLER

 • İşçilik maliyeti içerisinde vergi yükünün düşürülmesi

 • Ücretlerde vergi oranları düşürülürken kayıt dışı ücretlerin kayıt içerisine alınması

 • GVK nundaki Ücretlerle ilgili hükümlerin bir araya getirilerek dilinin güncelleştirilmesi

 • Sorun yaratan hükümlerin değiştirilerek daha anlaşılır hale getirlimesi


Hedefler8 l.jpg
HEDEFLER

 • Kanunda düzenlenmemiş , örneğin stok optionların vergilendirilmesi gibi , bazı konuların düzenlenmesi

 • Yabancı şahıslar için özendirici yeni uygulamaların tartışılması

 • Beyannameli mükellef sayısının artırılarak vergi bilincinin yaygınlaştırılması.


1 kanun sistemati i l.jpg
1-Kanun Sistematiği

 • Ücretler ve ilgili indirim , istisna ve muafiyet hükümleri aynı bölümde toplanarak Kanun daha anlaşılabilir hale getirilmelidir.


2 cretin tan m l.jpg
2-Ücretin Tanımı

 • Ücret tanımı , iş karşılığı üçüncü kişiler tarafından sağlanan menfaatleri ( Para ya da ayni ) de kapsama alacak şekilde genişletilmelidir.


3 asgar ge m nd r m l.jpg
3- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Batı ülkelerinin hemen hemen tamamında uygulanmaktadır. Gelir Dağılımının düzeltimesi , düşük gelirliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması için asgari geçim indirimi uygulanmalıdır.


4 e ve ocuk nd r m l.jpg
4-EŞ VE ÇOCUK İNDİRİMİ

 • Türkiye ,OECD ülkeleri içinde aile olgusunu dikkate almadan vergileme yapan üç ülkeden biridir. Çalışmayan eş ve bakmakla yükümlü olunan belli sayıda çocuk için indirim uygulaması getirilmelidir.


5 stok option vergilemesi l.jpg
5-Stok Option Vergilemesi

 • GVK nunda hisse senedi edindirme planlarının vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler bulunmamaktadır.

 • Sermaye piyasasının geliştirlmesi ve vergi gelirlerinin artırılması için bu düzenlemeler yapılmalıdır.


6 st snalar l.jpg
6- İSTİSNALAR

 • Madde 23 /3 : Maden işçilerin ücretlerinin istisna edilmesi için %100 yer altında çalışmış olma şartı kaldırılmalıdır.

 • Madde 23/10 : İşverenler tarafında saglanan taşıma giderleri yanında kendi arabasını kullanan kişilere belirli limitler dahilinde benzin parası da dahil edilmeli


6 st snalar15 l.jpg
6-İSTİSNALAR

 • Madde 24 : Harcırak Ödemesi : Harcırak Kanunu kapsamı dışındaki harcırak ödemelerinin Devlet Memurlarıyla kıyaslanma uygulaması kaldırılarak daha anlaşılabilir hale getirilmelidir.

 • Harcırak ödemesine Taşınma masrafları da dahil edilmelidir.


6 st snalar16 l.jpg
6- İSTİSNALAR

 • Çalışan için işveren tarafından ödenen işe başlamasından itibaren 6 ay süre ile ikamet masrafları (Otel parası )

 • Çalışanın eş ve çocuklarının işveren tarafından karşılanan saglık harcamaları


6 stisnalar l.jpg
6-İstisnalar

 • İşveren tarafınadan karşılanan çalışanın ya da eş ve çocuklarının cenaze masrafları

 • Çalışanın eğitimdeki çocuklarına işvereni tarafından saglanan burslar.


7 nd r mler l.jpg
7-İNDİRİMLER

Madde 63/3 : Saglık sigortaları için ödenen primler limitsiz indirim konusu yapılmalıdır.

Diger şahıs sigortaları ile bireysel emeklilikteki indirim limitleri yetersiz ve uygulaması karışıktır.Madde yeniden düzenlenmelidir.


7 ndirimler devam l.jpg
7-İndirimler (devam )

 • Konut edinmek için ödenen faizler Dünya nın bir çok ülkesinde matrahtan indirlmektedir. Belirli şart ve sınırlamalar ile bu uygulama GVK nuna ilave edilmelidir.


7 ndirimler l.jpg
7-İndirimler

 • Çalışanların meslekleriyle ilgili oda , dernek gibi kuruluşlara ödedikleri aidatlar,

 • Meslekleriyle ilgili satın aldıkları kitap ve dergi bedelleri ile katıldıkları eğitim ve seminer bedelleri


7 ndirimler21 l.jpg
7- İndirimler

 • Yabancı çalışanların yurt dışında ödemiş oldukları zorunlu sigorta primleri


Cretler n beyani l.jpg
ÜCRETLERİN BEYANI

 • Vergi bilincinin yerleşmesi , vadandaşlık kavramının algılanması için gelir elde eden tüm kişilerin vergi mükellefi olması gerekir.Bunun saglanması için ise beyannameli mükellefiyet kanımızca şarttır.

 • Ancak bu uygulamanın yapılabilmesi için gerek vergi idaresinin gerkese de vatandaşların buna hazır olamaları gerekir.


Cretlerin beyan l.jpg
Ücretlerin Beyanı

 • Bu uygulamanın ilk adımları şu yollarla atılabilir ,

 • 1-Ücretlerin beyanı ihtiyari bırakılarak GVK nun 89 uncu maddesindeki indirimlerden ücretlilerinde yararlanması sağlanabilir.

 • GVK 89 dışındaki bazı indirimler de bu kapsama alınarak beyanna verilmesi özendirilebilir


Cretlerin beyan24 l.jpg
Ücretlerin Beyanı

 • Örneğin Mükerrer 121 inci maddedeki indirimler beyanname üzerinde yaptırılabilir.

 • Yabancı çalışanlar için beyanname zorunluluğu getirilebilir.Böylece yurt dışı kazançları da kavranabilir.


Beyan s resi l.jpg
Beyan Süresi

Beyannamelerini çeşitli nedenlerle zamanında veremeyecek mükelleflere istekleri halinde faiz alınmak kaydıyla ilave süreler verilebilmelidir.(Örneğin 4 aya kadar ek süre verilebilir)


Vergi oran l.jpg
Vergi oranı

 • Vergi konusunda Dünya daki gelişmelerden birde vergi oranlarının düşürülüp dilimlerin azaltılması hatta sabit bir vergi oranına geçilmesidir.Ülkemizdeki mevcut 5 dilimli tarife yerine 3 dilimli bir tarife uygulanabilir.(Örnek Macaristan,Yunanistan,Çek )


Vergi g venlik m esseseleri l.jpg
Vergi Güvenlik Müesseseleri

 • Belirlenecek bir tutarın üzerinde ücret alanlara yıllık bildirim zorunluluğu getirilmeli ve bu bildirimdeki ücretlerinin doğruluğundan kendileri de sorumlu olmalıdır.

 • Türkiye de bir şirkette çalışan ancak ücretini yurt dışından alan çalışanlar için Türkiye de çalıştığı firmaya bildirim zorunluluğu getirilmelidir.


Tart labilecek konular l.jpg
Tartışılabilecek Konular

 • Yabancılar için özel bir vergileme(İspanya, Belçika örnekleri)

 • Vergi oranını düşürüp tüm istisna ve indirimleri kaldıralım

 • Ücretlerde beyanname usulüne geçiş


ad