Maantiereittien mittaus - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maantiereittien mittaus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maantiereittien mittaus

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
Maantiereittien mittaus
121 Views
taniel
Download Presentation

Maantiereittien mittaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maantiereittien mittaus

 2. Otsikko 2

 3. Maantiereittien mittaaminen Määritelmät: Mittaus varmistaa, että reitti on vähintäinkin ilmoitetun mittainen. Mittauksella määritetään reitti, joka on lyhin mahdollinen varmasti riittävän pitkä reitti.

 4. Maantiereitin mittaaminen • Reitin määrittely • Kalibrointisuoran määrittely • Alkukalibrointi • Reitin mittaus • Loppukalibrointi • Laskutoimitukset • Korjaukset ja määritykset • Mittauksen dokumentointi

 5. Maantiereitin mittaaminen Varusteet: Polkupyörä Jones-mittari Teräsmittanauha Lämpömittari Jousivaaka Laskin Muistiinpanovälineet Reppu Liitu Spraymaali Vasara & nauloja Maalarinteippi Lamppu Turvaliivi Eväät Työkalut

 6. Maantiereitin mittaaminen Jones-counter: Polkupyörään asennettuna ainoa hyväksytty maantiereittien mittaustapa (2013). Ei mittaa suoraan matkaa, vaan pyörän pyörimiseen suhteutettua lukua. Mitatun reitin lukemia verrataan tunnetun kalibrointimatkan antamiin tuloksiin. Yksinkertainen, luotettava, toistettava

 7. Maantiereitin mittaaminen Polkupyörä: Kapearenkainen (rengaspaineet) Jarru molemmissa pyörissä Helppo ajaa Mittasuhteet (pysähtyminen, ajoasento)

 8. Maantiereitin mittaaminen Reitin määrittely: Hahmotelma (järjestäjät) Yksiselitteinen & yksinkertainen Lakien mukainen (luvat) Reittikartta. Lähtö- ja maalipaikan korkeudet. Kulkureitit (mutkat, tie, tien osa, jalkakäytävä) Rajoitteet (merkitseminen)

 9. Maantiereitin mittaaminen Kalibrointi: Kalibrointisuora on tarkasti mitattu suora, jota käytetään pyörän kalibroimiseen. - suora - hyväpintainen (reitin mukainen) - tasaisessa maastossa - (200) 300 – 500m pituinen - mitattavalla reitillä tai reitin lähellä - esteetön (merkit ajoreitillä)

 10. Maantiereitin mittaaminen • Mittaaminen teräsmittanauhalla (min 30 m) kahteen suuntaan (merkit nauhassa: 20C, 50N) • Lämpötilakorjaukset (taulukko) - Keskiarvot mittauksista - Kalibrointisuoran merkitseminen (naulat), kiinteät merkit (kaivonkansi tms.)

 11. Maantiereitin mittaaminen

 12. Maantiereitin mittaaminen PYÖRÄN KALIBROINTI: - rengaspaineet tarkistettava - 4 kalibrointiajoa ennen mittauksia (keskiarvo) - 4 kalibrointiajoa mittausten jälkeen (keskiarvo) - samat varusteet kuin mitatessakin - mittarin asemointi (veto päällä) - toisto samalla tavalla

 13. Maantiereitin mittaaminen

 14. Maantiereitin mittaaminen SCPF = short cource prevention factor (1,001) Ensikertaa mitattaessa Lähtöpaikan korkeus – maalipaikan korkeus Maksimissaan metri / kilometri 10 km = 10 m 21,0975 km = 21 m 42,195 km = 42 m

 15. Maantiereitin mittaaminen REITIN MITTAAMINEN: Käytetään alkukalibroinnin mittausvakiota (sis.SCPF) Kiertosuunnalla ei merkitystä, jos lähtö- tai maalipaikka kiinteä, mitataan muutettavissa olevaan päähän. Väliaikapisteet, mittarin lukeman laskeminen valmiiksi.

 16. Maantiereitin mittaaminen Haluttujen pisteiden määrittelyt (kiinteät paikat) - kilometrimerkinnät Mittauksen välipisteiden kirjaaminen (reittiseloste) - selkeät paikat

 17. Maantiereitin mittaaminen SPR, shortestpossibleroute. Lyhin mahdollinen reitti, jota juoksija voi seurata tulematta hylätyksi. Varmistaa, että kaikki juoksijat juoksevat vähintäänkin ilmoitetun kilpailumatkan.

 18. Maantiereitin mittaaminen Mitatun reitin tulee olla lyhin mahdollinen reittiä rajoittavien ”esteiden” rajoissa. Mittausetäisyys reunasta 30 cm (jalkakäytävän reuna, päällysteen reuna, tien laita, erilaiset merkitsemisrakenteet tms.) ”Jännitetty jousi tai köysi”

 19. Maantiereitin mittaaminen

 20. Maantiereitin mittaaminen

 21. Maantiereitin mittaaminen

 22. Maantiereitin mittaaminen

 23. Maantiereitin mittaaminen

 24. Maantiereitin mittaaminen

 25. Maantiereitin mittaaminen Useamman kierroksen kilpailut!

 26. Maantiereitin mittaaminen Loppukalibrointi, välittömästi mittauksen päätyttyä. Kartoitetaan mahdolliset muutokset mittauksen aikana - lämpötila - rengaspaineet

 27. Maantiereitin mittaaminen

 28. Maantiereitin mittaaminen Maanreitin pituuden laskeminen: (Loppulukema – alkulukema) / päivän vakio = Reitin mitattu pituus

 29. Maantiereitin mittaaminen Reitin mitan lopullinen säätäminen: - Lähdön / maalin siirto - Kääntöpisteiden käyttö / siirto - Reittimuutokset

 30. Maantiereitin mittaaminen Lähes kaikki muutokset vaikuttavat myös välipisteiden etäisyyksiin! Kääntöpisteen siirto tuplaa matkaa! Useammalla kierroksella moninkertaistaa!

 31. Maantiereitin mittaaminen DOKUMENTOINTI Mittaamisen lopputuloksella ei ole mitään virkaa, jos ei tiedä, mitä on mitannut! Dokumentaation täytyy yksiselitteisesti kertoa ulkopuoliselle, kuinka reittiä kuljetaan. Kartat, kuvat, sanallinen kuvaus

 32. Maantiereitin mittaaminen Lähtö, maali, kääntöpaikat, väliaikapisteet Tarkka sijainti, etäisyys jostain kiinteästä paikasta. Väliaikaiset esteet, ohjaukset yms. sijainnit

 33. Maantiereitin mittaaminen DOKUMENTIT: Sertifikaatti Mittausyhteenveto Mittauskertomus Kalibrointisuoran määrittely (sijainti, mittaustapa) Kalibrointipöytäkirja Mittauspöytäkirja Reittikartta, mahdolliset liitteet

 34. Maantiereitin mittaaminen Esteen kiertäminen

 35. Maantiereitin mittaaminen

 36. Maantiereitin mittaaminen