slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego Łysak Andrzej 1 , Kiełb Piotr 2 , Urlik Szczepan 1 , Woźniak Marta 1 1 Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego, 2 QConsultant Kraków, dn. 26.05.2008. Wprowadzenie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego' - taniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego

Łysak Andrzej1, Kiełb Piotr2, Urlik Szczepan1, Woźniak Marta1

1 Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego, 2 QConsultant

Kraków, dn. 26.05.2008

wprowadzenie
Wprowadzenie

Lata 2005-6 charakteryzują się w Polsce wyraźnym spadkiem intensywności wyjazdów zagranicznych w ogóle, a wyjazdów turystycznych w szczególności.Przeciętny polski „urlopowicz" nasycił się już swobodą wypoczynku w renomowanych zagranicznych ośrodkach Pierwsze więc lata XXI wieku można scharakteryzować wyraźnym trendem powrotu do wypoczynku w kraju.Na tle tego boomu turystyki krajowej, a raczej równolegle z nim rozwija się intensywnie w ostatnich latach agroturystyka.Postęp w zastosowaiu Internetu w informacji turystycznej (Wasikowski 2006) ułatwił dostęp do usługi agroturystycznej potencjalnym odbiorcom.

Ilość witryn internetowych, w których można znaleźć w różnej formie informacje o polskich gospodarstwach agroturystycznych liczy się w dziesiątkach.Podjęto więc w niniejszym operacie próbę, opartą na bazie liczącej 263 pozycji ustalenia potencjału i możliwości gospodarczych w regionie, reprezentowanych przez agroturystykę w Małopolsce.

wprowadzenie1
Wprowadzenie

Wykaz wykorzystanych witryn internetowych, posiadających dział Agroturystyka.

http://www.agroturystyka.edu.pl

http://www.agrowakacje.pl

http://katalog.polska.pl/index,Kwatery_prywatne,cid,3173,order,,sh,11.htm

http://www.e-agro.pl/katalog/katalog

http://galicyjskie.pl

http://www.mspa.pl

http://www.agroturystyka.pl

http://www.eholiday.com.pl/54_agroturystyka.html

http://www.agrowypoczynek.pl

http://www.goscinnawies.pl

http://www.agroturystyka.fajnewczsy.pl

http://www.e-agroturystyka.pl/katalog.htm

http://www.wakacje.agro.pl

http://www.agritourism.pl

(w jęz. angielskim, w witrynie: http://www.agroturystyka.pl/)

http://www.ekoturystyka.com.pl

http://www.puszczaromincka.org.pl

http://ekoturystyka.spanie.pl

http://www.aldente.pl/intro2.php?pid=first

http://www.agroturystyka.net

materia i metody
Materiał i metody

Materiał informacyjny stanowiły dane zawarte w ogłoszeniach ofertowych gospodarstw agroturystycznych, zamieszczonych w 19 witrynach internetowych, dotyczących turystyki. Ponieważ układ tych ofert byłw większości wypadków różny opracowano specjalny system zapisu informacji (w programie Microsoft Excel) o poszczególnych gospodarstwach według przedstawione poniżej schematu tabeli wzorcowej

slide5

Materiał i metody

Zawiera ona trzy podstawowe grupy informacji nazwane roboczo: Agroturystyka, Rolnictwo i Odbiorcy.

  • Struktura bazy danych

* Przewidywane pozycje do wprowadzenia w dalszych etapach działania

Przewiduje się, że informacje dotyczące Odbiorców oferowanych usług agroturystycznych zostaną uzyskanew następnym etapie badań, opartym w planie na ankietach wysłanych internetowo do wszystkich, lub wybranych losowo właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy znaleźli się w naszej bazie danych i zechcą odpowiedzieć na przesłaną ankietę.

rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w ma opolsce
Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce

Województwo Małopolskie jest podzielone administracyjnie na 182 gmin, tworzących 22 powiaty. W analizach naszych, dla lepszego zobrazowania sytuacji, odrzucono gminy typowo miejskie (np. Kraków, Tarnów) oraz przyjęto, że gminy „bliźniacze” (np. gmina miejska Grybów i gmina wiejska Grybów) tworzą jedną gminę o tej samej nazwie. W efekcie przyjęto, iż na potrzeby niniejszej analizy liczba gmin w Województwie Małopolskim wynosi 171

Intensywność rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych nie jest w tym terenie równomierna. W większości gmin (62 procent) nie zarejestrowano obecności gospodarstw agro-turystycznych w ogóle. Największe nasilenie ich obecności notuje się w południowej części województwa.

slide8
Konturowa mapa województwa małopolskiego, ukazująca intensywność występowania gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych gminach.
wyniki
Wyniki

Dane dotyczące następnych analizowanych cech, zestawione w formie tabel wynikowych odnoszących się do poszczególnych podgrup informacyjnych przedstawione są poniżej:

wyniki1
Wyniki

Dane dotyczące części adresowo-informacyjnej wskazują, że:

Telefony stacjonarne posiada 94 % gosp.

Telefony komórkowe posiada 50 % gosp.

Adres mailowy posiada 32 % gosp.

Własną witrynę internetową posiada [1] 75 % gosp.

Faks posiada 4 % gosp.

Do kategorii gosp. ekologicznych należy 6 % gosp.

Poddało się kategoryzacji (Tab. 3) 13 % gosp.

Znajomość języków obcych zgłasza (Tab. 4 i 5) 17 % gosp.

[1] Wartość procentowa oznacza liczbę gospodarstw, które można znaleźć w Internecie. Większość z nich wykorzystuje do tego celu serwer portalu, na którym się ogłasza. Niewielka natomiast część tej liczby posiada własną witrynę internetową.

wyniki2
Wyniki

Tab. 3. Frekwencja gospodarstw agroturystycznych w procesie kategoryzacji

wyniki3
Wyniki

Tab.4. Wykaz oferowanej znajomości

języków obcych

Tab.5. Procentowy udział gospodarstw oferujących

znajomość więcej niż 1-go języka obcego

* Ta suma nie zgadza się z całkowitą liczbą gospodarstw w bazie (263) ponieważ

jedno gospodarstwo może obsługiwać kilka języków.

wyniki4
Wyniki

Dane dotyczące wyżywienia wskazują, że:

Śniadanie oferuje 27 % gosp.

Obiad oferuje 23 % gosp.

Kolację oferuje 25 % gosp.

Obiadokolację oferuje 21 % gosp.

Szwedzki stół oferuje 1 % gosp.

Całodzienne wyżywienie oferuje 29 % gosp.

Inne rodzaje wyżywienia oferuje 2 % gosp.

Gospodarstwa nie oferujące żadnego wyżywienia 8 % gosp.

Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat

wyżywienia (lub portale agroturystyczne, w których

się ogłaszały nie umożliwiały podania takiej informacji) 61 % gosp.

Tab.6. Rodzaj i ceny oferowanych posiłków.

wyniki5
Wyniki

Dane dotyczące części noclegowej wskazują, że:

Pokój 1-osobowy oferuje 4 % gosp.

Pokój 2-osobowy oferuje 33 % gosp.

Pokój 3-osobowy oferuje 29 % gosp.

Pokój 4-osobowy oferuje 27 % gosp.

Pokój 5-osobowy oferuje 3 % gosp.

Inne rodzaje pomieszczeń oferuje 4 % gosp.

Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat

oferowanych pokoi (lub portale agroturystyczne,

w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 56 % gosp.

Tab.7. Liczebność i struktura bazy noclegowej w badanych gosp. agroturystycznych

wyniki6
Wyniki

Dane dotyczące dodatkowych świadczeń w części noclegowej wskazują również, że:

Jedną kuchnię do wyłącznej dyspozycji gości oferuje 29 % gosp.

Dwie kuchnię do wyłącznej dyspozycji gości oferuje 3 % gosp.

Żadnej kuchni nie oferuje 8 % gosp.

Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat

dostępu do kuchni (lub portale agroturystyczne,

w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 60 % gosp.

Co najmniej jedną łazienkę do dyspozycji gości oferuje 37 % gosp.

Żadnej łazienki nie oferuje 1 % gosp.

Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat

dostępu do łazienki (lub portale agroturystyczne,

w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 62 % gosp.

wyniki9
Wyniki

Dane dotyczące rolnictwa wskazują, że:

Obecność w gospodarstwie upraw rolnych (zboża,

okopowe, warzywa, owoce, kwiaty lub zioła) wykazuje 15 % gosp.

Obecność w gospodarstwie zwierząt gospodarskich

(krowy, owce, konie, świnie, króliki, kury, indyki lub

pszczoły) wykazuje 9 % gosp.

Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat

produkcji rolniczej (lub portale agroturystyczne,

w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 77 % gosp.

podsumowanie
Podsumowanie

Opracowanie niniejsze odnosząc się tylko do jednego województwa, ma charakter pilotowy. Obejmuje ono poza tym pewną część tylko (szacunkowo 30-40 procent) całej populacji istniejących gospodarstw. Z takiej próby jednakże można już wysnuć pewne prawidłowości o charakterze gospodarczym, socjologicznym, czy finansowo-planistycznym.

Intencją Autorów jest kontynuacja zbierania i dalsza analiza materiałów. Planuje się, skierowanie drogą internetową do wszystkich, lub losowo wybranych właścicieli gospodarstw agroturystycznych 5-10 punktowego zestawu pytań, w których zostałby szczególnie rozwinięty wątek Odbiorców ogłoszonej oferty.

podsumowanie1
Podsumowanie

Z dotychczas zgromadzonych materiałów wynikają następujące prawidłowości:

Południowa część Małopolski posiada wyraźnie lepiej rozwiniętą sieć gospodarstw agroturystycznych,

Agroturystyka zaczyna w coraz większym stopniu stanowić istotne źródło dochodu dla gospodarstw w województwie, w którym z powodu dużego rozdrobnienia agrarnego, nie jest możliwe wprowadzenie intensyfikacji rolniczej na większą skalę,

Baza hotelowa Małopolski wzbogaciła się o 659 pokoi mogących dać nocleg prawie dwu tysiącom turystów,

Ceny oferowanych usług gastronomicznych kształtują się na znacznie niższym poziomie niż lokalach usługowych tej branży usytuowanych w miastach i większych miejscowościach,

Działalność agroturystyczna, powoduje wyraźną poprawę aktywizacji gospodarczej regionów dotychczas mało aktywnych pod względem gospodarczym.