Svigtet tillid og uvished Anbringelse af børn fra familier med rusmiddelproblemer - PowerPoint PPT Presentation

tania
svigtet tillid og uvished anbringelse af b rn fra familier med rusmiddelproblemer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svigtet tillid og uvished Anbringelse af børn fra familier med rusmiddelproblemer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svigtet tillid og uvished Anbringelse af børn fra familier med rusmiddelproblemer

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Svigtet tillid og uvished Anbringelse af børn fra familier med rusmiddelproblemer
149 Views
Download Presentation

Svigtet tillid og uvished Anbringelse af børn fra familier med rusmiddelproblemer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Svigtet tillid og uvishedAnbringelse af børn fra familier med rusmiddelproblemer Professor Hanne Warming Roskilde Universitet, Institut for Samfund og globalisering Kontakt: hannew@ruc.dk

  2. Tillid som mangelvareFortællinger fra børn fra familier med rusmiddelsproblemer • Forældres svigt mens man bor hjemme, under anbringelsen og i forbindelse med samvær • Omgivelsernes manglende tillid til barnet – normalitet som forudsætning for anerkendelse • Tabu, skam og solidaritet: Manglende tillid til omgivelserne • Usikkerhed i anbringelsen: Barnet kan ikke have tillid til systemet

  3. Konsekvenser og reaktioner ”Selvmordstanker” ”Man får herre-nederen på” ”Sådan nogen som os, tror ikke så meget på voksne” ”Man vender sig mod sine ’fucked-up venner – selvom det jo også er noget lort Man tænker: ’Fuck dem!’ ”Man mister troen på sig selv”

  4. To teoretiske perspektiver:Hvorfor er tillid vigtigt og hvordan opbygges den: Grundlæggende tillid: Basic trust og tilknytningsmønstre (Bowlby, Ainsworthmf., Hart & Schwartz) – et udviklingspsykologisk perspektiv Social tillid, systemtillid og institutionaliseret mistillid (Luhmann) – et sociologisk perspektiv

  5. Hvorfor er tillid vigtigt og hvordan opbygges den?ifølge Luhmann • Tillid opbygges i interaktion og over tid ved at man • Kommunikerer tillid og viser sig tillidsværdig • Tillid er altså mellem mennesker/systemer, men • Man kan være mere eller mindre disponeret for • tillid • Tillid som (nødvendigt ) alternativ til fortrolighed, • tiltro og rationel kalkulation • Tillid reducerer kompleksitet og gør handlen og samhandlen mulig – mistillid paralyserer, gør ensom og er subjektivt belastende • Tillid og institutionaliseret mistillid som funktionelle ækvivalenter • At blive vist tillid er motiverende og forpligtende – at blive vist mistillid er demotiverende og frisættende

  6. Udfordringer og potentialeri anbringelsen:At skabe rum for tillid • De voksne skal lære at vove tilliden og at kunne bære at blive skuffet igen og igen • De voksne skal lære at kommunikere tillid (undgå mistillidskommunikation) • Bryd tabuet – nedbryd skyld, skam og individuelt ansvar • Nedbrydelse af forestillingen om barnet som familiens spejlbillede • At få øje på, at symptomer også kan være styrker – samtidig med at de udgør afvigelse fra normaliteten og måske sårbarhed

  7. Tak fordi I lyttede  Mere om mine forskningsprojekter på: www.tillid.ruc.dk & www.afvig.ruc.dk Plejebørns erfaringer: www.boernetinget.dk