riiklik pensionikindlustus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riiklik pensionikindlustus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riiklik pensionikindlustus

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Riiklik pensionikindlustus - PowerPoint PPT Presentation

tania
242 Views
Download Presentation

Riiklik pensionikindlustus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riiklik pensionikindlustus 2012

 2. 2012.aasta pension Indeks 1,044 ► 1. aprillist: Rahvapensioni määr eurodes 134, 10 Aastahinne eurodes 4, 515 Baasosa eurodes 120, 2069

 3. Vanaduspensionäride pensionistaaž(sealhulgas soodustingimustel-, ennetähtaegne- ja edasilükatud vanaduspension) • Keskmine pensionistaaž (pensioniõiguslik + kindlustusstaaž) 44,28 aastat sealhulgas: • keskmine pensioniõiguslik staaž 39,76 aastat • keskmine pensionikindlustusstaaž 4,52 aastat

 4. Keskmised pensionid 2012.a

 5. Pensionäride arv, kelle pensioni suurus ei ole tõusnud alates riikliku pensionikindlustuse seaduse jõustumisest

 6. Pensionäride arv, kelle pension on üle 192 euro

 7. Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (ISM RP) seos pensioni suurusega ISM RP ► Aastakoefitsient = ———————————— ISM RP keskmine suurus ISM RP 2011. aasta koefitsient = ———————————— 1 787 (eurot) ► Pensioni suurus sõltub pensionikindlustatu aastakoefitsientide summast. ► Pensioni kindlustusosaku arvutamisel korrutatakse pensionikindlustatu aastakoefitsientide summat aastahindega (01.04.2012 – 4,515 eurot). ► Aastakoefitsiendi 1 saab 2011.a eest isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek oli 2011.a keskmiselt 744, 73 eurot kuus (kui ei olnud ühinenud pensioni II sambaga).

 8. Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi2008 – 2011 (1.)

 9. Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi 2008 – 2011 (2.)

 10. Pensionikindlustatute jaotus maakondade järgi

 11. Keskmised aastakoefitsiendid maakondade järgi

 12. 2011. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti ja keskmised pensionikindlustuse koefitsiendid

 13. 2011. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti võrdluses sama liigi pensionäride üldarvuga

 14. 2011. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti meeste ja naiste võrdluses

 15. 2011. aastal töötanud pensionäride jaotus maakonniti

 16. Sotsiaalkindlustusameti eelarve 2012

 17. Pensionikindlustusstaaž • Ühe aasta pensionikindlustusstaaži saab isik, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (ISM P) oli vähemalt võrdne miinimumpalga aastasummalt makstavaga: 2011. aastal (12 kuud x 278,02 x 20%) = 667,25eurot • Isikule, kelle eest maksis sotsiaalmaksu riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse §6 alusel (278,02eurolt kuus), arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži, kui isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa oli: 2011.aastal (12 kuud x 278,02 x 20%) = 667,25eurot • Ühe kalendriaasta eest on võimalik saada maksimaalselt üks pensionikindlustusstaaži aasta. • Pensionikindlustusstaaži aasta arvutatakse kümnendmurruna, kolm kohta pärast koma. • Pensionikindlustusstaaž on oluline pensioniõiguse kindlakstegemisel, aga seda ei kasutata pensioni arvutamisel. Pensioni suurus sellest eisõltu.

 18. Kuidas saan teatise kätte? 1. Kasuta internetti, vaata e-teatist X-tee kodanikuportaalis, soovi korral trüki see ka välja. Selleks on vaja: • omada ID-kaarti ja juurdepääsu arvutile ID-kaardi lugejaga või • olla mõne internetipanga klient (Swedbank, SEB (Ühispank), Sampo Pank, Krediidipank, Nordea Pank, Parex,Tallinna Äripank, BIG) 2. Mine pensioniameti (Sotsiaalkindlustusameti) klienditeenindusse ja palu teatis välja trükkida. 3. Esita pensioniametile taotlus teatise saamiseks kirja teel. Sel juhul saadetakse teatis rahvastikuregistris näidatud aadressil.

 19. E-teatis – kuidas leian? • Juurdepääs e-teatisele internetipanga kliendi jaoks: • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee • Seejärel vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule • Vali internetipankade loendist sobiv, autendi ennast, sisestades internetipanga koodid • Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis • Vali aasta, mille kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2011) ning kuupäev, mille seisuga andmeid soovid • Vajuta Päring

 20. Juurdepääs e-teatisele ID-kaardi abil(vajalik on ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti!): • Sisesta ID-kaart ID kaardi lugejasse (pildiga osa jääb nähtavale) • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee • Vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule • Sisesta oma ID kaardi kood (PIN 1) • Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis • Vali aasta, mille kohta kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2011) ning kuupäev, millise seisuga andmeid soovid. • Vajuta Päring