Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Потенціал ринку для виробників органічної продукції в Україні PowerPoint Presentation
Download Presentation
Потенціал ринку для виробників органічної продукції в Україні

Потенціал ринку для виробників органічної продукції в Україні

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Потенціал ринку для виробників органічної продукції в Україні

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Потенціал ринку для виробниківорганічної продукції в Україні 8жовтня 2013 року. БЕЗГІН Микола Володимирович

 2. Параметри світовогоринкуорганічнихпродуктів • За оцінками швейцарських експертів ринок органічної продукції у світі зараз становить близько $60 млрд. • За прогнозами, до 2014 року світове споживання органічноїпродукції збільшиться на 61% та досягне $97 млрд.

 3. Динаміка світового органічного ринку

 4. Параметри світовогоринкуорганічнихпродуктів • Екологічним виробництвом с.-г. продукції займаються близько 1,8 млн.господарств на 37,2 млн.га.

 5. РозвитоквітчизняногоорганічногоринкуРозвитоквітчизняногоорганічногоринку • В Україні суттєве виробництво органічної продукції розпочалося наприкінці 90-х років. • На той час великі міжнародні трейдерські організації сертифікували зацікавлені господарства та здійснювали експорт виробленої у них продукції. • На початок 2011 року в Україні працювало близько140 сертифікованих органічних господарств, які використовували понад 290 тис. га с.-г. угідь. • Проте відсутність офіційної статистики свідчить, що ці показники є досить умовними.

 6. Динаміка органічноговиробництва в Україні

 7. Асортимент органічних продуктів в Україні За дослідженнями FiBL та IFOAM в Україні сертифіковано 16 видів органічних продуктів: крупи зернових і зернобобових культур, олійні, овочі, кавуни, дині, гарбузи, фрукти, ягоди, виноград, ефірні олійні культури, м'ясо, молоко, гриби, горіхи і мед. До сертифікованих продуктів переробки включено: зерна, пластівці, джеми, сиропи, соки, масла, борошно і консервовані овочі.

 8. Фірмовізнакиімаркиорганічних підприємств переробки продуктів харчування в Україні:

 9. Споживачі органічноїпродукції Вік 25 - 50 років . 60 % покупців становлять жінки Понад 65 % споживачів мають середній і вище середнього дохід Мотивація – здоровий спосіб харчування 25% споживачів проживають у Києві, ще 24 % - в містах із мільйонним населенням та 10 % -в обласних центрах

 10. Канализбутуорганічноїпродукції Органічна . Відділи Великих упермаркетів продукція Експорт Доставка через Інтернет та телефон Спеціалізовані органічні магазини

 11. Длярозвиткуринкуорганічноїпродукціїв Українінеобхідно: • Розвиватисільськогосподарськукооперацію. • Сприятирозвиткуекспортуорганічноїпродукції. • Організовуватиспеціальніярмарки, виставки, фестивалі. • Створитиспеціалізованімісцянагуртовихринках.

 12. Перспективи розвитку органічного секторав Україні: • Експортна привабливість завдяки сусідству з ринком ЄС, який є 2 світовим ринком органічних продуктів та зростає величезними темпами. • 8 млн. Га. екологічно чистих чорноземних земель. • Доступність сільськогосподарської робочої сили. • Низький рівень використання пестицидів та хімічних добрив. • Міцні традиції веденнясільськогосподарського виробництвау злагоді з природою.

 13. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! БЕЗГІН МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ +38 067 911 38 09 nbezgin@land.ru