Siedliska l dowe i gatunki ro lin
Download
1 / 18

Siedliska l?dowe i gatunki ro?lin - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Siedliska lądowe i gatunki roślin. Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Chronione siedliska przyrodnicze : 1210 Kidzina na brzegu morskim 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Siedliska l?dowe i gatunki ro?lin' - tanaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Przedmioty ochrony w obszarze plh 220032 zatoka pucka i p wysep helski
Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski

 • Chronione siedliska przyrodnicze:

 • 1210 Kidzina na brzegu morskim

 • 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku

  • 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietaliamaritimaeczęść - zbiorowiska nadmorskie)

 • 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

 • 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

 • 2130 Nadmorskie wydmy szare

 • 2180 Bory i lasy mieszane na wydmach nadmorskich

 • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

 • 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

 • 91D0 Bory i lasy bagienne


 • Przedmioty ochrony w obszarze plh 220032 zatoka pucka i p wysep helski1
  Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski

  • Gatunki roślin:

   • 1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący)Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)

   • 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii

   • 2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)  1210 kidzina na brzegu morskim
  1210 Kidzina na brzegu morskim

  • 1. Tworzenie/utrzymanie warunków umożliwiających powstawanie i okresowe trwanie siedliska przyrodniczego


  1230 klify nadmorskie na wybrze u ba tyku
  1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku

  • 1. Utrzymanie warunków dla trwania siedliska przyrodniczego i realizacji naturalnych procesów dynamicznych na klifach

  • 2. Niepogarszanie wskaźników stanu ochrony (w tym: stabilności ściany klifu, obecności charakterystycznych roślin zielnych i krzewów)


  1330 solniska nadmorskie glauco puccinietalia cz zbiorowiska nadmorskie
  1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska nadmorskie)

  • 1. Utrzymanie lub powiększenie powierzchni siedliska

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony (w tym: obecność halofitów)

  • 2a. Obniżenie udziału gatunków ekspansywnych oraz zmiana stosunków dominacyjnych gatunków

  • 2b. Utrzymanie lub poprawa stosunków wodnych

  • 2c. Eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem

  • 2d. Utrzymanie/poprawa liczebności gatunków charakterystycznych


  2110 inicjalne stadia nadmorskich wydm bia ych oraz 2120 nadmorskie wydmy bia e elymo ammophiletum
  2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych oraz 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

  • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony

  • 2a. Eliminacja lub ograniczenie szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi

  • 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy

  • 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej


  2130 nadmorskie wydmy szare
  2130 Nadmorskie wydmy szare

  • 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony

  • 2a. Ograniczenie i/lub niedopuszczenie do szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi

  • 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy

  • 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej

  • 2d. Eliminacja lub ograniczenie rozwoju drzew i krzewów


  2180-1 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)2180-4 Nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri-Pinetum)

  • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony

  • 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem

  • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem

  • 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna


  6410 zmiennowilgotne ki trz licowe molinion
  6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

  • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony

  • 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych

  • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności ze wzorcem


  7230 g rskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m ak turzycowisk i mechowisk
  7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

  • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony

  • 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych

  • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem

  • 2c. Utrzymanie/poprawa warunków dla obfitszego występowania dwóch gatunków charakterystycznych: Liparis loeselii i Hamatocaulis vernicosus


  91d0 b ory i lasy bagienne
  91D0 młak, turzycowisk i mechowiskBory i lasy bagienne

  • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony

  • 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem

  • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem

  • 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna


  Cele ochrony gatunk w ro lin
  Cele ochrony gatunków roślin młak, turzycowisk i mechowisk


  1393 haczykowiec b yszcz cy sierpowiec b yszcz cy hamatocaulis vernicosus drepanocladus vernicosus
  1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący) młak, turzycowisk i mechowiskHamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)

  • 1. Utrzymanie/zwiększenie powierzchni występowania gatunku

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony

  • 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie

  • 2b. Eliminacja negatywnych oddziaływań z zewnątrz (w tym: wpływu deptania, eutrofizacji, zaśmiecania)

  • 2c. Eliminacja groźby zaniechania gospodarki pasterskiej i łąkarskiej


  1903 lipiennik loesela liparis loeselii
  1903 Lipiennik młak, turzycowisk i mechowiskLoeselaLiparisloeselii

  • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego (w tym: stanu uwodnienia siedliska)

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony w tym: stopnia zarośnięcia siedliska przez fanerofity)

  • 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie


  2216 lnica wonna linaria loeselii linaria odora
  2216 Lnica wonna młak, turzycowisk i mechowiskLinaria loeselii (Linaria odora)

  • 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska gatunku

  • 1a. Utrzymanie mozaikowego charakteru roślinności na siedlisku

  • 1b. Utrzymanie odpowiedniej kombinacji fragmentów terenu o różnym stopniu zadarnienia

  • 2. Utrzymanie i/lub poprawa parametrów siedliska prowadząca do utrzymania stanu ochrony gatunku