pr bibliotek uczelni wy szych w tr jmie cie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście. Funkcja biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni. Wprowadzenie. Zmiany w szkolnictwie wyższym Orientacja marketingowa szkół wyższych Wykorzystanie narzędzi PR w zarządzaniu szkoła wyższą Czy biblioteka akademicka potrzebuje PR?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście' - tanaya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr bibliotek uczelni wy szych w tr jmie cie

PR bibliotek uczelni wyższychw Trójmieście

Funkcja biblioteki w kształtowaniuwizerunku wyższej uczelni

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

wprowadzenie
Wprowadzenie
 • Zmiany w szkolnictwie wyższym
 • Orientacja marketingowa szkół wyższych
 • Wykorzystanie narzędzi PR w zarządzaniu szkoła wyższą
 • Czy biblioteka akademicka potrzebuje PR?
 • Wizerunek i perspektywy zmiany biblioteki akademickiej według studentów.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

badanie 1 ocena uczelni
Problem: Jakie są wymiary oceny zadowolenia z wyboru kierunku studiów?

Uczestnicy (N=193)

Kobiety (N=129; 66,8%) Mężczyźni (N=64; 33,2%),

Wiek od 20 do 24 lat (M=21,3; SD=,8),

Rok studiów od 2 do 4 (M=2,45; SD=0,52),

Badanie 1: Ocena uczelni

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

osie oceny uczelni wy szej
Osie oceny uczelni wyższej
 • Założono 7-wymiarową strukturę oceny uczelni wyższej:
  • Szanse sukcesu zawodowego,
  • Jakość zdobywanej na uczelni wiedzy,
  • Szanse na aktywność studencką,
  • Kultura i kompetencje personelu merytorycznego uczelni,
  • Jakość administracji i obsługi studenta,
  • Zaplecze dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, „ułatwiacze”,
  • Zaplecze biblioteczne.
 • Poprzez konfirmacyjną analizie czynnikową sprawdzono trafność przewidywanej struktury
  • Dla osi niezależnych, nieskorelowanych,
  • Dla osi powiązanych.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

struktura kwestionariusza
Struktura kwestionariusza
 • Liczba pozycji skali: 7. Np..
 • Po ukończeniu tej uczelni będę mieć dużo większe szanse na znalezienie pracy.
 • Znalezienie pracy po mojej uczelni będzie łatwe.

Biblioteka

Aktywność

Pracownicy

Wiedza

 • Liczba pozycji skali: 3. Np..
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej.
 • Działalność kół naukowych.

 • Liczba pozycji skali: 3. Np..
 • Wystarczająca liczba książek w bibliotece.
 • Posiadanie aktualnych czasopism i książek.
 • Jakość obsługi studentów w bibliotece.
 • Liczba pozycji skali: 4. Np..
 • Wyposażenie w pomoce naukowe.
 • Możliwość korzystania z Internetu na uczelni.
 • Zaplecze multimedialne uczelni.

Zaplecze

 • Liczba pozycji skali: 5. Np..
 • Liczba liczących się w kraju pracowników naukowych.
 • Przygotowanie merytoryczne pracowników.

Szanse

 • Liczba pozycji skali: 6. Np..
 • Atrakcyjność przekazywania wiedzy.
 • Poziom konferencji naukowych organizowanych na uczelni.

 • Liczba pozycji skali: 4. Np..
 • Jakość obsługi studentów w dziekanacie.
 • Sprawny proces rekrutacji na studia.
 • Jasne kryteria funkcjonowania uczelni.

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

podsumowanie wynik w
Podsumowanie wyników

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

analiza psychometryczna kwestionariusza
Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,56

,74

,45

Zaplecze

Szanse

,45

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

analiza psychometryczna kwestionariusza1
Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,58

,74

,45

,42

Zaplecze

Szanse

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

analiza psychometryczna kwestionariusza2
Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,52

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,40

,74

,45

Zaplecze

Szanse

,53

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

analiza psychometryczna kwestionariusza3
Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,74

,52

,45

Zaplecze

Szanse

,53

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

analiza psychometryczna kwestionariusza4
Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,55

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,74

,62

,45

Zaplecze

Szanse

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

model zadowolenia student w
Model zadowolenia studentów
 • Można założyć, że w rzeczywistości zadowolenie studentów z uczelni wynika z jakiegoś układu wyróżnionych osi oceny uczelni,
 • Korzystając z analizy ścieżek testowano następujące modele teoretyczne wyjaśniające zadowolenie studentów z uczelni:
  • Model jednoczesnej oceny „wszystkiego”,
  • Model 2 procesów: OcenyKompetencjeZadowolenie
  • Model 3-fazowy:

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

model 0
Model 0

,79

e

Biblioteka

,06

,28

e

Pracownicy

-,001

,89

,17

e

Administracja

,33

,77

,32

e

Zaplecze

Zadowolenie

e

,33

,36

e

Wiedza

,15

,55

e

Aktywność

,92

,29

e

Szanse

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

model 1
Model 1

,43

,84

,23

e

e

e

,72

e

,50

Biblioteka

Zadowolenie

Wiedza

,50

,50

,50

,45

,50

Pracownicy

,50

e

Aktywność

,50

,50

,50

,01

,50

Administracja

,50

Szanse

-,50

,50

Zaplecze

,35

,62

,71

e

e

e

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

model 2
Model 2

,79

e

Biblioteka

,40

,1,0

Zadowolenie

,75

e

,,75

e

Zaplecze

,40

,1,0

e

Szanse

,22

,,86

e

Wiedza

1,0

,64

Aktywność

e

,50

,50

,68

,33

e

Pracownicy

Administracja

e

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

model 3
Model 3

,62

,42

,70

e

e

,72

e

1,0

,35

Administracja

Zaplecze

e

Zadowolenie

e

,75

1,0

,46

,50

1,01

Pracownicy

Aktywność

Szanse

e

1,25

1,0

Biblioteka

Wiedza

,23

,83

e

e

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

pierwsze wnioski z badania
Pierwsze wnioski z badania
 • Głównym predyktorem zadowolenia z wyboru kierunku studiów jest ocena szans na zdobycie dobrego i dobrze płatnego zawodu,
 • Głównym predyktorem oceny szans na pracę jest jakość zdobywanej przez studentów wiedzy,
 • Biblioteka (jej zasoby i sposób funkcjonowania) zdaje się być ważnym aspektem kształtującym poczucie wiedzy zdobywanej przez studentów na uczelni,
 • Żadna inna ścieżka nie jest w pełni istotna statystycznie, nie pozwala w sposób znaczący przewidywać zadowolenia studentów z wyboru kierunku studiów.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

badanie 2 e biblioteka
Badanie 2: E-biblioteka

Problem 1: Czy wprowadzenie bazy książek elektronicznych w bibliotece uczelnianej poprawi jej ocenę?

Problem 2: Jacy studenci najchętniej będą korzystać z elektronicznych zasobów biblioteki uczelnianej?

Uczestnicy (N=190)

 • Kobiety (N=99; 52.2%); Mężczyźni (N=91; 47,8%),
 • Wiek 19 – 31 lat (M=21,1; SD=1,3),
 • Studenci lat I – V (M=2,8; SD=0,7),
 • Kierunki studiów: Socjologia, Chemia, Ekonomia i Zarządzanie, Prawo.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

narz dzia i procedura
Narzędzia i procedura
 • Badanie ankietą składającą się z 5 skal w dwóch grupach:
  • Zachowanie i Preferencje:
   • Dostęp do internetu i korzystanie z internetu, jako źródła informacji,
   • Korzystanie z czasopism i książek elektronicznych dostępnych w internecie,
   • Zadowolenie z biblioteki w obecnej formie,
  • Ocena koncepcji E-biblioteki:
   • Optymistyczne nastawienie wobec koncepcji,
   • Postawa sceptyczna,

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

hipotezy
Hipotezy
 • Rok studiów (zaawansowanie, specjalizacja) sprzyjają postawie optymizmu,
 • Znajomość internetu, jako źródła wiedzy (np.. Doświadczenie w wyszukiwaniu pożytecznych informacji) oraz korzystanie z literatury w formie elektronicznej sprzyja postawie optymizmu,
 • Zadowolenie z biblioteki w jej obecnej formie sprzyja postawie pesymizmu,

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

a rok studi w
... a rok studiów

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

a znajomo internetu
... a znajomość internetu

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

a czytanie e book w i zadowolenie z biblioteki
... a czytanie e-book’ów i zadowolenie z biblioteki

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

podsumowanie
Podsumowanie
 • PR jest bibliotekom potrzebny, ale nie może to być „byle jaki” PR,
 • Konieczne wydaje się podkreślanie znaczenia w komunikacji ze studentami BIBLIOTEKI, JAKO BAZY WIEDZY
 • Koncepcja e-biblioteki może być dobrym rozwiązaniem, jednak budzi niemal tyle samo wątpliwości, co nadziei,
 • Być może trzeba podkreślać takie zalety projektu, jak:
  • BOGACTWO ZASOBÓW SPECJALISTYCZNYCH,
  • ŁATWA DOSTĘPNOŚĆ DO ZASOBÓW,
  • ZNOSZENIE BARIER CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA BIBLIOTEKI W JEJ OBECNEJ FORMIE.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

Andrzej Piotrowski Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiegopsyap@univ.gda.pl

Karol Karasiewicz Polska Akademia Nauk i SWPS w Warszawiekkarasiewicz@swps.edu.pl

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz

dzi kujemy za uwag1
Dziękujemy za uwagę
 • Andrzej Piotrowski Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiegopsyap@univ.gda.pl

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz