p sobnost oovz ve slo k ch ivotn ho prost ed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Působnost OOVZ ve složkách životního prostředí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Působnost OOVZ ve složkách životního prostředí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Působnost OOVZ ve složkách životního prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Působnost OOVZ ve složkách životního prostředí. Obecné otázky zdraví. Obecné otázky zdraví. Zdraví je výsledkem působení biologických a společenských činitelů, z nichž mnohé lze příznivě ovlivnit. Úroveň zdraví – odraz společnosti – ekonomiky, humanity a politická vyspělost.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Působnost OOVZ ve složkách životního prostředí' - tanaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obecn ot zky zdrav
Obecné otázky zdraví
 • Zdraví je výsledkem působení biologických a společenských činitelů, z nichž mnohé lze příznivě ovlivnit.
 • Úroveň zdraví – odraz společnosti – ekonomiky, humanity a politická vyspělost.
historick v voj v r
po 1. světové válce pokles úmrtnosti

2. svět. válka zvýšení úmrtnosti – hl. muži

po 2. svět. válce pokles úmrtnosti (pokud stejný stav – ČR by se srovnávala s vyspělými západoevrop. státy)

60. léta zvýšení úmrtnosti a stagnace

90. léta pozitivní změna

Historický vývoj v ČR
zdrav ur eno
Zdraví určeno
 • individuálními vlastnostmi člověka (vrozená dispozice ke zdraví, k nemoci, způsob chování- předcházení chorobám)
zdrav ur eno1
Zdraví určeno
 • společenské činitelé (úroveň lékařské péče a prevence, očkování, nemoce z povolání, úrazy, informace o zdravé výživě, propagace sportu, možnosti rekreace – ozdravné pobyty)
zdrav ur eno2
Zdraví určeno
 • životní prostředí (podnebí, záření, znečištění, přírodní katastrofy)
zdrav ur eno3
Zdraví určeno
 • Optimum: rovnováha všech složek
 • Investice státu do zdraví - značné
 • Zdraví jednotlivce je hodnoceno na základě vyšetření s cílem odhalení nemoci
zdrav je d le i dobr t lesn a du evn zdatnost

Zdraví je dále i dobrá tělesná a duševní zdatnost

Hodnotící ukazatelé: úmrtnost, nemocnost, cílené šetření určité speciální stránky zdraví na reprezentativním souboru lidí

nemoci ob hov soustavy
Nebezpečí: ischemická choroba srdeční a cévní onemocnění mozku

Riziko: kouření, vysoký TK, diabetes, cholesterol, obezita, stava s vysokým obsahem živ. tuků, absence pohybu

Neovlivnitelné faktory: genetická zátěž, věk, pohlaví

Psychosociální faktory: stres

Od 60-80. let vzestup, nyní mírný pokles

Nemoci oběhové soustavy
zhoubn n dory
Za posledních 15 let vzestup v ČR

Vzestup nádorů konečníku a tlustého střeva

Zhoubné nádory
nemocnost na d chac choroby
Nemocnost na dýchací choroby
 • Nejčastější v ČR (hl. u mladé populace)
 • Důsledek-znečištěné ovzduší
 • Vzrůst během zimních měsíců
 • Lékaři opomíjejí hlásit
nemocnost na infek n choroby sp chy
Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Záškrt

Dávivý kašel

Spalničky

Zarděnky

Vzteklina

Parotitida (příušnice)

Tetanus

TBC

Virová hepatitida B

Virová hepatitida A

Memingokové infekce

Nemocnost na infekční chorobyÚspěchy
nemocnost na infek n choroby1

Nemocnost na infekční choroby

Nové inf. nemoci: HIV, syfilis, kapavka, salmonelózy, klíšťová encefalitida, Lymská borelióza.

nemocnost na poran n a otravy
Nemocnost na poranění a otravy
 • Přehled: statistika hospitalizovaných osob
 • Hospitalizace: nitrolební poranění, zlomeniny končetin, syndrom týrání, dopravní nehody
 • Muži 3x častější úrazy, hlavně mladí lidé
nemocnost na choroby z povol n
kvalita pracovního prostředí

dozorová činnost OOVZ

postoj zaměstnavatele

Nemocnost na choroby z povolání
nemocnost na choroby z povol n1
Nemocnost na choroby z povolání
 • Účinky vibrací – horníci (jednostranné a dlouhodobé přetěžování kloubů, kostí, svalů a úponů)
 • Kožní
 • Hepatitida B
 • Svrab, salmonelózy, záněty spojivek TBC, plané neštovice
nemocnost na choroby z povol n2
Nemocnost na choroby z povolání
 • Nemoci přenosné ze zvířat a rostlin - trichofycie, fotodermatózy, ornitózy, tularémie
 • Tropické inf. choroby - malárie, amoebióza
 • Alergie - astma, farmářské plíce
nemocnost na choroby z povol n3
Nemocnost na choroby z povolání
 • Chemické látky
 • Důsledky těžby uranu a úpraven uranových rud
 • Azbestóza
nemocnost na psychick choroby
Nemocnost na psychické choroby
 • Nárůst duševních poruch

Schizofrenie, alkoholismus, narkomanie, toxikománie, gemblerství

2 ivotn prost ed a zdrav
2. Životní prostředí a zdraví
 • 20% vliv na zdraví : Pitná voda, Pitná voda, Hluk
 • Pitná voda - infekce z koupání, alergizace
 • Hluk - nejhlučnější lokality 76 dB ve dne a 69 v noci, tiché lokality 46 ve dne 36 v noci
ivotn prost ed a zdrav
. Životní prostředí a zdraví
 • Ovzduší - imise,vnitřní prostředí bytu formaldehyd, NO2, prachové částice, bakterie, plísně

- závislost na ročním období a místě odběru (zima-kuchyň)

monitor zne i t n prost a exp lov ka bioindik tory a b iomarkery
Monitor. znečištění prostř. a exp. člověka, bioindikátory a biomarkery
 • Míra znečištění ŽP kvalita a kvantita obtížně stanovována
 • využití biologických prostředků pro monitoring
biomarkery
Biomarkery
 • zahrnují všechny měřitelné odpovědi a interakce mezi biologickým systémem a faktorem prostředí.
 • Slouží jako základ pro odhad míry expozice k chemickým látkám.
 • látky a jejich metabolity nebo produkty interakce xenobiotika a cílových buněk (makromolekul),detekovatelné v některém kompartmentu organizmu
biomarkery1
Biomarkery
 • zahrnují měřitelné diochemické, fyziologické nebo jiné změny v organismu
 • mohou být použity k potvrzení preklinického poškození nebo nepříznivých zdravotních účinků po zevní expozici a absorpci xenobiotika
biomarkery2
Biomarkery
 • používají se ke stanovení nebezpečnosti látky
 • pro určení dávkové závislosti při stanovení rizika expozice
 • při hodnocení nutno brát v úvahu genetickou diferenciaci a enzymatickou výbavu lidské populace.