a jogalkot s elm lete s gyakorlata n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A jogalkotás elmélete és gyakorlata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

A jogalkotás elmélete és gyakorlata - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

A jogalkotás elmélete és gyakorlata. Gáva Krisztián – közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár. Mikor kell jogot alkotni?. A Belső Jogalkotási eljárás fázisai Problémafelismerés, -meghatározás A kiindulási helyzet elemzése Az okok elemzése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A jogalkotás elmélete és gyakorlata' - tan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a jogalkot s elm lete s gyakorlata

A jogalkotás elmélete és gyakorlata

Gáva Krisztián – közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár

mikor kell jogot alkotni
Mikor kell jogot alkotni?

A Belső Jogalkotási eljárás fázisai

Problémafelismerés, -meghatározás

A kiindulási helyzet elemzése

Az okok elemzése

A jogszabály céljának meghatározása és értékelése

Lehetőségek a cél érdekében

Alternatív lehetőségek értékelése a célok alapján

Döntés és ennek megalapozása

Az eredmény ellenőrzése

jogszab ly szakmai tartalm nak s jogrendszerbe illeszked s nek biztos t sa
Jogszabály szakmai tartalmának és jogrendszerbe illeszkedésének biztosítása

előkészítő feladata: szakmai tartalom kialakítása, figyelembe véve a 2. § (4) bekezdésében meghatározott elveket

igazságügyért felelős miniszter feladata: a 2. § (4) bekezdésben meghatározott elvek érvényesítése

 • törvények, kormányrendelet – együttes előterjesztés (?)
 • miniszteri rendelet – IM véleményének kötelező kikérése – vétójog (csak alkotmányossági és uniós jogi szempontok) – Kormány dönt
 • önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete - IM véleményének kötelező kikérése
el zetes hat svizsg lat 1
Előzetes hatásvizsgálat 1.
 • a jsz előkészítője – a jsz feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit
 • eredményéről a döntéshozót tájékoztatni kell
el zetes hat svizsg lat 2
Előzetes hatásvizsgálat 2.

a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

 • a tervezett jsz valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
   • társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
   • környezeti és egészségi következményeit,
   • adminisztratív terheket befolyásoló hatásait
 • a jsz megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
 • a jsz alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet

a jogszab ly el k sz t s tov bbi szab lyai
A jogszabály-előkészítés további szabályai
 • indokolási kötelezettség: jsz tervezetéhez a jsz előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait
 • jsz-tervezetek véleményezése: ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jsz-ok tervezetét véleményezhesse, a jsz előkészítője köteles megküldeni
 • előzetes bejelentési kötelezettség: miniszter útján, akkor is, ha nem a Kormány az előterjesztő; MNB elnök és önálló szabályozó szerv vezetője közvetlenül
ut lagos hat svizsg lat
Utólagos hatásvizsgálat

miniszter, MNB elnök, önálló szabályozó szerv vezetője, jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a jsz-ok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jsz-ok utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal

a jogszab lyok tartalmi fel lvizsg lata
A jogszabályok tartalmi felülvizsgálata

miniszter, MNB elnök, önálló szabályozó szerv vezetője, jegyző a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jsz keretében

 • az elavult, szükségtelenné vált,
 • a jogrendszerbe nem illeszkedő,
 • a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jsz címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
 • a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
 • az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító

jsz-i rendelkezések hatályon kívül helyezésére vagy módosítására kerüljön sor

a magyar k zl ny
A Magyar Közlöny
 • Magyarország hivatalos lapja
 • elektronikus dokumentumként, az a hiteles
 • egységes szerkezetű szöveg nem tehető közzé
 • időbélyegző, nyilvános kulcsok
 • szerkesztő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által normatív utasításban kijelölt személy
kihirdet s k zz t tel 1
Kihirdetés, közzététel 1.
 • jsz-t ki kell hirdetni a Magyar Közlönyben
 • önk.r. kihirdetése helyben szokásos módon
 • közjogi szervezetszabályozó eszközt közzé kell tenni a Magyar Közlönyben, kivétel
   • minősített adatot tartalmazó k. sz. e.
   • fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének n. u.
   • helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének n. h.
   • polgármester és jegyző n. u.
kihirdet s k zz t tel 2
Kihirdetés, közzététel 2.
 • aláírás - helyettesíthetőség
 • az aláírást követően a kihirdetésről, közzétételről a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a kézhezvételt követően haladéktalanul gondoskodik
jogszab lyok megjel l se a kihirdet s sor n
Jogszabályok megjelölése a kihirdetés során

Törvény

Kihirdetésének éve, sorszáma, törvény elnevezés, törvény címe

Más jogszabály

Jogszabály megalkotójának megjelölése, sorszáma, kihirdetésének napja, jogszabály elnevezése és címe

Részletszabályok: a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

helyesb t s 1
Helyesbítés 1.
 • ha a jsz Magyar Közlönyben megjelent szövege eltér a jsz aláírt szövegétől
 • a jsz aláírója (törvény esetén k.e. vagy Ogy elnöke) kezdeményezi az eltérés helyesbítését
 • a jsz a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő 10. munkanapon helyesbíthető (ezt követően csak módosítás)
 • a helyesbítést a Magyar Közlönyben kell közzétenni
helyesb t s 2
Helyesbítés 2.

Magyar Közlöny 2011/147. szám (2011. december 8.)

Magyar Közlöny 2011/165. szám (2011. december 30.)

helyesb t s 3
Helyesbítés 3.

Önkormányzati rendelet esetén

 • ha az önk.r. kihirdetett szövege eltér az önk.r. aláírt szövegétől
 • a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését
 • az önk.r. a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő 10. munkanapon helyesbíthető (ezt követően csak módosítás)
 • az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önk.r. kihirdetésével azonos módon gondoskodik
nemzeti jogszab lyt r 1
Nemzeti Jogszabálytár 1.
 • 2012. január 1-től
 • a Kormány által meghatározott honlapon működő, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető elektronikus jogszabálygyűjtemény
 • egységes szerkezetű szövegeket tartalmaz
 • www.njt.hu
nemzeti jogszab lyt r 2
Nemzeti Jogszabálytár 2.

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

jogszabályok (kiv. önk rendeletek)

a) hatályos jogszabályok: lekérdezési időállapot + megelőző 5 év időállapotai + következő 3 időállapot

b) jövőben hatályos: első 3 időállapot

c) már nem hatályos: megelőző 5 évben hatályban volt jsznak a hatályvesztést megelőző időállapotát

kérelemre: bármely, az elmúlt 20 évben hatályos jogszabály bármely időállapotáról

2013-tól az önkormányzati rendeletek is bekerülnek!

v grehajt si jogszab lyok
Végrehajtási jogszabályok
 • az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
 • az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet
 • a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
ad