prevencia ru iv ho spr vania v triede n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prevencia rušivého správania v triede PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prevencia rušivého správania v triede

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Prevencia rušivého správania v triede - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Prevencia rušivého správania v triede. „Prekrývanie“. Označuje schopnosť učiteľa venovať pozornosť viacerým udalostiam alebo činnostiam súčasne. Aktivácia skupiny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prevencia rušivého správania v triede


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prekr vanie
„Prekrývanie“
 • Označuje schopnosť učiteľa venovať pozornosť viacerým udalostiam alebo činnostiam súčasne.

Aktivácia skupiny

 • Technika, ktorá umožňuje udržovať pozornosť žiakov bez toho, aby boli vyvolaní – učiteľ položí otázku, odmlčí sa a potom vyvolá niekoho – budú rozmýšľať všetci, lebo nevedia, koho U vyvolá.
preh ad
Prehľad
 • Termín označuje, do akej miery si je učiteľ za všetkých podmienok vedomý správania sa všetkých žiakov (vedieť správne určiť pôvodcu vyrušovania).

„Hladkosť a spád“

 • Označujú prechod od jednej činnosti k druhej bez prerušenia prúdu výučby a straty pozornosti žiakov – treba mať jasne vytýčený cieľ a systematické smerovanie.
akt vne strat gie na prevenciu vyru ovania
Aktívne stratégie na prevenciu vyrušovania
 • U venujú veľmi veľa síl na REAKCIU rušivého správania žiakov.
 • Čo spravím, ak XY začne rozprávať bez môjho dovolenia? Čo ak...? = dôležité
 • ALE: mali by sme byť aktívnejší v predchádzaní problémov – chápať naše potreby aj potreby žiakov, usporiadať učebňu, stanoviť pravidlá, využívať rutinné postupy, a pod.
usporiadanie u ebne
Usporiadanie učebne
 • Základné požiadavky: viditeľnosť (na žiakov, oni na tabuľu, na pomôcky), blízkosť (počas vyučovania musí mať U priamy prístup k ŽŽ), dostupnosť (pomôcok, materiálov, techniky) a bezpečnosť (pri požiari, nehode).
 • Uplatnením týchto kritérií usporiadanie ľavíc do U je najefektívnejšie.
 • ÚLOHA: skúste sa zamyslieť nad usporiadaním vašej bývalej triedy a navrhnite nové riešenie podľa vyššie spomenutých kritérií.
rovnak pr stup ku ka d mu
Rovnaký prístup ku každému
 • Pridelenie spravodlivého množstva času (čas pozitívneho pôsobenia = pochvala, povzbudenie, súhlas; čas negatívneho pôsobenia = kritika, napomenutie) – rovnako, alebo použiť viac pozitívneho
 • Blízkosť učiteľa (komu je blízko učiteľ, ten menej vyrušuje – uplatnite to v triede, keď tvoríte zasadací poriadok)
 • Adresovanie otázok (U sa má pýtať na názor ŽŽ, dávať otázky na rozpoznanie vzťahu medzi pojmom a generalizáciou, otázka s nejednoznačnou odpoveďou alebo riešením – aby sa zamysleli a na aktívne použitie informácií).
slide7
Preformulovanie a našepkávanie otázok – U má tendenciu robiť tieto veci u „dobrých žiakoch“. Máme to aplikovať aj u „zlých“.
 • Spätná väzba – môže byť pozitívna, negatívna, konštruktívna a deštruktívna. Kladná nemusí byť vždy vhodná – Klára, výborne, ty odpovedáš vždy správne (nereálne). Negatívna môže byť konštruktívna = Laura, každému z nás prospeje, keď počkáš, kým na teba príde rad. Pozor aj na vlnový efekt = odpoveď U vnímajú ŽŽ osobne a berú to na seba.
slide8
Presadzovanie pravidiel – dôslednosť (vyžadovanie dodržanie všetkých pravidiel od každého), pozorovanie (U musí mať oči všade).
 • Zdvorilosť a záujem:

- vytváranie vzorov zdvorilého správania – aj s vyrušujúcim žiakom sa rozprávať slušne, treba byť úprimný a pokojný,

- verbálne a neverbálne prejavy mať v súlade,

- zistite ich osobné záujmy a využite ich na hodine, napr. Jankov otec je z inej krajiny – nech o tej krajine pripraví prezentáciu.

slide9
- aktívne počúvajte každého partnera (prikyvujte, prejavte svoje city a záujem, reagujte, pýtajte sa a neprerušujte – v prípade potreby to spravte citlivo),

- telesné dotyky (pozor na obťažovanie!, všeobecne však platí, že U by sa mal ŽŽ dotýkať – za účelom ich upozornenia, napomenutia),

- prijať ich pocity.

al ie techniky mana mentu triedy
Neverbálne techniky:

- oblečenie učiteľa,

- zrakový kontakt,

- mimika,

- pohyb po učebni (blízkosť učiteľa),

- gestikulácia,

- moc postoja vášho tela.

Verbálne pokyny:

- hlas je kľúčovým prvkom (šepot, krik),

- obsah (zameraný na úlohu, nie osobu),

- reakcia na zapieranie a odvrávanie.

Ďalšie techniky manažmentu triedy
mo n d vody vyru ovania
Možné dôvody vyrušovania
 • Upútanie pozornosti (U sa má rozhodnúť, za akých okolností mu poskytne pozornosť),
 • Boj o moc (zúfalý pokus žiaka získať uznanie a stať sa dôležitým členom skupiny – nedajte sa vyprovokovať, vy ste v triede autorita),
 • Snaha o pomstu (svojimi poznámkami vás chce znervózniť, šokujte ho tým, že nesplníte jeho očakávania),
 • Hľadanie súcitu.