Ekosyst my p rodn a um l
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Ekosystémy přírodní a umělé. Rozdělení ekosystémů:. Ekosystém v nichž je vliv člověka nepatrný, je ekosystémem přirozeným . Ekosystémy , jejichž složení je udržováno člověkem jsou umělé. Přirozený ekosystém. U nás téměř neexistují.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tamyra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rozd len ekosyst m
Rozdělení ekosystémů:

 • Ekosystém v nichž je vliv člověka nepatrný,je ekosystémempřirozeným.

 • Ekosystémy, jejichž složení je udržováno člověkem jsou umělé


P irozen ekosyst m
Přirozený ekosystém

 • U nás téměř neexistují.

 • Ve světě jsou zachovány buď jako přírodní rezervace, nebo se nalézají v těžko přístupných místech. Mnohépřírodní ekosystémy, které se dnes vyvíjejí jako přirozené, byly v minulosti pozměněny lidmi a to zejména ve svém druhovém složení.

 • V současné době jsou však i přírodní ekosystémy alespoň nepřímo ovlivňovány lidskou činností, zejména znečistěným ovzduším a vodou


Um l ekosyst m
Umělý ekosystém

 • K zachování složení umělých ekosystémů (monokultur lesů, hospodářských plodin na polích, zahrad, skleníků atd.) je třeba vynakládat energii (lidská práce, hnojiva, práci strojů apod.). Jedná se o tzv. dodatkovou energii, která zvyšuje produkci, jíž lze z ekosystému získat


Um l ekosyst m1
Umělý ekosystém

 • Neustálé zvyšování dávek chemických látek, využívání těžkých mechanismů, nedodržování protierozivních postupů při pěstování plodin a chovu dobytka atd., vede pouze k dočasnému zvýšení produkce.

 • Zároveň se však narušují ekologické vazby v ekosystému, znečisťuje se povrchová i podzemní voda, vysušuje půda, zvyšuje se obsah chemických látek v prostředí a tím i v  potravním řetězci.

 • To vše má v dalším vývoji za následek snižování úrodnosti půdy a tím i podstatné snížení produkce


Um l ekosyst my
Umělé ekosystémy

 • Zcela umělé ekosystémy vytváří člověk v lidských sídlech (byt, škola, zoologická zahrada). Zde převládajíkonzumenti nad producenty a proto množství energie potřebné k udržení těchto ekosystémů musí být získávána z jiných ekosystémů, zvláště pak z ekosystémů zemědělských, lesních, dále z fosilních paliv a dalších energetických zdrojů.

 • To vše by se však mělo dít na základě znalosti ekologických zákonitostí, neboli v souladu s pravidly trvale udržitelného rozvoje