Przebieg procesu przekształceń
Download
1 / 12

Przebieg procesu przekształceń w łasnościowych Publicznych Zakładów - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Przebieg procesu przekształceń w łasnościowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Mazowieckiego. Warszawa, 25 stycznia 2011r. Zmiany dla pacjentów: szersza oferta świadczeń zdrowotnych, krótszy czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przebieg procesu przekształceń w łasnościowych Publicznych Zakładów ' - tamra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Przebieg procesu przekształceń

własnościowychPublicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej Województwa Mazowieckiego

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


 • Zmiany dla pacjentów:

 • szersza oferta świadczeń zdrowotnych,

 • krótszy czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne,

 • możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu,

 • możliwość przeprowadzania większej liczby remontów

 • (ze środków wypracowanych przez szpital).

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


 • Zmiany dla szpitala:

 • bilansowanie strat nowymi dochodami,

 • krótsza ścieżka decyzyjna,

 • większa konkurencyjność na rynku,

 • lepsze wykorzystanie kadry medycznej i sprzętu.

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


Faza I

Rozpoczęcie procesu

lipiec – październik 2009 r.

Faza IRozpoczęcie procesur.

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


 • 1. Lipiec 2009 r. podjęcie przez Zarząd Województwa decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu „przekształceń” 5 SPZOZ:

  • Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci

  • i Młodzieży SPZOZ w ZAGÓRZU,

  • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SPZOZ

  • w KONSTANCINIE,

  • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ

  • w SIEDLCACH,

  • Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ

  • w WARSZAWIE,

  • Wojewódzkiego Centrum Stomatologii SPZOZ w WARSZAWIE;

 • 2. Przyjęcie przez Sejmik Województwa projektów uchwał w sprawie likwidacji w/w SPZOZ;

 • 3. Podjęcie przez Sejmik Województwa uchwał w sprawie powołania spółek, które utworzą NZOZ i przejmą działalność medyczną od likwidowanych SPZOZ;

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


Lipiec 2009 r. decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu „przekształceń” 5 SPZOZ:utworzenie 7 spółek:

 • • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.

 • • Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.

 • • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

 • • Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

 • • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

 • • Mazowiecki Szpital Wojewódzkim w Ciechanowie Sp. z o.o.

 • • Mazowiecki Szpital Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


Sierpień – wrzesień 2009 r. decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu „przekształceń” 5 SPZOZ:– przeprowadzenie procesu opiniowania projektów uchwał w sprawie likwidacji SPZOZ:

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty uchwał zostały przekazane do zaopiniowania przez:

 • organy gmin i powiatów z terenu województwa,

 • Wojewodę,

 • izby zawodowe oraz zakładowe,

 • ogólnopolskie związki zawodowe.

 • Proces ten przebiegał w dwóch etapach.

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


Faza II decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu „przekształceń” 5 SPZOZ:

Podjęcie niezbędnych uchwał przez organy

Samorządu Województwa Mazowieckiego

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


Uchwały o likwidacji SP ZOZ decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu „przekształceń” 5 SPZOZ:

 • Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji społecznych Sejmik Województwa podjął uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ:

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu;

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie;

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie;

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach;

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


 • Pracownicy likwidowanych zakładów z dniem zakończenia przez nie działalności medycznej przechodzą, w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.3), do odpowiednich Spółek;

 • Z dniem zakończenia działalności medycznej przez SPZOZ i przejęcia pracowników SPZOZ przekażą do Spółek dokumentację medyczną i dokumentację pracowniczą;

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


Faza III przez nie działalności medycznej przechodzą, w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.3), do odpowiednich Spółek;

Rozpoczęcie procesu likwidacji i przygotowania do przejęcia działalności medycznej przez Spółki

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


Obecnie znajdujemy się w tej fazie: przez nie działalności medycznej przechodzą, w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.3), do odpowiednich Spółek;

 • likwidatorzy przeprowadzają procesy likwidacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami,

 • 1 stycznia 2011 r. nastąpiło przejęcie działalności medycznej od likwidowanych zakładów Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach przez Spółki. W obu przypadkach została dokonana cesja kontraktów z NFZ;

 • zakładamy, że przejęcie działalności medycznej od pozostałych likwidowanych SPZOZ nastąpi w I kwartale 2011 r.

 • w przypadku 4 zakładów zakładamy także, że w 2011 r. nastąpi definitywne zakończenie procesu likwidacji.

Warszawa, 25 stycznia 2011r.


ad