provinciaal infomoment n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Provinciaal infomoment

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Provinciaal infomoment - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Provinciaal infomoment. Standpunt van de doelgroepen. Standpunt landbouwsector. Belang compromis: Uitvoering Europese regelgeving: uitstel geen afstel Link met vergunningenbeleid via passende beoordeling Vergunningenstop vermijden Waakzaamheid toekomstig overleg:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Provinciaal infomoment' - tamra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
provinciaal infomoment

Provinciaal infomoment

Standpunt van de doelgroepen

standpunt landbouwsector
Standpunt landbouwsector

Belang compromis:

 • Uitvoering Europese regelgeving: uitstel geen afstel
 • Link met vergunningenbeleid via passende beoordeling
 • Vergunningenstop vermijden

Waakzaamheid toekomstig overleg:

 • Focus op Europees natuurbeleid
 • Invulling sterkste schouders, zwaarste lasten
 • Ontwikkeling PAS: redelijk/proportioneel
 • Degelijk flankerend beleid
standpunt sector economie
Standpunt sector Economie
 • Intensief wetenschappelijk en participatief proces
 • Verschillende belangen
 • Bedrijven: impact vergunnings(voorw.) + uitbreidingsmogelijkheden?
  • Discussie zeer technisch /wetenschapp. niv.
  • PAS, managementplannen, voortoets, Passende Beoordeling,.. moeten objectiveren
standpunt sector economie1
Standpunt sector Economie
 • Via kalibratiemodel, zoekzones, PAS, … tracht ANB de impact te milderen.
  • VOKA en UNIZO bewaken balans mens, natuur en economie.
  • Ambities biodiversiteit vs. Gevolgen bedrijven.
   • Habitatrichtlijn: maatregelen… “rekening houden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden.”
standpunt natuurpunt
Standpunt Natuurpunt
 • Breder biodiversiteitsbeleid – aandacht voor natuur buiten Natura 2000
 • Start uitvoering
 • IHD = tussendoelen
 • 3 aandachtspunten voor uitvoering:
  • Budget
  • Proces
  • milieu
standpunt landelijk vlaanderen
Standpunt Landelijk Vlaanderen
 • Overlegproces N2000 → komen tot gezamenlijk gedragen beleid
 • BOLOV’s → vroeg knelpunten en suggesties instrumenten
 • BOLOV’s → tijd om te leren kennen en wennen nieuw beleid
 • Geholpen door quickwins
 • Nieuwe natuurbeleid: integratie (en simplificatie?), maar: verwarring losse instrumenten die ook IHD realiseren → Vlaamse coherentie?
 • Medewerking verwacht, maar: financieel nog rechtsonzekerheid
 • Globaal: vroeger betutteling en geen inspraak < nu meer en gelijke kansen en wel inspraak.
standpunt hubertus vereniging
Standpunt Hubertus vereniging
 • Inspanningen jagers ↑ → mee in overleg
 • Jagerij geviseerd → begrijpen dankzij BOLOV’s + opportuniteiten
 • Natuurbeheerplan: nee, maar: communicatie
 • Faunabeheerplan: ja
 • Predatie: taboe
standpunt bossector
Standpunt bossector
 • Doelstelling Europese Natura 2000 richtlijnen
  • Met de lidstaten een netwerk ontwikkelen
  • Van natuurgebieden met duidelijke natuurwaarden, voor habitatsen soorten.
 • Bosgroepen, als belangrijkste vertegenwoordiger van de bosbouwsector, mee in het overleg
 • Het proces werd transparant en wetenschappelijk onderbouwd overlegd
 • Aantal cruciale uitgangspunten om te komen tot een gedragen compromis
  • Duurzame en multifunctionele Bosbouw. Meer bepaald moeten de desgevallend te derven inkomsten vergoed worden.
  • Het natuurbeleid moet transparant zijn en voor dezelfde inspanningen moeten gelijke – voor alle partijen – tegemoetkomingen gelden.
  • Overleg moet kunnen tot en met de laatste uitvoeringsfase.
  • De sterkste schouder, ANB, de Openbare bossen en de Natuurverenigingen dragen de zwaarste lasten.