fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CIM - koncept predviđa povezivanje svih aktivnosti od:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

CIM - koncept predviđa povezivanje svih aktivnosti od: - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Danas se sve aktivnosti, pri projektovanju i konstruisanju, obavljaju posredstvom računara. Primenom računara, pri projektovanju i konstruisanju, postižu se mnogostruke prednosti: -obezbeđuje se veća tačnost izračunatih podataka i time bolji kvalitet proizvoda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CIM - koncept predviđa povezivanje svih aktivnosti od:' - tamra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as

Danas se sve aktivnosti, pri projektovanju i konstruisanju, obavljaju posredstvom računara. Primenom računara, pri projektovanju i konstruisanju, postižu se mnogostruke prednosti:

-obezbeđuje se veća tačnost izračunatih podataka i time bolji kvalitet proizvoda.

-omogućava se sprovođenje takvih proračuna koji se na klasičan način ("peške") ne mogu obaviti, na primer, složeni proračuni, sa mnogo iteracija, čime se dobijaju znatno tačniji podaci i postiže racionalnije iskorišćenje materijala, ili proračuni metodom konačnih elemenata (MKE), posredstvom kojih se obezbeđuje racionalnija i pouzdanija konstrukcija i time njen bolji kvalitet i sl.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as1

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

- crteži koji se rade računarom (CAD- Computer Aided Desigen - Konstruisanje primenom računara) nesumnjivo su boljeg kvaliteta od klasičnih, jer čovek (tehnički crtač), nije u mogućnosti da ih izradi tako tačno i precizno, kao što to može računar.

- računarom je moguće izraditi i prostorni prikaz konstruisanog dela ili sklopa (u tzv. solid modelu) čime se već u fazi konstruisanja može videti tačan izgled proizvoda (koji se uz to može i rotirati i pomerati u prostoru) tako da konstruktor, već u početnoj fazi stvaranja proizvoda, može videti da li ga dati oblik zadovoljava ili ne. Pored toga, zahvaljujući mogućnosti "pomeranja" delova u prostoru konstruktor može videti da li će se dotični sklop moći montirati (sastaviti) ili ne i sl.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as2

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

- računarom je, takođe, moguće izvršiti i razne simulacije kretanja delova u okviru sklopa tako da se već u fazi konstruisanja može ustanoviti funkcionalnost sklopa.

- računarom je moguće simulirati i ponašanje konstrukcije pri dejstvu određenog opterećenja tako da je moguće ustanoviti kritične tačke, ako postoje, i izvršiti rekonstrukciju proizvoda (povećanje debljine, prečnika, radijusa i sl.) čime se znatno brže i bez ikakvih troškova obezbeđuje kvalitetniji proizvod.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as3

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

  • - primenom računara višestruko se skraćuje proces projektovanja i konstruisanja što, pored direktne uštede u vremenu, omogućava znatno kraći razvoj, tj. brže pojavljivanje novog proizvoda na tržištu. To nesumnjivo obezbeđuje povoljnije finansijske efekte a često je to i jedan od osnovnih uslova za dobijanje nekog novog posla. Primenom računara, pri konstruisanju, omogućava se znatno brža i jednostavnija razmena podataka unutar konstrukcionog biroa a posebno sa drugim kompanijama, na primer, posredstvom Interneta
  • i E-maila.
fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as4

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

  • - primenom računara, pri konstruisanju, daje se mogućnost da se računarom definiše i tehnologija i režimi obrade (CAP - Computer Aided Planing - Primena računara pri planiranju) kao i da se računar efikasnije koristi za upravljanje mašinama (CAM - Computer Aided Manufacturing - Primena računara pri proizvodnji) čime se obezbeđuje znatno brža priprema proizvodnje i time brža izrada delova čto svakako predstavlja veliku prednost. Računarom je moguće izvršiti simulaciju kretanja alata tako da se već u fazi konstruisanja može videti da li će se taj deo moži izraditi ili ne i sl.
fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as5

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

  • - primenom računara, pri projektovanju i konstruisanju, omogućava se potpuna kompjuterizacija procesa proizvodnje (CIM - Computer Integrated Manufacturing - Kompjuterom integrisana proizvodnja) što je osnovni cilj savremene proizvodnje. Naime, da bi se obezbedila brza izrada kvalitetnih i jeftinih proizvoda neophodno je omogućiti uzajamnu povezanost, sveobuhvatnost i dostupnost svim podacima potrebnim za proizvodnju. Ovo povezivanje je moguće ostvariti jedino posredstvom računara. U ovom slučaju povezivanje CAD -a i CAM - a se ostvaruje preko baze podataka.
fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as6

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

CIM - koncept predviđa povezivanje svih aktivnosti od:

prodaje,prosleđivanja narudžbe,pripreme proizvodnje (od grubog do finog terminiranja),nabavke sirovina i poluproizvoda,praćenja zaliha i skladištenja,upravljanja proizvodnjom,praćenja proizvodnje,transporta,izrade ambalaže,pakovanja,

skladištenja gotove robe Iotpreme.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as7

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

CIM koncept obuhvata i one aktivnosti koje obezbeđuju nesmetan proces proizvodnje:

- održavanje,

- kontrolu kvaliteta,

- studiju rada i vremena,

- praćenje proizvoda u eksploataciji i

- servis.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as8

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Kao i sve resurse neophodne za funkcionisanje fabrike u celini:

- marketing,

- strateško planiranje,

- investicije,

- finansije,

- kadrove,

- opšte poslove i sl.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as9

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Računari se veoma uspešno koriste za obavljanje:

- proračuna,

- izradu crteža,

- obavljanje proračuna i izradu crteža,

- sprovođenje raznih simulacija,

- optimizaciju, i sl.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as10

2

1

Slika 6.2

Crtež urađen u 2D (1)

i geometrijski model

oblika u 3D (2)

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as11

Slika 6.3

Karakteristični primeri (1) tipskog i (2) varijantnog crteža izrađenog osredstvom računara

1 2

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as12

Slika 6.4

Sklopni (1) i ekspanzioni (2)

modeli oblika kompenacione spojnice

12

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as13

Slika 6.5

Naponi u zupcu zupčanika

proračunati metodom

konačnh elemenata (MKE)

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as14

Slika 6.6

Grafički prikaz rotacije

geometrijskog modela

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as15

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Radno mesto dizajneramora biti:

- planirano, tj. mora biti obezbeđeno racionalno iskorišćenje raspoloživog prostora, i mora biti postavljeno daleko od puta i drugih izvora dekoncentracije,

- snabdeveno sa potrebnim inventarom, pored kompletne računarske opreme, sa adekvatnim stolom, obrtnom stolicom, ormanom za dokumentaciju i sl.,

osvetljeno (od 400 - 500 lx) sa prirodnom ili veštačkom svetlošću, po mogućnosti sa leve strane (pravilnim rasporedom radnih mesta oko prozora i pravilnim rasporedom svetiljki),

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as16

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

- obezbeđena normalna temperatura (oko 20 C) i vlažnost vazduha (40 - 70 %), mogućnost ventilacije (sa maksimalnom brzinom vazduha do 0,2 m/s) posredstvom odgovarajućih klima uređaja, mogućnost zaklanjanja od direktnog zračenja Sunca posredstvom zavesa, roletni, žaluzina ili venecijanera,

- čisto (bez prašine), ne samo zbog opšte higijene već i da bi se obezbedio nesmetan rad računarske opreme,

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as17

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

- obojeno svetlim bojama (na primer, belo, svetlo zeleno, oker ili svetloplavom bojom) i to ne samo zidovi već i nameštaj, da bi se stvorila povoljnija radna atmosfera, koja može veoma povoljno da utiče na rad svakog izvršioca,

- tiho, tj. sav šum mora biti sveden na minimum. To se postiže pravilnim rasporedom prostorija i obavljanjem razgovora i sastanaka u posebnim prostorijama a svi potencijalni izvori buke (telefon, ventilator, klima uređaj i sl.) tako podešeni da stvaraju minimalnu buku.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as18

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

- snabdeveno sa posebnim ormanima za garderobu,

- uređeno, tj. moraju biti poštovani principi proizvodne estetike i kulture rada: obavezna primena radnih mantila (često u različitim bojama za pojedina odeljenja, kako bi se moglo pratiti kretanje pojedinih radnika), obezbeđen prostor za odmor, prostorija za pušenje, pošto u konstrukcionim biroima, po pravilu, nije dozvoljeno pušenje), terase, sanitarnog čvora i sl.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as19

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Obezbeđenje radnog mesta dizajnera obuhvata i:

- kompletnu, ranije razrađivanu konstrukcionu dokumentaciju, koja ima izuzetno veliki uticaj na kvalitet novoizrađivane dokumentacije,

- stručnu literaturu (knjige, časopise, zbornike radova sa simpozijuna, potrebne standarde, razna uputstva i preporuke, zakonske propise i sl.),

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as20

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

- prospekte i kataloge konkurentskih proizvođača sličnih proizvoda,

- uzorke konkurentskih proizvoda,

- osnovnu mernu opremu za snimanje uzoraka (obično: lenjir, kljunasto merilo, mikrometar i sl.),

- osnovna tehnička sredstva: papir, olovke, rapidografe, flomastere i gumice,

- uređaje za skeniranje, fotokopiranje i kopiranje,

telefon i

- mogućnost pristupa Internetu i E-mailu.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as21

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Upravljanje razvojem i organizacija razvoja

Organizacija rada u razvojnim biroima je usmerena na povećanje opšteg nivoa kvaliteta konstruisanih proizvoda i povećanje opšte produktivnosti rada. Osnovni pravci racionalizacije razvoja su:

- organizacija i upravljanje radnim procesima,

- organizacija radnog mesta,

- poboljšanje uslova rada,

- automatizacija rada (CAD),

- razvoj stvaralačke inicijative,

- povećanje kvalifikacije dizajnera i

- pravilna stimulacija.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as22

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Metoda upravljanja razvojem pri kojoj se "sve drži u glavi"

Mnoga tehnička dostignuća ranijih perioda i danas oduševljavaju inženjere kada se pomisli kako se do njih došlo. Na primer, nisu sačuvani nikakvi podaci o metodama planiranja, odnosno o sistematskom prilazu izgradnji piramida i drugih sličnih složenih objekata. Može se samo pretpostaviti da su se pitanja terminskog planiranja rešavala metodama jake volje. Danas je malo ljudi u stanju da u potpunosti drži u glavi čitav niz aktivnosti koje je potrebno sprovesti pri tako složenim programima. Većina rukovodilaca je sposobna da zapiše, u vidu grafikona na hartiji, sve događaje i redoslede njihovog sprovođenja. Program koji nije prikazan u dokumentima, već se "drži" u glavi, i koji zbog toga nije detaljno proanaliziran i od strane drugih specijalista, ima veliku manu, a u slučaju bolesti radnika koji takve planove "drži u glavi", njega skoro niko ne može da zameni. Ne treba posebno govoriti o tome koliko je teško naći ljude (oni se relativno retko sreću) koji su u stanju da bez ikakvih zapisa obuhvate savremene složene programe i prate njihovo izvršavanje.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as23

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Gantogram

Gant i Tejlor su početkom XX veka uveli grafik toka poslova tzv. "gantogram", koji omogućava praćenje izvršavanja raznih aktivnosti. Danas se planiranje rada, takođe, vrši pomoću gantograma. Gantogram se koristi kao sredstvo operativnog uticaja na tok poslova u cilju obezbeđenja njegovog blagovremenog završavanja.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as24

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Metoda mrežnog dijagrama

Mrežni dijagram, kao metoda detaljnog prikaza redosleda aktivnosti pri razvoju. Ovaj dijagram sadrži sve informacije kao i Gantov dijagram, s tom razlikom što on pokazuje i vezu između događaja i određuje koje je aktivnosti potrebno izvršiti do nastanka narednog događaja. S grafika se takođe mogu odrediti kritični putevi. Operacije, koje se nalaze na tom putu, blagovremeno moraju biti izvršene, da bi se moglo obezbediti izvršenje postavljenog zadataka u predviđenom roku. Događaji se označavaju brojkama u krugovima, a operacije strelicama koje spajaju događaje. Događaj je konačan rezultat, ili putokaz programa, dok strelice koje ih spajaju predstavljaju operacije neophodne za nastajanje događaja. Vreme, potrebno za izvršenje operacija, obično se ispisuje iznad strelice (tačan način izrade mrežnog dijagrama je propisan standardom).

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as26

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Organizacija razvoja

Pod organizacijom razvoja se podrazumeva jedan složen proces koji se satoji od definisanja razvojnih aktivnosti, koje treba da se obave, podele rada među članovima, utvrđivanje pravila i sistema rada i uzpostavljanje mehanizma koordinacije.

Organizaciona šema, koja se pokazala efikasna kod mnogih uspešnih kompanija, obavezno obuhvata, pored dva istraživačka centra (od kojih se jedan bavi futurističkim istraživanjima, dok je drugi zadužen za kratkoročna primenjena istraživanja) i nekoliko veoma značajnih službi:

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as27

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Odelenje za planiranje programa

Ovo odelenje obično sačinjava četiri do pet stručnjaka, specijalista za istraživanje tržišta - marketing, planiranje, projektovanje i administrativno upravljanje. Ovo odelenje je potčinjeno neposredno rukovodstvu kompanije i odgovara za formiranje proizvodnog programa kompanije, obezbeđujući neprekidan tok ideja vezanih za osvajanje novih proizvoda. Ono vrši utvrđivanje potreba za proizvodima i uslugama posredstvom stalnog kontakta sa kupcima, tačno utvrđuje zahteve tržišta (sa stanovišta kvaliteta, količine i cene), daje preporuke za nove proizvode, vrši izbor ideja, vrši prethodne analize mogućnosti proizvodnje i plasmana, izrađuje tehničke uslove za proizvod, koordinira rad pojedinih odelenja i izrađuje detaljan plan procesa osvajanja novih proizvoda. Taj plan se obično izrađuje posredstvom metode mrežnog dijagrama, jer ta metoda omogućava veoma uspešno planiranje i rukovođenje osvajanjem novih proizvoda i tehnologija i garantuje brižljivu analizu celokupnog procesa rada.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as28

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Odelenje za nove proizvode

Ako rukovodstvo kompanije nema vremena da upravlja razvojem onda obično formira Odelenja za razvoj novih proizvoda, koje koristi kao glavni konsultacioni organ, koji mu pruža pomoć pri pregledu i oceni planova razvoja novih proizvoda i, u nekim slučajevima, u određivanju ciljeva, koji mogu biti postignuti posredstvom novog proizvoda. Međutim, ako rukovodstvo kompanije smatra da tehnički nadzor nad postojećom proizvodnjom zaslužuje njihovo posebno angažovanje i da može posvetiti dovoljno pažnje programu razvoja novih proizvoda, tada nema potrebe za formiranjem te službe.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as29

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Odelenje za inovacije

Odelenje za inovacije je organizovana grupa stručnjaka, koji zajedno rade na rešavanju problema koji se obično javljaju u proizvodnji ili sprečavaju njihovo nastajanje. Rad u grupi je značajan jer se problemi razmatraju sa svih strana, jer svaki član grupe posmatra problem, i njegovo rešenje, iz svog ugla. Kada se njihovi napori udruže obavezno se dobijaju bolja rešenja. Druga dobra strana rada u grupi je povezivanje ideja. To znači da jedna ideja obično podstiče drugu i tako dalje ("pokrenuti kamenčić može da pokrene lavinu"). Svaka ideja može biti korisna i treba je poštovati.

Odelenje za inovaciju obično povećava produktivnost rada i time povećava profit, utiče na porast znanja i stvaranje dopunskih informacija, značajnih za dalji razvoj kompanije.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as30

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Odelenje za kvalitet

Namena ovog odelenja je da obavlja kompleksne poslove u okviru sistema obezbeđenja kvaliteta. Njega obično sačinjava do deset članova koje postavlja direktor kompanije. Iz redova rukovodilaca obavezno moraju biti angažovani rukovodioci: marketinga, razvoja, proizvodnje, kontrole, nabavke, prodaje, dok iz redova eksperata ličnosti sa najvećim stručnim autoritetom iz domena marketinga, tehnike, organizacije i ekonomije. Veoma je korisno da se za članove tima izaberu i ugledni eksperti iz nekih drugih kompanija.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as31

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Odelenje za koordinaciju

Nakon izbora ideje, njene analize i odobrenja za razradu, neophodno je da jedna služba, u ovom slučaju odelenje za koordinaciju, prati i usklađuje aktivnosti pojedinih službi i aktivnosti učesnika na svim poljima vezanim za stvaranje proizvoda. To odelenje mora imati specijaliste projektante, konstruktore, tehnologe, specijaliste za istraživanje tržišta, plasman i finansije. To odelenje je obično neposredno podređeno planskoj službi.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as32

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Rizici razvoja

Svaka aktivnost u privredi je opterećena sa izvesnom neizvesnošću, dok je sam razvoj posebno opterećen brojnim rizicima. Obično se analiziraju sledeći rizici /1/:

- rizici istraživanja i razvoja,

- rizici investiranja,

- početni tržišni rizici i

- rizici životnog ciklusa proizvoda.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as33

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Tehnička dokumentacija

Kao rezultat svakog razvoja nastaje tehnička dokumentacija (TD) koju sačinjava više vrsta dokumenata:

Crtež dela (radionički crtež) je dokument na kojem je dat grafički prikaz dela, njegov oblik, karakteristične dimenzije, tolerancije, materijal, kvalitet površinske obrade, termo-hemijska obrada i svi drugi podaci potrebni za njegovu izradu i kontrolu. Na njemu je potrebno posebno istaći i sve kote čija netačnost izaziva tzv. kritične mane.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as34

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Crtežsklopa (sklopni crtež) je dokument na kojem je prikazan izgled sklopa i svi drugi podaci neophodni za njegovo sklapanje i kontrolu. U sklopne crteže spadaju, takođe, i crteži po kojima se vrši montaža cevnih instalacija (gasovodi, parovodi, razvod komprimovanog vazduha, itd.).

Sastavnica (specifikacija) je dokument na kojem je dat spisak svih delova koji sačinjavaju jedan sklop, kompleks ili komplet.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as35

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Crtež opšteg izgleda je dokument koji prikazuje izgled proizvoda, uzajamno dejstvo komponenata i objašnjava princip njegovog rada.

Teoretski crtež (dispozicioni crtež) je dokument koji prikazuje geometrijski oblik (konturu) proizvoda i koordinate na kojima se nalaze pojedine komponente.

Gabaritni crtež je dokument na kojem je dat uprošćen prikaz konture proizvoda sa gabaritnim i priključnim dimenzijama. Ovaj crtež se obično koristi pri sagledavanju mogućnosti transporta, pakovanja, ugradnje i sl.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as36

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Elektro - montažni crtež je dokument koji sadrži sve podatke neophodne za izvršenje električne montaže proizvoda (šeme postavljanja električnih vodova, itd.).

Crtež ugradnje je dokument na kojem je uprošćeno prikazana kontura proizvoda i svi podaci potrebni za njegovu ugradnju, tj. montažu na mesto primene. U ove crteže se, takođe, ubrajaju i crteži temelja koji se specijalno izrađuju za ugradnju pojedinih mašina.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as37

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Ekspanzionicrtež je crtež na kojem su u prostoru (3D), nacrtani i označeni svi delovi u rastavljenom stanju i služi da manje stručnim licima ukaže na sve sastavne delove sklopa. Ovi crteži su namenjeni neposrednim korisnicima proizvoda, serviserima, održavaocima i remontnim radnicima radi lakšeg naručivanja rezervnih delova.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as38

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Crtež pakovanja je dokument koji sadrži sve podatke o načinu pakovanja proizvoda, njegovom položaju i rasporedu u ambalaži, načinu vezivanja za ambalažu, načinu konzervacije, ako je ona predviđena (kako bi se sprečila mogućnost oštećenja proizvoda tokom njegovog transporta i skladištenja), kao i o načinu dekonzervacije.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as39

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Crtež ambalaže je dokument u kojem su dati svi podaci potrebni za izradu ambalaže, kao i raspored i položaj gotovih proizvoda u njoj.

Šema je dokument u kojem su uprošćeno, ili u vidu simbola, prikazane sve sastavne komponente sklopa i veza između njih.

Tabela je dokument u kojem su, u zavisnosti od vrste i namene tabele, dati odgovarajući podaci u tabelarnom obliku.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as40

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Proračun je dokument koji predstavlja proračun svih karakterističnih veličina dotične konstrukcije, na primer, proračun kinematike, čvrsto}e, pouzdanosti i sl. U okviru ovih proračuna daje se samo završni proračun dok se prethodni proračun, po pravilu, ne prikazuje. U okviru proračuna daju se i oni proračuni koji se traže po nekom od standarda, ili ih zahteva kupac (investitor), ili osiguravajuće društvo np. Lojd (Lloyds Register) i dr.

Spisak uputstava je dokument u kojem je dat pregled svih uputstava, na koja se vrši pozivanje u konstrukcionoj i tehnološkoj dokumentaciji proizvoda, da bi se na jednom mestu videla sva potrebna uputstva.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as41

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Spisak poluproizvoda koji se kupuju kao gotova robaje dokument u kojem je dat pregled svih poluproizvoda koji se koriste u dotičnom proizvodu. Ovaj spisak se pravi na osnovu sastavnice tog sklopa.

Spisak dozvola za primenu kupovnih poluproizvoda je dokument u kojem je dat pregled svih saglasnosti i dozvola sa kojima se odobrava primena pojedinih kupovnih poluproizvoda. Posebno se ističu proizvođači od kojih se mogu kupovati pojedine komponente, koji su provereni od strane ulazne kontrole preduzeća ili koji imaju Sertifikat kojim se potvrđuje kvalitet tih proizvoda. Naime, ugradnjom nekvalitetnih poluproizvoda narušava se kvalitet finalnog proizvoda i ruši ugled kompanije - finaliste i samog konstruktora, što se ovim dokumentom želi sprečiti.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as42

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Opis je dokument u kojem je dat opis np. nekog uređaja i njegovog principa rada kao i obrazloženje tehničkih i tehnoekonomskih rešenja koja su korišćena pri njegovoj razradi i sl.

Tehnički uslovi predstavljaju dokumenta u kojima su prikazani uslovi (sve norme, pravila i zahtevi) koji se postavljaju pred proizvod, njegovu izradu, kontrolu, prijem i isporuka, a koje nije celishodno isticati u drugim dokumentima.

Program i metodika ispitivanja je dokument koji sadrži sve tehničke podatke, koji podležu proveri pri ispitivanju, potrebnu opremu, kao i redosled i postupke ispitivanja proizvoda.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as43

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Uputstva za eksploataciju predstavlja dokument namenjen za korišćenje pri puštanju u pogon, uhodavanju i eksploataciji proizvoda. U ova dokumenta spadaju uputstva za rukovanje i iznalaženje uzroka najčešćih otkaza i sl.

Uputstvozanadzor predstavlja dokument u kojem se definiše šta, kada, kako, čime i koliko često treba kontrolisati, koje su normalne, granične i kritične vrednosti tih parametara i šta treba preduzeti u slučaju pojave graničnih i kritičnih vrednosti.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as44

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Uputstva za servis, održavanje i remont predstavljaju dokumenta u kojima su dati podaci za sprovođenje servisa, održavanja i remonta dotičnog proizvoda, obično u specijalizovanim preduzećima. Ovim uputstvima se obezbeđuje očuvanje kvaliteta proizvoda.

Uputstvo za uklanjanje proizvoda nakon njegovog iskorišćenja predstavlja dokument u kojem se govori o mogućnosti i načinu odlaganja i, po mogućnosti, reciklaže dotičnog proizvoda, kao i o načinima zaštite čovekove okoline.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as45

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Karta tehničkog nivoakvaliteta proizvoda je dokument (zapis) koji sadrži podatke koji određuju tehnički nivo kvaliteta proizvoda, a koji su dobijeni prilikom njegovog ispitivanja. Ovaj dokument danas ima izuzetno veliki značaj i primenu, i bez njega se, praktično, ne može obezbediti nikakav izvoz proizvoda.

Uputstvo za reklamaciju proizvoda je dokument u kojem je detaljno opisan postupak prijavljivanja neusaglašenosti, koje mogu nastati tokom korišćenja proizvoda. Sam postupak prijavljivanja mora biti krajnje jednostavan. Uputstvom treba podsticati korisnike proizvoda na prijavu neusaglašenosti, ako one postoje, kako bi se preduzele odgovarajuće korektivne mere (izmena konstrukcije i/ili tehnologije) i na taj način omogućilo poboljšanje proizvoda.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as46

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Ostali dokumenti - nomenklatura ovih dokumenata je obično definisana internim (fabričkim) standardima, u zavisnosti od karaktera i uslova proizvodnje. U ove dokumente obično spadaju svi prospektni i kataloški materijali kao i sve publikacije informativnog karaktera koje se daju potencijalnim kupcima, ili se objavljuju u stručnim časopisima, s ciljem pospešivanja plasmana. Izradi ovih dokumenata se mora posvetiti posebno velika pažnja, jer se posredstvom njih uspostavlja prvi kontakt sa potencijalnim kupcem, tako da se za njihovu izradu obavezno moraju angažovati profesionalni dizajneri i grafičari, kako bi se obezbedio visok kvalitet tih dokumenata.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as47

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Kontrola konstrukcione dokumentacije

Da bi se izbegla izrada nekvalitetnih (loših) i skupih delova i proizvoda u celini, zbog nepredviđenih dorada, koje su uzrokovane greškamam u konstrukcinoj dokumentaciji, neophodno je istu, pre izdavanja, detaljno prekontrolisati. Time se, pored sprečavanja materijalnih troškova preduzeća, sprečava rušenje ugleda konstruktora, samog biroa i kompanije u celini. Naime, najeftinije je grešku otkloniti na dokumentaciji, dok je to oko 10 puta teže u proizvodnji, a skoro 100 puta na gotovom proizvodu, kod kupca, tj. smatra se da je odnos tih troškova 1:10:100.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as48

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Svaki konstruktor je obavezan da pri svakoj etapi razrade proverava sebe, što se naziva samokontrola, a da bi se izbegla subjektivnost, proveru konstrukcione dokumentacije mora da izvrši i drugo (odnosno više) lica, kako je to uostalom i predviđeno standardom. Obično tu kontrolu vrši vodeći projektant ili šef odelenja (biroa) ili i jedan i drugi, a posebno Služba kvaliteta odelenja i Služba kvaliteta kompanije. Ispravnost konstrukcione dokumentacije, svojim potpisima na dokumentaciji, potvrđuju konstruktor, glavni projektant i šef konstrukcionog biroa, dok služba kvaliteta to obično potvrđuje posebnim dopisima kojima odobrava naredne faze razvoja. U zavisnosti od načina organizovanja pregleda konstrukcione dokumentacije u kompaniji u velikoj meri zavisi i kvalitet konstrukcionog rešenja. Provera tehničkog rešenja i konstrukcione dokumentacije je sastavni deo procesa konstruisanja.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as49

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Tehnološka kontrola konstrukcione dokumentacije

Tehnologičnost proizvoda se ogleda u pravilnom konstrukcionom izvođenju svih delova i sklopova, u njihovom pravilnom geometrijskom obliku, usklađenosti svojstva površina i vrste materijala, koji je usvojen za predviđeni način izrade. Tehnološkom kontrolom se proverava usklađenost konstrukcione dokumentacije sa tehnološkim mogućnostima kompanije - proizvođača (sa stanovišta izrade, montaže, demontaže i remonta).

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as50

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Kontrola dokumentacije sa stanovišta standardizacije

Celokupna konstrukciona dokumentacija mora biti usklađena sa svim važećim fabričkim, nacionalnim i internacionalnim standardima.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as51

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Kontrola dokumentacije sa stanovišta merljivosti i ispitivanja

Kontrola merljivosti se svodi na proveru usklađenosti konstrukcione dokumentacije sa osnovnim postavkama, pravilima i standardima vezanim za merenje. Kontrola se svodi na proveru pravilnosti nanošenja kota i dozvoljenih odstupanja, pravilnosti izbora mernih baza, izbora tehničkih karakteristika proizvoda i izbora sredstava sa kojima se vrše merenja. U okviru ove kontrole sagledava se i potreba za atestom i u slučaju potrebe definiše se način i mesto gde će se atestiranje obaviti. Ovo je posebno važno pri atestiranju proizvoda koje je potrebno izraditi u tzv. Ex - zaštiti (protiveksplozivnoj zaštiti) mada je to značajno i kod jednostavnih atesta, kod kojih se proverava, na primer, samo zaštita od radio smetnji, merenje nivoa šuma i/ili nešto slično.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as52

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Kontrola dokumentacije sa stanovišta patentne zaštite

Da bi se ustanovilo da li se nekim novim proizvodom krše tuđa patentna prava neophodno je isti, pre razvoja, prekontrolisati i sa stanovišta patentne zaštite, tj. tzv. "patentne čistoće". Naime, mnoga tehnička rešenja su zaštić}ena patentom i ako se o tome ne vodi dovoljno računa tokom razvoja, može se desiti da se na tržištu pojavi proizvod koji je zaštićen nečijim tuđim patentnom i koji se zbog toga ne može proizvoditi. Vlasnik patenta može tužiti kompaniju i od nje tražiti odštetu ili jednostavno zabraniti proizvodnju dotičnog proizvoda. Ovim se stvaraju velike štete kompaniji, a ruši se i njen ugled, što se ovim pregledom želi sprečiti. Pored toga, ovim pregledom se sagledava i mogućnost patente zaštite svog novog proizvoda, ili bar nekih njegovih detalja, kako bi se, bar za izvesno vreme, eliminisala konkurencija sa tržišta i time omogućilo potpunije vraćanje ulaganja koja su izvršena u razvoj tog proizvoda. Pokretanje postupka za patentnu zaštitu, kod Zavoda za intelektualnu svojinu u Beogradu, vrši se podnošenjem posebnog formulara za prijavu patenta.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 8 as53

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 8. ČAS

Tehnička kontrola (revizija) konstrukcione dokumentacije

Kod odgovornih mašinskih konstrukcija (np. liftova, dizalica i sl.) potrebno je izvršiti, od strane ovlašćene institucije, pregled i overu konstrukcione dokumentacije ili, kako se to obično kaže, reviziju projekta. Pod revizijom projekta se podrazumeva pregled kompletne konstrukcione dokumentacije s ciljem otkrivanja i otklanjanja uočenih slabosti, u zahtevima i projektu, koje mogu uticati na performanse pouzdanosti, performanse pogodnosti održavanja, performanse logističke podrške održavanju, prilagođ|enost nameni i na identifikaciju potencijalnih poboljšanja. Ovlašćena institucija svojim pečatom, i potpisom ovlašćenog lica, overava dokumentaciju i potvrđuje njenu ispravnost ili, u slučaju potrebe, traži njenu korekciju ili dopunu.