Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg - PowerPoint PPT Presentation

levenskunst geluk carlo leget uhd zorgethiek universiteit van tilburg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg

play fullscreen
1 / 21
Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg
182 Views
Download Presentation
tammy
Download Presentation

Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Levenskunst & gelukCarlo Leget UHD ZorgethiekUniversiteit van Tilburg

 2. Levenskunst “Onder levenskunst wordt fundamenteel de mogelijkheid en de inspanning begrepen om op bereflecteerde wijze het eigen leven te voeren en het niet onbewust, eenvoudigweg zomaar voorbij te laten gaan.” Wilhelm Schmid

 3. Michel Foucault (1926-1984) “Wat mij opvalt, is dat kunst in onze samenleving iets geworden is wat met voorwerpen te maken heeft, en niet met mensen of met het leven. Kunst is een specialiteit van experts die men kunstenaars noemt. Maar waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken? Waarom is die lamp, dit huis wel een kunstwerk en mijn leven niet?”

 4. Joep Dohmen (UvH) Levenskunst, opgevat als zorg voor zichzelf, is een holistisch concept. Denken (bezinning, kritische reflectie), voelen en willen (verlangen), oefenen en waarderen vormen de nauwe samenhang van een persoonlijk leerproces. Het doel is het bereiken van een eigen levenshouding.

 5. Joep Dohmen (UvH) • Bezinning en oefening (wat kan ik?) • Waardenonderzoek (wat wil ik echt?) • Vriendschap (hoe doe we het samen?) • Omgaan met tijd (wanneer?)

 6. Levenskunst (ars vitae) • ‘Draag zorg voor jezelf’ • Positieve vrijheid • Relationele autonomie • Relatieve autonomie • Vrijheidspraktijk

 7. Mike Leigh ‘We are screwing up the world, and while that’s going on we can feel very depressed about that. But actually, people get on with it and that’s what the film is about.’ The film should burst with energy and colour Widescreen Fuji: Vivid

 8. Pauline (‘ Poppy’) Cross • 30 jaar • Lerares • Alleenstaand • Optimistisch Levenskunstenaar? • Gelukkig? • Authentiek? • Vrij?

 9. Wat is geluk? • Gevoel (‘happy’) • Kwestie van toeval (‘lucky’) • De deugdzame activiteit van de ziel, in overeenstemming met de rede (Aristoteles)

 10. Deugd: kwaliteit waardoor je het goede doet Waarden Deugden Normen

 11. Deugden Grieks: aretè, uitblinken, schitteren Latijn: virtus (virtuoos) Goed doen = goed zijn Goed zijn = doen waarvoor je bedoeld bent (teleologie) Vermogens, potenties, aanleg Maximale wat in je zit = gelukt zijn Gelukt zijn = gelukkig zijn (eudaimonia)

 12. Deugden: verwerving Handeling staat nooit op zichzelf (praktijk) Al doende leert men: tweede natuur Voor ieder een ander gevecht Kenmerk: spontaan, met gemak en plezier (NB, ondeugden hebben dezelfde structuur )

 13. Deugd: gulden midden lafheid (ondeugd) dapperheid overmoed (ondeugd)

 14. Deugd: gulden midden ongevoeligheid (ondeugd) gematigdheid genotzucht (ondeugd)

 15. Thomas van Aquino 1224/5-1274 Theoloog (Dominicaan) Summa Theologiae Geluk: - Felicitas - Beatitudo

 16. Waarheid Goedheid Intellect (verstandigheid) [geloof] Wil (rechtvaardigheid) [liefde, hoop] Externe zintuigen (gezicht, gehoor, reuk, tastzin, smaak) Interne zintuigen (coherentie-vermogen, voorstellingsvermogen, schatting, geheugen) Verlangen (gematigdheid) Streefvermogen (moed) Vegetatieve deel

 17. Leven als leerschool • Lerares • Dansles • Rijles Verkeer = omgang • Gevaar • Verantwoordelijkheid

 18. Joan Tronto Wat is zorg? “Zorgen is een specifieke activiteit die alles omvat wat wij doen om onze wereld zo in stand te houden, te continueren en te herstellen dat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven.”

 19. Caring person? • Vriendinnen • Leerlingen • Zwerver • Rij-instructeur • Zus en zwager

 20. Annelies van Heijst Wat is zorg? “Een manier van doen, in op mensen afgestemde betrekkingen, waarbij de zorgdrager ook afstemt op zichzelf.”

 21. Fladderaar of levenskunstenares? Vrijblijvend of vrij mens?Oordeel zelf…