Download
sveta kristina belgijska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVETA KRISTINA BELGIJSKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVETA KRISTINA BELGIJSKA

SVETA KRISTINA BELGIJSKA

518 Views Download Presentation
Download Presentation

SVETA KRISTINA BELGIJSKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SVETA KRISTINA BELGIJSKA

 2. Ime Kristina je poEvropirazširjenoodSicilije do skandinavskihdržav. Njenočeščenje se je razširilotudiponašihkrajih. Zatoime Kristina prinasnineznano.Zgodovinskihpodatkovo njenemživljenju pa je malo.

 3. Njeniposmrtniostankinaj bi počivali v njejposvečenicerkvi v mestuBolsena (severozahodnoodRima). Mučena je bilaverjetnozačasacesarjaDioklecijanaokolileta 304.

 4. Nekateriživljenjepisci pa joenačijo z »velikomučenko« izTira v Feniciji, o katerinamporočanekasrednjeveškalegenda.LatinskaPassio je bilaverjetnonarejenapogrškipredlogi.

 5. Vsebina te legende je naslednja:Oče je zelomladohčer-koKristinozaprl v ječoskupaj z dvanajstimideklami, da bi joodvrnilodkrščanskevere. Lepodekle so namrečhotelizasnubitiprenekaterimladeniči.

 6. Kristina pa je bilažekristjanka. Ko so josilili, da bi darovalapoganskimbogovom, se je navsomočuprla. Dekle je nikakornisomoglepregovoriti, dabi popustila. Nasprotno. Kristina je celorazbilamalike.

 7. To je očetatakorazjezilo, dajo je dalnarazličnenačinemučiti. Toda Bog je uslišalnjenomolitevin poslalangela, dajo je okrepčal.Skoraj ne moremorazumetiočetovekrutosti.

 8. Ko je Kristina ostalatrdna v veri, je ukazal, najjiprivežejokamenzavrat in jovržejo v morje. Spet so jorešiliangeli.Oče je kmaluumrl, todapoganskosodišče je nadaljevalomučenje.

 9. Bičali so jo, vrgli v ognjenopeč, izpostavilipikomstrupenihkač, odrezali so jiprsi in jezik. Končno je umrla pod streliostrihpuščic.Njenomučeništvo so spremljalirazličničudežnidogodki:

 10. ogenj, v katerega so jovrgli, jiniškodoval; strupenekače je nisohotelepikati.Ko je to videlopoganskoljudstvo, so se prenekateriodnjihspreobrnili.

 11. Sveta Kristina Belgijskagoduje 24. julija.