slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak stać się motylem? Musisz chcieć latać tak bardzo, Aż będziesz gotowy, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak stać się motylem? Musisz chcieć latać tak bardzo, Aż będziesz gotowy,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Jak stać się motylem? Musisz chcieć latać tak bardzo, Aż będziesz gotowy, - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ. Jak stać się motylem? Musisz chcieć latać tak bardzo, Aż będziesz gotowy, Że by zrezygnować z bycia gąsienicą . PAULOS. 1.Praktyki w SP nr 2 Zgodność programu Klucz do uczenia się z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jak stać się motylem? Musisz chcieć latać tak bardzo, Aż będziesz gotowy,


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. KLUCZ DO UCZENIA SIĘ Jak stać się motylem? Musisz chcieć latać tak bardzo, Aż będziesz gotowy, Żeby zrezygnować z bycia gąsienicą. PAULOS

  2. 1.Praktyki w SP nr 2 Zgodność programu Klucz do uczenia się z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju tak, by na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z sobą, ludźmi i przyrodą. Realizacja i osiągnięcie tego celu nakłada na nauczyciela wiele zadań. Nauczyciel zobowiązany jest: 1.Odkryć predyspozycje i możliwości intelektualne każdego dziecka rozpoczynającego naukę szkolną. 2.Stwarzać warunki do rozwoju predyspozycji i możliwości intelektualnych każdego dziecka 3.Odkryć uzdolnienia i zainteresowania uczniów 4.Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności. 5.Stwarzać w szkole atmosferę życzliwości i serdeczności,

  3. Charakterystyka i cele poszczególnych edukacji Edukacja polonistyczna 1. Kształcenie umiejętności komunikowania się (edukacja językowa) W procesie komunikowania się dziecko jest na zmianę nadawcą bądź odbiorcą informacji. Jako nadawca musi umieć mówić i pisać; jako odbiorca musi umieć słuchać i czytać. Aby być zarówno skutecznym nadawcą, jak i odbiorcą, musi znać i respektować: •       system znaków danego języka; •       obowiązujące w danym języku reguły, które określają możliwość przekształcania tych znaków; •       odpowiedni zasób słów; •      zasady budowania słów, wyrazów, wyrażeń, wypowiedzeń oraz różnorodnych form wypowiedzi.

  4. 2.Przygotowanie dziecka do odbioru dzieła literackiego (edukacja literacka) Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie dziecka z dziełem literackim, podczas którego, z pomocą nauczyciela uczeń: •       zrozumie sens i znaczenie dzieła; •       dostrzeże strukturę dzieła; •       wyodrębni jej elementy składowe i ich szczególne uporządkowanie; •       rozpozna środki stylistyczne i kompozycyjne; •       podejmie próbę rozszyfrowania znaczeń utajonych oraz próbę wyjścia poza dosłowność tekstu; spróbuje doszukać się w utworze czegoś oryginalnego.

  5. 3.    Rozbudzanie u dziecka twórczej ekspresji słownej vGry rozwijające, vKonstrukcje, vProgram literacki, vTy, ja, świat, vProgram badawczy, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowe vOd bazgrania do pisania, vWizualno – przestrzenny.

  6. Edukacja matematyczna • Celem edukacji matematycznej jest zatem kształcenie umiejętności ilościowego, relacyjnego, schematycznego ujmowania, opisywania, przedstawiania i przekształcania rzeczywistości. • Aby dziecko mogło tego dokonywać, należy: zapoznać je ze znakami, symbolami i pojęciami języka matematycznego; • ukształtować pojęcie liczby w jej aspektach - kardynalnym, porządkowym i miarowym • wyćwiczyć umiejętność wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych na liczbach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) • zapoznać zpojęciem prostych figur geometrycznych (koło oraz figury płaskie z grupy wielokątów • ukształtować umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych, rozwijać umiejętność logicznego rozumowania, prowadzącego do rozwiązania danego problemu.

  7. vMatematyka vMatematyka sensoryczna, vGry rozwijające, vKonstrukcje, vLogika.

  8. Edukacja przyrodnicza • Celem edukacji przyrodniczej jest systematyczne, coraz dogłębniejsze poznawanie i rozumienie przyrody w jej różnych aspektach i związkach przyczynowo-skutkowych i probabilistycznych. Poznawanie przyrody jest koniecznym elementem życia człowieka. W edukacji wczesnoszkolnej powinno się ono odbywać poprzez bezpośredni kontakt z najbliższym otoczeniem dziecka. Dziecko ma obserwować, doświadczać, eksperymentować, opiekować się zwierzętami i roślinami, porównywać obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej, a w trakcie tych czynności nabywać wiedzy o przyrodzie.

  9. vTy, ja, świat, vProgram badawczy, vLogika vGry rozwijające, vProgram literacki, vOd bazgrania do pisania, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowanie vMatematyka

  10. Edukacja społeczna Człowiek jest zawsze częścią jakiejś struktury społecznej. Swoją niepowtarzalną indywidualność rozwija w procesie nawiązywania wielorakich kontaktów i więzi z innymi ludźmi, akceptowania ich indywidualności oraz rozumienia mechanizmów społecznych. Celem edukacji społecznej jest więc: •budowanie przez dziecko pozytywnego obrazu siebie w relacji z innymi ludźmi, • wrastanie w świat struktur społecznych i kultury.

  11. Edukacja plastyczna i techniczna W edukacji plastycznej dziecko ma do czynienia z tworzeniem i odbiorem dzieła plastycznego – jest więc i twórcą, i odbiorcą. Z tego też względu wyznaczamy edukacji plastycznej dwa cele: • rozwijanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka, • przygotowanie dziecka do odbioru dzieła plastycznego • kreowanie świadomego, odpowiedzialnego użytkownika techniki poprzez oswajanie go z językiem techniki i jej wytworami; • kształcenie umiejętności ogólnotechnicznych, przydatnych w życiu; •  kreowanie przyszłego wytwórcy techniki, poprzez rozwijanie jego wyobraźni, zainteresowań i dostarczenie odpowiedniej do wieku wiedzy technicznej.

  12. vProgram literacki, vOd bazgrania do pisania, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowanie vMatematyka sensoryczna, vGry rozwijające, vKonstrukcje, vProgram badawczy, vWizualno - przestrzenny vMatematyka

  13. Wychowanie fizyczne • zapewnienie dziecku miejsca, czasu i warunków do radosnej, twórczej ekspresji ruchowej; • wykształcenie nawyku wykonywania ćwiczeń utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych oraz zrozumienia ich znaczenia dla rozwoju i zdrowia człowieka; • uświadomienie dziecku komunikacyjnej strony ruchu – przy pomocy gestu, mimiki, ruchu można wyrazić siebie i opisać świat.

  14. vGry rozwijające, vTy, ja, świat, vProgram badawczy, vRuch ekspresyjny.

  15. Edukacja muzyczna • Muzyka jest swoistą mową. Jest pełna sensu, piękna i uczucia. Muzykę tworzy się i słucha się jej po to, aby ją przeżywać. Celem edukacji muzycznej jest zatem: • •stwarzanie dziecku okazji do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, • •stwarzanie okazji do rozwoju uzdolnień i nabywania umiejętności muzycznych, • •przygotowanie do odbioru i przeżycia dzieła muzycznego.

  16. vGry rozwijające, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowanie

  17. Początkowo dużą trudnością dla niektórychdzieci była praca w parach i większych grupach. Dzieci, które mają silną osobowość z reguły chciały przewodzić i wykonywać zadania samemu, bez oglądania się na innych. Szybko okazywało się ,że dzieci początkowo mniej aktywne, mało przebojowe nie chcą być zepchnięte do roli obserwatora i potrafią upomnieć się o swoje. KDU jest zbyt atrakcyjny, aby tylko przyglądać się ,gdy inni świetnie się bawią.

  18. Nasz pan dyrektor zaproszony na zajęcia z KDU był zachwycony słysząc ,jak bogatym słownictwem posługują się dzieci podczas Konstrukcji. Klucz ratował mnie w przypadku nagłych zastępstw w innych klasach. Używałam go i w II i w III klasie-zawsze wzbudzał entuzjazm dzieci, a ja czułam, że dobrze wykorzystałam czas na zajęciach

  19. Praktyka obejmowała przeprowadzenie 48 sesji z programu Klucz do uczenia się, odbyła się w ciągu 6 tygodni, podczas których uczniowie zapoznali się z modułami Gry rozwijające, Konstrukcje oraz Matematyka. Uczniowie z wielką radością przystępowali do zajęć, przysporzyły im one dużo przyjemności, a mnie dały satysfakcję ,mnóstwo pozytywnych emocji i poczucie dobrze wykonanej pracy. Mogłam wykorzystać czas na realizację innych, niż książkowe, pomysłów

  20. .Dzieci podczas zabawy z Kluczem uczyły się zdobywać wiedzę samodzielnie i stosować ją w nowych warunkach, jak również rozwiązywać przy jej pomocy problemy. Różniące się –od stosowanych zazwyczaj- metody pracy spowodowały, że dzieci były bardzo aktywne i kreatywne. Nie było miejsca na nudę. Dzieci nabierały poczucia własnej wartości, uczyły się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Zajęcia przebiegały w miłej ,serdecznej atmosferze.

  21. Również rodzice moich uczniów zostali zapoznani z programem Klucz do uczenia się i wydali o nim bardzo pozytywne opinie • Zalety Klucza spowodowały ,że z niecierpliwością i zapałem przygotowywałam się do kolejnych zajęć

  22. Bardzo podoba mi się praca ze wszystkimi dostępnymi mi modułami, ale moim marzeniem jest pozyskanie dla szkoły Programu literackiego. Będę szukać sponsorów wśród rodziców, być może namówię koleżanki, abyśmy razem naciskały na dyrektora-wierzę ,że się uda. 

  23. 2.Szkolenia nauczycieli

  24. Wielki entuzjazm moich koleżanek wzbudziła gimnastyka paluszkowa, a szczególnie Pan Wiercik i Pan Kręcik. • Często mój wykład przerywany był okrzykami typu ,,Ale to fajne,, • ,,Już wiem, jak to będę wykorzystywać,, • ,,Nie mogę się już doczekać,, • Ogromnie się wówczas cieszyłam ,bo czułam ,że i Klucz i ja trafiamy do ludzi.

  25. Koleżanki podkreślały, że szkolenia, mimo iż czasochłonne, nie są uciążliwe, bo nie są nudne. Klucz przypadł im do gustu, spodobał się .A przy okazji świetnie się bawiły podczas realizacji kolejnych sesji. Zajęcia były też okazją do wymiany doświadczeń z innych dziedzin życia szkoły. To są bardzo cenne uwagi.  • Miałam obawy o to ,jak zostanę przyjęta jako trener przez moje koleżanki. Niepotrzebnie.Były zainteresowane Kluczem, autentycznie zaciekawione, zadawały wiele pytań, cały czas aktywne. Widać było ,że chcą poznać projekt jak najlepiej.

  26. 3. Refleksje o poszczególnych modułach

  27. Gry rozwijające • Jest to mój ulubiony moduł ,który oferuje bogactwo ćwiczeń .Pozwala świetnie rozwijać umiejętności językowe ,uczy koncentracji i kreatywności Jest niezastąpiony, jeśli chcemy wdrażać dzieci do pracy i współpracy w grupie ,ale jednocześnie uczy samodzielności. Dzieci świetnie się bawią –nauczyciel też- nie mają zupełnie poczucia, ze właśnie uczą się. Moduł urzeka swoją prostotą, bardzo łatwo przygotować się do zajęć ,wzbudził entuzjazm nauczycieli podczas szkolenia.

  28. Matematyka • Moduł ten jest nieoceniony w przypadku ,gdy ucząc matematyki w klasach młodszych ,tylko 1/3 czasu możemy poświęcić na pracę z podręcznikiem, a 2/3 to nauka metodą czynnościową. Nie musimy wyważać otwartych drzwi, jeśli mamy Klucz Dzieci nareszcie uczą się zrozumieć związki i zależności matematyczne, nie ma bezmyślnego przeliczania, a praca odbywa się na coraz to wyższym poziomie. Wszystko to dzieje się na bardzo atrakcyjnym dla dzieci materiale, dzieci nie odrywają ode mnie wzroku, gdy wyciągam z teczki pomoce do kolejnych sesji. Czuję się trochę jak magik ,który sięga do kapelusza ,a publiczność odgaduje ,czy wyciągnie królika ,czy wypuści gołąbki.

  29. Konstrukcje • Już przy realizacji I sesji rzuca się w oczy możliwość rozwijania kompetencji językowych. Bardzo bogate słownictwo pojawia się już przy przedstawianiu rodziny klocków, a ja byłam zachwycona ,że tak wielu moich uczniów na pierwszych zajęciach opanowało tyle trudnych, nowych pojęć .Bardzo szybko poznały miejsca ,gdzie należy odkładać klocki, wzajemnie się pilnowały i stawiały na baczność tych ,którzy pomylili się.Podczas zajęć dzieci miały możliwość dostrzeżenia wielu perspektyw przedmiotów ,dokonać ich analizy. Jestem przekonana, że gdybym w młodszym wieku szkolnym miała możliwość zaznajomić się z tym modułem, to teraz nie miałabym problemu z geometrią, schematem ciała, czy wyobraźnią przestrzenną. Dzieci kochają Konstrukcje, cała klasa zostawała po lekcjach żeby móc uczestniczyć w zajęciach.