slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DTB Technologie obrábění Téma 11 vybrané metody výroby ozubených kol rapid prototyping PowerPoint Presentation
Download Presentation
DTB Technologie obrábění Téma 11 vybrané metody výroby ozubených kol rapid prototyping

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

DTB Technologie obrábění Téma 11 vybrané metody výroby ozubených kol rapid prototyping - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

DTB Technologie obrábění Téma 11 vybrané metody výroby ozubených kol rapid prototyping A Vybrané metody výroby čelních ozubených kol B R apid prototyping. a vybrané metody výroby čelních ozubených kol Obrábění ozubení – složitý proces – kinematika procesu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DTB Technologie obrábění Téma 11 vybrané metody výroby ozubených kol rapid prototyping' - tamma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DTB Technologie obrábění

Téma 11

vybrané metody výroby ozubených kol

rapid prototyping

A Vybrané metody výroby čelních ozubených kol

B Rapid prototyping

slide2

a vybrané metody výroby čelních

ozubených kol

 • Obrábění ozubení – složitý proces – kinematika procesu
 • Čelní ozubení – nejfrekventovanější
slide3

1 Frézování dělicím způsobem

 • Frézuje se jedna zubová mezera, následuje pootočení obrobku o rozteč a frézuje se další zubová mezera.
 • Profil frézy odpovídá profilu zubové mezery
 • Modulová fréza – kotoučová, čepová – dodávány v sadách pro daný modul
 • Konzolové frézky – dělicí přístroje.
slide4

Frézování čelního ozubení dělicím způsobem [H-I2-60]

a) přímé zuby b)šikmé zuby

slide5

Modulové frézy [H-I2-60]

a)kotoučová b) čepová (stopková)

slide7

Frézování čelního ozubení se šikmými zuby – dělicí způsob kotoučová modulová fréza- konzolová univerzální frézka

[H-I2-61]

slide8

2 Frézování odvalovacím způsobem

 • Záběr válcového šneku (nástroj) s ozubeným kolem (obrobek)
 • Nástroj – odvalovací modulová fréza
 • Kinematika řezného pohybu

nk – otáčky obráběného kola [ min-1 ]

nf – otáčky odvalovací frézy [ min-1 ]

zk – počet zubů obráběného kola [ - ]

zf – počet chodů odvalovací frézy [ - ]

slide9

2.1 Frézování kol s přímými zuby

Kinematika odvalovacího frézování čelního ozubení spřímými zuby, frézování nesousledné, pravochodá fréza [H- I2/62]

slide10

Úhel nastavení odvalovací frézy

- úhel nastavení odvalovací frézy

- úhel sklonu zubů obráběného kola 

Smysl nastavení odvalovací frézy závisí na užití sousledného resp. nesousledného frézování.

slide11

Odvalovací frézování čelního ozubení s přímými zuby [H-I2/65]

1 - lože odvalovací frézky, 2 – otočný stůl, 3 – opěrné ložisko, 4 – opěrný stojan, 5 – vřeteník, 6 – upínací trn

slide12

2.2 Frézování kol se šikmými zuby

Úhel nastavení odvalovací frézy je obecně vyjádřen vztahem

- úhel nastavení odvalovací frézy

- úhel sklonu zubů obráběného kola

- úhel stoupání odvalovací frézy

 • Znaménko plus resp. minus se použije v závislosti na kombinaci pravochodé (levochodé) obráběné kolo a pravochodá (levochodá) odvalovací fréza.
 • Smysl úhlu nastavení odvalovací frézy závisí na užití sousledného resp. nesousledného frézování.
slide14

3 Obrážení hřebenovým nožem

 • Záběr ozubeného hřebene (nástroj) s ozubeným kolem obrobek)
 • Nástroj koná řezný pohyb přímočarý vratný.
 • Odvalování je dosaženo složením otáčivého a posuvného pohybu obrobku.
 • Nástroj je nastaven na hloubku zubu a při obráběcím procesu se vřezává do obrobku.
 • Po obrobení několika zubových mezer se otáčení i posuv obrobku zastaví a obrobek se vrátí zpět do výchozí polohy.
 • Počet obrobených zubových mezer koresponduje s délkou hřebenového nože.
 • Jedním nástrojem daného modulu lze obrábět kola s libovolným počtem zub.
 • Relativně levný nástroj. Relativně složitý a nákladný stroj.
 • Při obrážení čelních kol se šikmými zuby se pracuje s vykloněným smýkadlem stroje.
slide17

4 Obrážení kotoučovým nožem

 • Nástroj (obrážecí kotoučový nůž) a obrobek (obrážené kolo) se bez vůle po sobě odvalují jako by spolu zabírala dvě čelní ozubená kola.
 • Nástroj je koncipován jako korigované ozubené kolo, na jehož čelní ploše jsou vytvořeny břity.
 • Obrážecí kotoučové nože se vyrábějí jako stopkové nebo nástrčné.
 • Nástroj upnutý ve smýkadle koná přímočarý vratný pohyb a přitom se otáčí.
 • Kombinací translačního a rotačního pohybu se vytváří evolventní profil zubů obráběného kola.
 • Při zpětném zdvihu se nástroj oddaluje od obráběné plochy.
 • Uplatnění při výrobě dvojkol (krátký náběh i přeběh) a při obrážení vnitřního ozubení.
 • Pro obrážení šikmého ozubení musí být odvalovací obrážečka vybavena speciálním vedením smýkadla.
 • Metoda je označovaná jako systém „Fellows“.
slide19

Odvalovací obrážení – schéma [KP-212]

1 – obrážecí kotoučový nůž, 2 – obrážené kolo

slide22

Kinematika obrážení čelního ozubení kotoučovým nožem – systém Fellows [H-I2/69]

slide25

5 protahování

 • Nástroj – protahovací trn, zpravidla monolitní, pro větší moduly skládaný.
 • Nástroj je konstruován jako plochý nebo kruhový
 • Pro každý modul a počet zubů je třeba speciální nástroj – vysoké náklady.
 • Po protažení jedné zubové mezery se obrobek pootočí o jednu zubovou rozteč a cyklus se opakuje.
 • Použití pro vnější i vnitřní ozubení
 • Uplatnění ve velkosériové a hromadné výrobě.
slide26

Protahování vnitřního ozubení [KP-233]

1 – obráběné kolo, 2 – otočná hlava, 3 – tažné ústrojí,

4 – protahovací nástroj

slide27

6 Ševingování

 • Uplatní se pro dokončovací obrábění čelních ozubených kol (zpravidla nekalených) – zlepšení profilu zubů a kvality povrchu.
 • Nástroj – ševingovací kolo, břity jsou vytvořeny drážkami na bocích zubů.
 • Záběr ševingovacího kola (hnací kolo) s obrobkem (hnací, brzděné kolo) lze modelovat jako záběr šroubového válcového soukolí, pro které platí kinematické závislosti šroubového pohybu.
 • V závislosti na kinematických poměrech ševingovacího procesu se rozliší ševingování podélné, diagonální, příčné a zapichovací.
 • Brousicí ševingování – zvláštní případ ševingování kalených kol – honování ozubených kol. Nástroj (ševingovací kolo) má zuby pokryté tenkou vrstvou diamantového brusiva vázaného pryskyřičným nebo kovovým pojivem.
slide28

Ševingovací kola [H-I2/71]

Princip podélného ševingování [H-I2/72]

slide30

Nástroj s diamantovým brusivem pro honování

čelních ozubených kol [H-I2/73]

slide31

7 Broušení

Odstranění nepřesností po předchozím obrábění a deformací po tepelném zpracování.

7.1 Broušení dělicím způsobem tvarovými kotouči

 • Brousí se jeden resp. dva boky zubu, pak se obrobek pootočí o rozteč a následuje broušení dalšího profilu.
 • Brousicí kotouče mají tvar jednoho boku zubu nebo zubní mezery.
 • Profily kotoučů se vytváří diamantovým orovnávačem podle zvětšené šablony nebo pomocí speciálního tvarovacího zařízení.
 • Metoda vysoce produktivní, přesnost broušených kol však vykazuje nižší parametry přesnosti.
slide32

Broušení čelních ozubených kol dělicí způsobem

tvarovými kotouči [H-I2/74]

a) dva kotouče s profilem ve tvaru boku zubu

b) jeden kotouč s profilem ve tvaru zubové mezery

slide33

Broušení čelních ozubených kol se šikmými zuby dělicím způsobem pomocí kotouče ve tvaru zubové mezery [H-I2/74]

a) vnější ozubení, b) vnitřní ozubení

slide34

7.2 Broušenídělicím způsobem s odvalem boku zubu

 • Systém Maag – broušený zub se odvaluje po dvou brousicích kotoučích, jejichž poloha modeluje boky zubu ozubeného hřebene.
 • Systém Niles – broušený zub se odvaluje po jednom brousicím kotouči, jehož profil odpovídá profilu zubu ozubeného hřebene
slide35

Broušení čelního ozubení dělícím způsobem sodvalem boku zubu

[H-I2/75]

 • Maag- kotouče skloněné pod úhlem záběru
 • Maag- kotouče kolmo postavené
 • Niles

1 – obrobek, 2 – brousicí kotouče, 3 – příčný suport, 4 – podélný suport, 5 – odvalovací kotouč, 6 – ocelový pás, 7 – stojan odvalovacího zařízení

slide36

Broušení Maag pomocí skloněných kotoučů [H-I2/75]

a) hranou kotouče, b) plochou kotouče

slide37

7.3 Broušení odvalovacím způsobem

 • Brousicí kotouč ve tvaru modulového šneku – systém Reishauer.
 • Analogie s odvalovacím frézování, jednochodý nebo dvouchodý brousicí šnek.
 • Užití zejména pro menší moduly, pro m < 3 mm lze brousit do plného materiálu
 • Striktní podmínkou je zcela synchronní běh nástroje a obrobku.
 • Vysoké požadavky na přesnost tvarování kotouče a jeho statické a dynamické vyvážení.
slide40

8 Lapování

 • Lapované kolo (obrobek) je v záběru zpravidla slitinovým kolem (nástroj) stejného modulu.
 • Nástroj je hnaný, lapované kolo ja brzděno a koná kmitavý pohyb ve směru osy.
 • Do záběru je přiváděna lapovací pasta nebo směs oleje s lapovacím brusivem.
 • Přidavek na lapování je 0,02 až 0,05 mm.
 • Lapováním se zlepšuje kvalita povrchu boku zubů, avšak tvar evolventy se téměř nemění.
slide41

B RAPID PROTOTYPING

RP - Rychlá tvorba prototypů

Charakteristika

 • Rp slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů
 • Výroba forem a nástrojů
 • Koncepční konstruování
 • Simulace nebo různé typy zkoušek (obtékání, namáhání)
 • Automobilní, letecký a elektrotechnický průmysl
 • Zkrácení vývojových časů, snížení nákladů a zvýšení kvality
 • Rychlejší a levnější výroba kovových funkčních modelů a prototypů
slide42

Digitální model

 • Konstrukce výrobku v některém z CAD programů
 • Převedení dat do formátu STL (standardní formát dat pro RP)
 • Rozložení 3D geometrie na jednotlivé příčné řezy definované výšky (Siicem, SLI formát) – obvyklá výška vrstev je 0,1 až 0,2 mm
slide43

Vznik modelu

 • Technologie RP pracuje na principu přidávání materiálu po vrstvách
 • Prostorový model je vytvářen přímo podle dat, která přicházejí z počítače
 • 3D model načtený z CAD/CAM systému je příslušným postprocesorem rozdělen na geometrická data jednotlivých vrstev
 • Takto je možno vyrobit i velmi složité součásti s dutými vnitřními prostorami, šikmými a vodorovnými stěnami a žebry
slide44

DTB Technologie obrábění

Téma 11

vybrané metody výroby ozubených kol

rapid prototyping

A Vybrané metody výroby čelních ozubených kol

B Rapid prototyping

Konec přednášky

Děkuji za pozornost