ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - PowerPoint PPT Presentation

tamika
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
140 Views
Download Presentation

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  2. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:AΚΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, Αν. Λειτουργός Τηλ.: 22894147, E-mail: akis@ucy.ac.cy ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ (Σ) Τηλ.: 22894154 Τηλ.: 22894153 Τηλ.: 22894170 E-mail: hadjimichael.maria@ucy.ac.cy E-mail: cprodrom@ucy.ac.cy E-mail: neocleous.georgia@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ: 22894167 E-mail: papadopoulou.niki@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Τηλ: 22892896 Κιν.: 99869811 ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Τηλ: 22892024 Κιν.: 99651384 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Τηλ.: 22894169, E-mail: kokkinos.a@ucy.ac.cy ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τηλ: 22894168 E-mail: mikec@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝH:Άντρη Γιάγκου Τηλ: 22894134 E-mail: yiangou.andri@ucy.ac.cy

  3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ • ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη: Νίκη Παπαδοπούλου - Οικονόμος Τηλ: 22894167 Κιν.: 99653143 E-mail: nikipa@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Εποπτεία καθαριστριών Π/Κ 2. Διαχείριση Προσφοράς Καθαριότητας – Ψεκασμών - Απολυμάνσεων 3. Υγειονομικούς Ελέγχους – Αναλύσεις νερού 4. Διαχείριση προσφοράς Ειδών Καθαρισμού 5. Διαχείριση προσφοράς Προμήθειας Πόσιμου Νερού 6. Συντονισμός / ετοιμασία χώρων για επίσημες και άλλες εκδηλώσεις 7. Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών

  4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ(Συν) 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Πανεπιστημιούπολη Υπεύθυνη :ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Νοσοκόμα Τηλ: 22892896 Κιν.: 99869811 Κεντρικά Καλλιπόλεως Υπεύθυνος:ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ - Νοσοκόμος Τηλ: 22892024 Κιν.: 99651384 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Προσφορά υπηρεσιών νοσοκόμου σε φοιτητές και προσωπικό του Π.Κ 2. Συντονισμό για αιμοδοσίες 3. Διαχείριση κουτιών Πρώτων Βοηθειών ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υπεύθυνη: Μαρία Χατζήμιχαηλ, Τηλ.: 22894154 , E-mail: hadjimichael.maria@ucy.ac.cy 1.Κρατική από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια(Δωρεάν στα Μέλη που κατέχουν οργανικές θέσεις ) Χρειάζεται σχετική αίτηση Όσα Μέλη καλύπτονται ήδη από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. 2. Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική – Προαιρετική Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ComplementaryScheme.aspx) – Χρειάζεται σχετική αίτηση

  5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ(Συν) 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ) Υπεύθυνος: Ανδρόνικος Κόκκινος - Τεχνικός Τηλ.: 22894169, E-mail: kokkinos.a@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ • Τήρηση Μητρώου Θεμάτων Ασφάλειας. • Διαχείριση και έκδοση κλειδιών - Χρειάζεται σχετική αίτηση • Διαχείριση Συστημάτων Εισόδου Χώρων Στάθμευσης και Εργαστηρίων. • Διαχείριση Προσφοράς Υπηρεσιών Φύλαξης. • Διαχείριση – Συντήρηση Μέσων Πυροπροστασίας / Πυρόσβεσης. • Εκπαίδευση / Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας.


  6. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ(Συν) 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υπεύθυνος:Μιχάλης Κωνσταντίνου - Τεχνικός Τηλ: 22894168 E-mail: mikec@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ • Υποστήριξη Εκδηλώσεων • Διαχείριση Συστήματος Κράτησης Αιθουσών Εκδηλώσεων - Χρειάζεται σχετική ηλεκτρονική αίτηση - Υπεύθυνη: Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας, τηλ.: 22894170, E-mail: neocleous.georgia@ucy.ac.cy • Υποστήριξη Αιθουσών Διδασκαλίας – Διαχείριση οπτικοακουστικών μέσων. • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες • Μεταφορές – Μετακινήσεις • Μεταφορές Προσώπων • Διαχείριση προσφοράς μεταφοράς φοιτητών

  7. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ(Συν) 5.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υπεύθυνη:Άντρη Γιάγκου – Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Τηλ: 22894237 E-mail: yiangou.andri@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ • Επιθεωρήσεις, καταγραφή επικίνδυνων καταστάσεων, εισηγήσεις για επίλυση • προβλημάτων . • Ετοιμασία Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας σε εργαστήρια και άλλους χώρους . • Διερεύνηση ατυχημάτων, τήρηση μητρώου. • Διαχείριση Προσφοράς Ασφάλειας ευθύνης Εργοδότη. • Διαχείριση Προσφοράς χημικών και κλινικών αποβλήτων. • Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων. • Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

  8. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.