slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vloga MSP odposlanca in ministrstva pri spodbujanju MSP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vloga MSP odposlanca in ministrstva pri spodbujanju MSP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Vloga MSP odposlanca in ministrstva pri spodbujanju MSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

. . Vloga MSP odposlanca in ministrstva pri spodbujanju MSP 1. KONFERENCA MSP (za mala in srednja podjetja) mag. Sabina Koleša Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo Ljubljana, 9.4.2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vloga MSP odposlanca in ministrstva pri spodbujanju MSP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vloga MSP odposlanca in ministrstva pri spodbujanju MSP

1. KONFERENCA MSP (za mala in srednja podjetja)

mag. Sabina KolešaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijoLjubljana, 9.4.2014

akt za mala podjetja za evropo 1
AKT ZA MALA PODJETJA ZA EVROPO (1)
 • Sprejet 2008
 • Namenjen izboljšanju splošnega pristopa politike do podjetništva
 • Načelo „najprej pomisli na male“
 • Akcijski načrta za izvajanje Akta za mala podjetja, 2010
 • Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti
akt za mala podjetja za evropo 2
AKT ZA MALA PODJETJA ZA EVROPO (2)
 • 4 ključni stebri:
  • Dostop do finančnih virov
  • Odprava administrativnih ovir
  • Spodbujanje podjetništva
  • Dostop do trgov
 • Dodatni predlogi:
  • Izkušnje, kvalifikacije, izobraževanje in usposabljanje, prenos znanja
msp odposlanec
MSP odposlanec
 • Februar 2010, oblikovanje EU mreže MSP odposlancev
 • V Sloveniji MSP odposlanec generalni direktor direktorata pristojnega za podjetništvo v okviru MGRT
 • Neformalna VEM točka za MSP
 • Vloga MSP odposlanca v okviru javne uprave in EK
 • Vloga MSP odposlanca v odnosu do poslovnega okolja
msp test
MSP test
 • Presoja vplivov predpisov na gospodarstvo
 • Ključno orodje za izboljšanje zakonodajnega okolja
 • Del projekta E-predpisi
 • Uveljavitev v 2015
ukrepi za zagon gospodarstva in nova delovna mesta
Ukrepi za zagon gospodarstva in nova delovna mesta
 • Sprejela Vlada RS, april 2014
 • 10 področij:
  • učinkovito upravljanje podjetij in odprodaja državnega premoženja,
  • sistemsko razdolževanje in celovito prestrukturiranje podjetij ter učinkovito delovanje bančnega sistema,
  • zagotavljanje dostopa do ugodnih virov financiranja,
  • vlaganja v raziskave in razvoj,
  • nove investicije,
  • spodbujanje izvoza,
  • izobraževanje iz zaposlovanje,
  • priprava podlag in izvajanje ukrepov v novem programskem obdobju 2014 – 2020,
  • spodbudno poslovno okolje (za rast in razvoj podjetij) in
  • boj proti sivi ekonomiji.
ukrepi za zagon gospodarstva in nova delovna mesta1
Ukrepi za zagon gospodarstva in nova delovna mesta
 • Z vidika MGRT so ključni trije ukrepi:
  • Razdolžitev in prestrukturiranje zadolženih podjetij (sklad podrejenega kapitala)
  • Ugodnejši dostop do finančnih virov (SID banka, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad)
  • Spodbujanje izvoza
kako naprej
Kako naprej …
 • Na EU ravni priprava novega Akta za mala podjetja
 • Na nacionalni ravni:
  • Izvajanje in spremljanje že sprejetih dokumentov (Enotni dokument, Ukrepi za zagon gospodarstva)
  • Skupna razvojna platforma
  • Priprava Strategije pametne specializacije (junij 2014)
  • Priprava Operativnega programa (junij 2014)
 • MSP odposlanec in sodelovanje z zbornicami
kako naprej eu ve letni finan ni okvir
KAKO NAPREJ … EU večletni finančni okvir

Povezovanje Evrope

Kohezija, konvergenca

Konkurenčna podjetja, MSP

Obzorje 2020

 • 1. Pametna in vključujoča rast (491milijard evrov)
 • 2. Trajnostna rast, naravni viri (383 milijard evrov)
 • 3. Varnost in državljanstvo (18,5 milijard evrov)
 • 4. Globalna Evropa (70 milijard evrov)
 • 5. Upravljanje (62,6 milijard evrov)

Skupaj:

1.025

milijard evrov

kako naprej operativni program 2014 2020
KAKO NAPREJ … Operativni program 2014-2020

cca. 300 mio EUR v okviru tematskega cilja Spodbujanje podjetništva

kako naprej skupna razvojna platforma
KAKO NAPREJ … Skupna razvojna platforma
 • Vzpostavitev enotnega finančnega podpornega okolja
 • Objava na enem mestu
 • Usmeritev od nepovratnih k povratnim virom financiranja
 • Poudarek na lastniškem financiranju podjetij, tudi v zgodnjih fazah
 • Ukrepi se med seboj dopolnjujejo
 • Stabilnejše linije financiranja
 • Povezava ukrepov različnih resorjev (okolje,

podeželje, gospodarstvo, zaposlovanje, itd)

 • Spremljanje programov in ukrepov z enega mesta
 • Izvajanje preko finančnih institucij (razvojna banka, sklad)