p edstavujeme se n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Představujeme se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Představujeme se - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Představujeme se. Knihovna při ÚŘLS – cca 36 000 knih, 3 fondy: Knihovna klasické filologie (Klf), Knihovna starověkých dějin (Std), Knihovna novořeckých studií (Nř).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Představujeme se' - tamera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edstavujeme se
Představujeme se

Knihovna při ÚŘLS – cca 36 000 knih, 3 fondy: Knihovna klasické filologie (Klf), Knihovna starověkých dějin (Std), Knihovna novořeckých studií (Nř).

Klf: Edice a komentáře textů, překlady, odborná literatura (lingvistika, dějiny literatury, literární teorie), jazykové a naučné slovníky – a medievistika a neolatinistika (texty i odborná literatury).

Std: Edice a komentáře textů, starověké dějiny, antická filosofie a náboženství, antická numismatika a epigrafika, římské právo.

Nř: Jazykové a naučné slovníky, novořecká literatura (v řečtině i překlady), odborná literatura, byzantologie.

Knihy z Klf a Std požadujte v Labyrintu, Nř v Novořecké knihovně.

Pozor! Fondy se tematicky částečně překrývají. Pamatujte na to při vyhledávání v katalozích.

co pot ebujete
Co potřebujete?

Chcete-li si vypůjčit knihu z naší knihovny, potřebujete:

 • platný ISIC;
 • signaturu, podle níž knihovník knihu vyhledá. Ke zjištění signatury slouží katalogy – elektronický katalog UK (ckis.cuni.cz) a lístkové katalogy.

Výpůjční doba se často aktualisuje podle rytmu akademického roku, sledujte aktuality na stránkách ÚŘLS, resp. na facebooku.

elektronick katalog
Elektronický katalog

El. katalog – http://ckis.cuni.cz

Celkem asi 5000 knih z Klf, 1100 ze Std a 600 z Nř – především knihy zařazené do fondu v posledních 15 letech.

Pozor! Jestliže je v el. katalogu poznamenáno, že je kniha na místě, nemusí to být pravda. Elektronické výpůjčky, tedy přes ISIC, byly totiž spuštěny teprve nedávno. Byla-li kniha půjčena přes starý, lístečkový systém a dosud nebyla vrácena, není o tom v el. katalogu záznam.

labyrint
Labyrint

Knihovna disponuje dvěma místnostmi se studijními místy:

1) Labyrint –Klf a Std (části deponovány v místnostech č. 146 - sekretariát a 339 - učebna; tyto knihy jsou expedovány do 24 hod).

10 studijních míst, 2 počítače pro potřeby studentů. Celetná 20, 1. patro, místnost č. 131 (napravo od schodů).

novo eck knihovna
Novořecká knihovna

2) Novořecká knihovna – fond Nř. Malá místnost ve 3. patře má pouze dvě studijní místa a navíc slouží i jako kabinet vyučujících. Z tohoto důvodu je jako studovna k disposici Labyrint.

labyrint l stkov katalogy
Labyrint – lístkové katalogy

Katalogy se nacházejí jen několik metrů od vstupu do knihovny. Std – modré štítky, Klf – zelené štítky (edice textů a překlady), žluté štítky (odborná literatura). Lístky, prosíme, nevyndávejte, ale opište si signaturu na cedulku.

Pozor! Protože se jednotlivé fondy překrývají, vyplatí se hledat knihu pro jistotu na více místech (především byzantologie a edice textů).

signatura
Signatura

Signatura má následující podobu: AB 1234, např. Oxford Classical Dictionary – A 502, Antické válečné umění – C 1289.

V el. katalogu se nachází ve sloupci Signatura. Na lístku v lístkovém katalogu je signatura uvedena vždy v pravém horním rohu.

skripta
Skripta

Skripta není třeba vyhledávat v katalozích, stačí si o ně říct službě v Labyrintu. Knihovna nabízí tato skripta:

 • Úvod do studia latiny (Hošek – Marek);
 • Cornelii Nepotis Vitae selectae (ke zkoušce Latinský jazyk a četba I);
 • Steinmannův výbor ze spisů Xenofontových + slovníček k němu (Říha, ke zkoušce Řecký jazyk I);
 • Slovníček česko-řecký z řecké cvičebnice (Lepař)
 • Cvičebnice jazyka řeckého pro V. a VI. třídu gymnasií (Fürst).

Kromě toho jsou zde ke stažení úvody do studia latiny a řečtiny, resp. příručky pro studenty.

vyp j en knihy
Vypůjčení knihy

Po vyhledání signatury přinese knihovník požadovanou knihu. Do prostor, kde jsou knihy uloženy, nemají studenti přístup.

Většinu knih lze po předložení ISIC půjčit absenčně, a to na měsíc. Výpůjční lhůtu lze o další měsíc prodloužit. Půjčovat knihu další osobě je zakázáno.

Přísně presenčně: signatura A (slovníky, encyklopedie), prestižní edice textů (Teubner, Oxford, BDL, apod.), knihy z příruček (o nich viz níže) a další knihy, na nichž je napsáno „presenčně“ nebo na nichž je nalepený zelený štítek. Všechny tyto knihy si však lze zapůjčit ke kopírkám nebo z nich fotografovat.

vr cen knihy
Vrácení knihy

Knihy lze vrátit:

 • osobně v Labyrintu;
 • pomocí biblioboxu. Biblioboxy jsou umístěny ve všech budovách fakulty. Je však nutné vhazovat knihy do biblioboxu v budově v Celetné 20, nikdy na Hlavní budově. Knihy jsou odečteny ze čtenářského konta následující pracovní den.
voln v b r v labyrintu
Příručky: naproti oknům (jazykové a naučné slovníky, dějiny literatury, novořecká příručka, atd.) a mezi okny (specialisované příručky pro jednotlivé předměty, např. pro základní kursy latiny a řečtiny, dějiny řecké literatury a úvod do latinské lingvistiky).

Knihy z příruček si lze volně vybírat, nelze si je však půjčovat absenčně. Knihy vracejte, prosím, zpět na místo, odkud jste si je vypůjčili.

Volný výběr v Labyrintu
novo eck knihovna1
Novořecká knihovna

El. katalog – pouze asi pětina fondu. V případě, že tam knihu nenaleznete, obracejte se přímo na službu v knihovně, která knihu vyhledá v přírůstkovém seznamu (na požádání lze zaslat ve formátu .xls). Malé rozměry knihovny umožňují čtenářům vyhledávat přímo na regálech. Protože jen malá část fondu je uložena ve skříních na chodbě, je tak téměř celý fond k disposici ve volném výběru.

novo eck knihovna 2
Novořecká knihovna 2

Kontakt: libnovo@ff.cuni.cz Zde si také lze mimo otevírací dobu knihy objednat k prostudování v Labyrintu.

Příručka je k disposici v Labyrintu.

Knihy lze vracet v Novořecké knihovně, v Labyrintu nebo přes bibliobox.

dal knihovny
Další knihovny

V případě, že v knihovně nenaleznete, co potřebujete, můžete využít služeb dalších knihoven.

Fakultní knihovny – celkem 48, vždy potřebujete ISIC; zejm.:

Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) – na hl. budově v podzemních prostorách (vchod pod hlavními schody, vedle bufetu Platón). 160 studijních míst ve třech studovnách: červená - jazykové slovníky, lingvistika;

modrá - filosofie, náboženství, umění, aj.;

zelená - historie, reálie, zeměpis, právo.

Volný výběr, tematické uspořádání; dále týmová studovna a samostatná počítačová studovna se dvěma kopírkami a skenerem.

dal knihovny 2
Další knihovny 2

Historický kabinet – knihovna historických ústavů. Presenční i absenční výpůjčky. El. a lístkový katalog. Hl. budova, místnost č. 203.

Knihovna ÚFaRu – 40 000 svazků, část ve volném výběru, zbytek dostupný na počkání; výpůjčky presenční i absenční, 14 studijních míst. K registraci je potřeba předložit ISIC, občanský průkaz/pas a vyplnit přihlášku čtenáře. Hl. budova, místnost č. 224.

dal knihovny 3
Další knihovny 3

Knihovna Centra medievistických studií (CMS): Knihovna zaměřená na český i světový středověk. Jazykové i naučné slovníky, edice pramenů, odborná literatura. Volný výběr, tematické řazení, výpůjčky přísně presenční. Jilská 1, Praha 1, 1. patro. Hlaste se na vrátnici u vchodu do budovy.

Knihovna KKS FLÚ AV: Podobně zaměřený knihovní fond jako Klf. Opět volný výběr a tematické řazení. Na Florenci 3, Praha 1, budova A, 3. patro.

odkazy
Odkazy

http://urls2.ff.cuni.cz/ Doporučujeme pravidelně sledovat (veškeré novinky zveřejňovány zde v aktualitách).

http://urls.ff.cuni.cz/studium/acquirere.htm Stará verse stránek, sekce „ke stažení.“

http://knihovna.ff.cuni.cz/

http://ff.cuni.cz/FF-8252.html CeSIS

http://pez.cuni.cz/ Portál elektronických zdrojů UK.

http://ckis.cuni.cz/ Elektronický katalog UK.

odkazy 2
Odkazy 2

http://usd.ff.cuni.cz/?q=node/18 Historický kabinet.

http://ufar.ff.cuni.cz/knihovna.html Knihovna ÚFaRu.

http://www.flu.cas.cz/cms/old/stud.htm Studovna CMS.

http://knihovna.flu.cas.cz/cs/ Knihovna KKS FLÚ AV.

http://www.facebook.com/Knihovna.novoreckych.studii

Studentské aktivity:

http://circulus.xf.cz/www/ Circulus Latinus Pragenus

http://www.lvpanostra.net/ LVPA (Ludi Variantur Plausus Augetur)