Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
בידוד מבנים בטיח תרמי PowerPoint Presentation
Download Presentation
בידוד מבנים בטיח תרמי

בידוד מבנים בטיח תרמי

424 Views Download Presentation
Download Presentation

בידוד מבנים בטיח תרמי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.termokir.co.il יואל מושעי בידוד מבנים בטיח תרמי בנייה ירוקה: מערכת טיח לבידוד תרמי

 2. מפת אזורי האקלים • אזור א' מישור החוף • אזור ב' גבעות השפלה • אזור ג' הרי יהודה עד הגליל • אזור ד' עמק הירדן עד אילת

 3. התנגדות תרמית אופיינית נדרשת (R) לקירות חוץ ככל שמשקל הקיר גדול יותר נדרשR קטןיותר R = m2 * c0 / w טבלה 1- מתוך ת"י 1045 לבידוד מבני מגורים

 4. נותן התנגדות תרמית מקס' r =0.125 התנגדות תרמית של אלמנטים שונים R בלוק "לבן"עובי 20 ס"מ r = 0.90 בלוק בטון 5 חורים עובי 22 ס"מ r = 0.40 בטון עובי 20 ס"מ r = 0.10 כל 1 ס"מ עובי טיח תרמי

 5. התנגדות תרמית R לחומרים שונים, והתאמה לטבלת דרישות התקן.

 6. טמפרטורת חוץ מבנה קל מבודד מבנה כבד מבודד טמפרטורה C מהלך טמפרטורה ביממה 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 שעה בוקר צהריים לילה

 7. ככל שמשקל הקיר למ”ר מתוך טבלת התקן ת”י 1045 גדוליותר כך נדרש - R(מקדם התנגדות מעבר חום) קטןיותר

 8. למה טיח תרמי? הרבצה צמנטית בלוק גשר קור מבטון בלוק טיח תרמי טיח תרמי ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎מבודד את כל המעטפת כולל את גשרי הקור

 9. שכבות המערכת התרמית שכבת גמר טיח תרמי 350 330 290 הרבצה צמנטית רקע: בטון או בלוק

 10. משקל קל 250-400 ק"ג למטר קוב תכונות הטיח התרמי (לעומת טיח רגיל 1800 ק"ג למטר קוב) עמידות באש דרגה V.4.4 בעל תו תקן ירוק בעל תו תקן ישראלי

 11. מבודדת אוטמת ונושמת מעטפת טיח תרמי של תרמוקיר

 12. טיח תרמי לבידוד מוצרי תרמוקיר לבידוד חיצוני עד 4/2 קומות טיח תרמי 300/250 לבידוד חיצוני ופנימי לבנין בכל גובה טיח תרמי 400

 13. www.termokir.co.il